< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba / Blog article: Erélyesebb fellépést vár el a szexuális visszaélésekkel szemben a vatikáni püspöki szinódus// Aspettando un’azione più forte contro gli abusi sessuali dal sinodo del vescovo del Vaticano

| Mobile | RSS

Erélyesebb fellépést vár el a szexuális visszaélésekkel szemben a vatikáni püspöki szinódus// Aspettando un’azione più forte contro gli abusi sessuali dal sinodo del vescovo del Vaticano

2018. október 28. | hozzászólás | EU Sajtószoba

Erélyesebb fellépést vár el a szexuális visszaélésekkel szemben a vatikáni püspöki szinódus

A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel szembeni erélyesebb fellépést szorgalmazó zárójelentéssel ért véget szombat este a fiatalokról szóló püspöki szinódus a Vatikánban, háromheti tanácskozást követően.

A szombat este közzétett, 167 fejezetet tartalmazó dokumentum a modern társadalmakat érintő számos kérdéssel foglalkozik a migrációtól kezdve a virtuális valóság veszélyén át, és olyan kényes témákat is érint, mint a melegek helyzete, vagy az egyházat megrázó pedofilbotrányok.

A dokumentum a nők egyházi szerepéről szólva úgy fogalmaz, hogy jobban be kell vonni őket a vezetői szinten történő közreműködésbe, hiszen az egyház e tekintetben “elkerülhetetlen változás” elébe néz. Mindazonáltal nem arról van szó, hogy a katolikus egyház megnyitná a nők előtt a pappá válás lehetőségét. A szöveg inkább úgy fogalmaz, hogy “a női hang hiánya szegényesebbé teszi a vitát és az egyház útját”. Ennél a fejezetnél tucatnyi ellenszavazat volt szinódusban, amelynek soraiba mindössze hét apácát hívtak meg, őket is szavazati jog nélkül.

A püspökök állást foglaltak amellett arról is, hogy a homoszexuális embereket nem szabad hátrányosan megkülönböztetni szexualitásuk miatt, hanem hitükben kísérni kell őket. “Isten minden embert szeret, s így tesz az egyház is” – olvasható az irat talán legtöbb vitát keltett fejezetében, amelyet 178 szavazattal fogadtak el 65 ellenében.

Az iratban emellett a püspökök leszögezték, hogy szigorú intézkedésekkel kell elejét venni a papok által elkövetett szexuális visszaéléseknek. A szöveg szerint nincs az a bűnbánat, ami ellenszerül szolgálna az áldozatok életét végigkísérő szenvedéseknek.

A zárójelentés felveti a “felelősség és átláthatóság” hiányát is a szexuális visszaélések eseteinek a feldolgozásával összefüggésben. A dpa német hírügynökség szerint ugyanakkor az iratból hiányzik a felelősség világos elismerése az évtizedeken át eltussolt, papok által elkövetett szexuális visszaéléseknél.

Bár a chilei, az amerikai, és németországi szexbotrányok nagy megpróbáltatás elé állították az egyházat, a szavazáson 208 támogató ellenében a szinódus 30 résztvevője voksolt nemmel a dokumentum “Igazságot keresni és bocsánatot kérni” címet viselő fejezete ellen.

Ferenc pápa a szinódus eredményeit összegző iratról tartott végszavazást követően az egyház egyfajta “üldöztetéséről beszélt”. “Hevesen vádolnak minket” – jelentette ki anélkül, hogy a szexuális visszaéléseket említette volna. Mint mondta, az egyház nehéz időszakot él meg, “folytonos vádaskodásokkal” akarják bemocskolni. Az egyházfő ezért felszólította a püspököket, hogy védjék meg az egyházat az ilyen “üldöztetéstől”.

A hírügynökségek szerint Ferenc pápa kijelentésével vélhetőleg Carlo Maria Vigano érsekre utalhatott, aki a papi pedofília eltussolásával vádolta az egyházfőt. Az egyházon belül azóta vita zajlik a követendő irányról a pápa konzervatív ellenfelei és az úgynevezett modernizálók között.

A Vatikánba 267 szinódusi atya érkezett a világ egyházmegyéiből az október 3-án kezdődött tanácskozásra. Az üléseken nyelvi csoportokban, a szinódust témáit tartalmazó munkadokumentum (Instrumentum laboris) pontjait dolgozták fel. Az eredményt magába foglaló zárójelentésről (Relatio synodi) a szinódus utolsó napján szavaztak. A találkozón 23 szakértő és 36 fiatal is részt vett, nekik azonban nincs szavazati joguk.

Ez volt a Ferenc pápa által vezetett harmadik szinódus.

A szinódus intézményét VI. Pál pápa vezette be: a pápa által összehívott püspöki gyűlés az egyház számára fontos és aktuális, a világban való tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vitatja meg. Nem döntéshozó szervezet, de a szinódus zárójelentése alapul szolgál a pápa számára.

fecsego.eu/hírek.ma

Aspettando un’azione più forte contro gli abusi sessuali dal sinodo del vescovo del Vaticano

sopra l’estensione di un ruolo domestico delle donne, l’inclusione dei gay nella vita della chiesa e un’azione più ferma contro gli abusi sessuali relazione finale che chiede la fine Sabato sera Sinodo dei Vescovi in ​​Vaticano sui giovani dopo tre settimane di deliberazioni.

Il Sabato sera ha pubblicato un documento contenente 167 offerte capitoli con molti problemi che affliggono le società moderne da oltre una minaccia per la migrazione di realtà virtuale e toccano temi sensibili come la situazione dei gay e la Chiesa scandali pedofili scioccanti.

I documenti menzionano il ruolo delle donne nella chiesa, scrive che essi dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella cooperazione con il livello di gestione, come la Chiesa a questo proposito è “inevitabile cambiamento” è impaziente di. Tuttavia, non è il caso che la Chiesa cattolica apra la possibilità di diventare prete prima delle donne. Il testo dice piuttosto che “l’assenza di una voce femminile peggiora il dibattito e la via della Chiesa”. In questo capitolo ci sono stati decine di voti in sinodo, in cui sono state chiamate solo sette suore, anche senza diritto di voto.

I vescovi hanno anche ritenuto che gli omosessuali non dovrebbero essere discriminati a causa della loro sessualità, ma dovrebbero essere accompagnati dalla loro fede. “Dio ama tutti gli uomini, e così fa la Chiesa” – leggere tutti i documenti generati più Capitolo polemiche, che è stata adottata con 178 voti a 65 contro.

Nel documento, i vescovi hanno anche affermato che dovrebbero essere prese misure severe per prevenire l’abuso sessuale dei preti. Secondo il testo, non c’è pentimento per contrastare la sofferenza che accompagna le vite delle vittime.

Il rapporto finale solleva anche la “mancanza di responsabilità e trasparenza” nel contesto del trattamento dei casi di abuso sessuale. Secondo l’agenzia di stampa tedesca DPA, tuttavia, il documento manca di un chiaro riconoscimento della responsabilità per gli abusi sessuali commessi dai sacerdoti nel corso dei decenni.

Mentre in Cile, Stati Uniti, Germania e scandali sessuali sono stati presentati calvario di una casa, sostenere un voto contro i 208 partecipanti al Sinodo 30 hanno votato ‘no’ “a cercare la verità e chiedere scusa”, il documento contro il capitolo.

Papa Francesco, dopo un voto finale su una sintesi dei risultati del sinodo, ha parlato di una sorta di “persecuzione” della Chiesa. “Ci stanno accusando accuse”, ha detto, senza menzionare gli abusi sessuali. Come ha detto, la Chiesa sta vivendo un periodo di tempo difficile e vuole incolpare “accuse continue”. Il vescovo quindi ha invitato i vescovi a proteggere la chiesa da tale “persecuzione”.

Secondo le agenzie di stampa la dichiarazione di Francesco Papa è probabile che sia riferimento alla arcivescovo Carlo Maria Viganò, che ha accusato il religioso di pedofilia sacerdotale coprire. All’interno della Chiesa, le discussioni hanno avuto luogo dagli oppositori conservatori del Papa e dai cosiddetti modernizzatori.

In Vaticano, 267 sinodi sono giunti dalle diocesi del mondo per un incontro iniziato il 3 ottobre. Le sessioni del documento di lavoro (Instrumentum laboris) contenenti i temi del sinodo sono state discusse in gruppi linguistici. La relazione finale contenente il risultato (Relatio synodi) è stata votata l’ultimo giorno del sinodo. Alla riunione hanno partecipato 23 esperti e 36 giovani, ma non avevano il diritto di voto.

Questo è stato il terzo sinodo guidato da Papa Francesco.

L’istituzione del sinodo VI. Papa Paolo ha introdotto: la riunione del vescovo, convocata dal Papa, discute questioni importanti e attuali relative all’attività della Chiesa nel mondo. Non è un’organizzazione decisionale, ma la relazione finale del sinodo è la base per il papa.

fecsego.eu/hírek.ma

Leave a Reply 87 megnézve, 1 alkalommal mai nap |