< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Magyarország felért a csúcsra, innen már csak lefelé van///. L’Ungheria ha raggiunto la cima, da qui è giù

| Mobile | RSS

Magyarország felért a csúcsra, innen már csak lefelé van///. L’Ungheria ha raggiunto la cima, da qui è giù

2018. július 30. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Magyarország felért a csúcsra, innen már csak lefelé van

A magyar gazdaság 2017 utolsó és 2018 első negyedévében egyaránt 4,4 százalékkal bővült, ezzel, a régióban negyedik-ötödik legmagasabb ütemmel vélhetően jelenlegi konjunktúraciklusa csúcspontjára jutott – közölte legfrissebb előrejelzését a GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel.

A GKI közleménye szerint idén Magyarországon a leggyorsabban az építőipar, a mezőgazdaság, az infó-kommunikációs ágazat és a kereskedelem bővül.

Kiemelték, hogy az építőipar szárnyalása a magas bázis miatt kevesebb lesz a tavalyinál. Az ipari várakozások kedvezőek, de a járműiparban zajló átalakulás, valamint az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámháború veszélye gondot okoz.

A beruházási ráta idén 22,5 százalékra emelkedhet, ami főleg az állami – jelentős részben EU-finanszírozású – fejlesztéseknek lesz köszönhető, az üzleti befektetések visszafogottabbak.

A bruttó keresetek dinamikája a tavalyi 13 százalékról mintegy 10 százalékra fékeződik, ami a 7 százalék körüli, nagyon gyors, de a tavalyi kétszámjegyűnél kisebb ütemű reálkereset-növekedést jelent. A minimálbér a tavalyi 15 százalék után idén 8 százalékkal emelkedik, ami kisebb nyomást gyakorol a keresetekre, azonban a munkaerőhiány, illetve a választási év bérfelhajtó hatása továbbra is jelentős.

A fogyasztás-bővülés dinamikája 4,5 százalékkal vélhetően idén éri el csúcspontját, a vásárolt fogyasztás pedig ennél is gyorsabban, 5,5 százalékkal bővül.

A munkanélküliség 2017 végéhez viszonyítva várhatóan alig csökken, a közmunkások száma mérséklődik.

Az infláció júniusra 3,1 százalékra gyorsult, ez a harmadik legmagasabb az EU-ban, az év során további emelkedés valószínű, többek között a gyenge forint következtében.

Az államháztartásban idén – tekintettel az EU felszólítására, s az EU-transzferek megelőlegezése miatt rendkívül magas pénzforgalmi hiányra – nem lesz magas a decemberi költekezés; bár ez ellen hatnak a 2019. évi EU- és önkormányzati választások. A tervezettnél valamivel kisebb, de a 2017. évinél nagyobb, 2,2 százalék körüli EU-módszertan szerinti deficit várható. Ugyanakkor a magas pénzforgalmi hiány miatt a GDP-arányos államadósság alig csökken. Mivel a 2019. évi költségvetés túl optimista feltételezésekre épül, menet közbeni módosításokra, a tervezettnél kissé magasabb, de azért az ideinél alacsonyabb 2 százalék körüli hiányra kell számítani – olvasható a közleményben.

A GKI közölte: Magyarország számára a kedvező világgazdasági folyamatok, az alacsony energiaárak és kamatok korszaka véget ért, a hat éve tartó európai konjunktúra feltehetőleg túl van a csúcspontján, a feltörekvő országok devizája leértékelődik. Az amerikai elnök kiszámíthatatlansága, a kereskedelmi háború veszélye, az USA és az EU kapcsolatainak romlása mellett lényeges kockázat a Fed kiszámítható kamatláb-emelésének hatása. Az EU jövője szempontjából a Brexit mikéntje mellett bizonytalanságot okoz, hogy egysége gyengül, ezen belül a visegrádi ország-csoport is megosztott, például az orosz kapcsolat megítélésében – tették hozzá.

forrás:168 óra

L’Ungheria ha raggiunto la cima, da qui è giù

 

L’economia ungherese è cresciuta del 4,4 per cento nel 2017 e sia l’ultima nel 2018, nel primo trimestre, facendo della regione la quarta o quinta più alta tempo aveva creduto l’attuale ciclo economico culmine – il più recente previsione pubblicata di GKI Economic Research Co. MTI ..

 

 

 

Secondo GKI Comunicazione Ungheria, il più veloce nella costruzione, l’agricoltura, l’industria info-comunicazioni e del commercio si espanderà quest’anno.

Hanno indicato all’impennata costruzione sarà meno rispetto allo scorso anno a causa di un alto basamento. Le aspettative industriali sono favorevoli, ma la trasformazione in atto nel settore automobilistico, così come il rischio vámháború tra l’Unione europea e gli Stati Uniti un problema.

Il tasso di investimento può aumentare del 22,5 per cento questo anno, dovuto principalmente al pubblico – sarà dovuto a miglioramenti nella investimenti delle imprese sottomesso – una parte significativa dei fondi UE.

La dinamica degli utili lordi decelerato a circa il 10 per cento negli ultimi 13 per cento, che è di circa il 7 per cento, molto veloce, ma meno del precedente ictus kétszámjegyűnél vera retribuzione è aumentata. Il salario minimo salirà 8 per cento quest’anno, dopo il 15 per cento dello scorso anno, che è meno pressione su queste azioni, tuttavia, carenze di manodopera e una pressione al rialzo sui salari per l’anno elettorale rimane significativo.

La dinamica di crescita dei consumi del 4,5 per cento quest’anno probabilità di raggiungere un climax, il consumo acquistati è ancora più veloce 5,5 per cento si espande.

Il tasso di disoccupazione rispetto alla fine del 2017 dovrebbe scendere inferiore al numero dei lavoratori pubblici diminuirà.

L’inflazione è salita al 3,1 per cento in giugno, questo è il terzo più elevato dell’UE, destinata ad aumentare ulteriormente nel corso dell’anno, anche a causa del fiorino deboli.

Dei conti pubblici di quest’anno – vista la richiesta dell’Unione europea e per i trasferimenti molto alti dell’UE, anticipazioni di cassa deficit – la spesa nel mese di dicembre non sarà alto; anche se questo è contro le elezioni europee e municipali del 2019. Il proiettato leggermente inferiore, ma superiore a quello del 2017, in base alla metodologia comunitaria deficit di circa il 2,2 per cento è previsto. Tuttavia, a causa del deficit di cassa elevato del debito pubblico in rapporto al PIL difficilmente diminuisce. Dal momento che il bilancio 2019 si basa su ipotesi troppo ottimistiche, le regolazioni al volo un po ‘più alto, del previsto, ma inferiore a quello di quest’anno dovrebbe essere intorno al 2 per cento del disavanzo – leggi l’informativa.

La GKI ha detto: Per l’Ungheria, le tendenze economiche globali positive, i prezzi dell’energia bassi e tassi di interesse era finito sei anni di attività economica europea rischia di là del picco del valute svalutate dei paesi emergenti. Oltre alla imprevedibilità del Presidente degli Stati Uniti, il rischio di una guerra commerciale, gli Stati Uniti e il deterioramento delle relazioni con l’UE un rischio sostanziale effetto prevedibile di aumenti dei tassi di interesse della Fed. Il futuro dell’UE in termini di incertezza causata dal modo di Brexin per indebolire l’unità, compresi i paesi del Gruppo di Visegrad ha condiviso anche la percezione russa di collegamento, per esempio – hanno aggiunto.

Fonte: 168 ore

Leave a Reply 242 megnézve, 2 alkalommal mai nap |