< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: Új világrend van kialakulóban///A new world order is emerging

| Mobile | RSS

Új világrend van kialakulóban///A new world order is emerging

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál logója

Új világrend van kialakulóban

 

A G20-csúcsértekezleten számos elhatározást tettek a részt vevő országok, többek közt a klímavédelemmel kapcsolatban is. A csoport egyik fő célja, hogy élénkítse a világkereskedelmet. A zárónyilatkozatban ugyanakkor megnevezték a gazdasági és társadalmi fejlődés legsúlyosabb veszélyeit.

Élénkíteni kell a világkereskedelmet, és ennek megfelelően kell megújítani a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) – e gondolat jegyében született meg szombaton a G20-országcsoport Buenos Aires-i csúcsértekezletének résztvevői által kompromisszumos formában megfogalmazott zárónyilatkozat.

Mauricio Macri argentin államfő szerint a találkozó tükrözi a kereskedelem élénkítésének óhaját és kifejezi a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmakat. A dokumentumban megnevezték a legsúlyosabb veszélyeket, amelyek a gazdasági és társadalmi fejlődést fenyegetik, kiemelve a pénzügyi sebezhetőséget, a fejlett és kevésbé fejlett országok közötti különbségeket okozó nehézségeket, az infrastruktúra-építés problémáit és a technológiai forradalom új kihívásait.

A világkereskedelem élénkítésére kell törekedni, és ennek megfelelően kell megújítani a Kereskedelmi Világszervezetet – áll a G20-országcsoport közös zárónyilatkozatban (Fotó: MTI/EPA/Ballesteros)

A klímaváltozással kapcsolatban megerősítették elkötelezettségüket a párizsi megállapodás mellett, és nyomatékosították annak visszafordíthatatlanságát. Az Egyesült Államok viszont külön bekezdésben nyomatékosította elutasító álláspontját, és hangsúlyozta, hogy a természet védelme mellett továbbra is az összes elérhető technológia és energiaforrás felhasználását tervezi.

A zárónyilatkozatban szó van továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások, a digitális kormányzás, a digitális infrastruktúra, illetve a digitalizáció alkalmazásának fejlesztéséről is. A mostani G20-csúcsot a résztvevő országok közötti politikai viták miatt is élénk figyelem kísérte – hangzott el a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Gazdaságpolitikai átalakulás zajlik a világban

A WTO megalapítása óta jelenleg a legmélyebb válságát éli a szervezet – mondta el a műsorban Pesuth Tamás közgazdász. Úgy fogalmazott, a csúcs után függetleníteni kell magunkat az aktuális hírektől, hiszen a folyamatokat kell megérteni, amihez a mögöttes gazdasági átalakulást kell figyelni.

Mint mondta, egy hosszabb időtávot megvizsgálva a 2008-as válság után jelenleg egy új világrend van kialakulóban. Ez több aspektusból is vizsgálható: politikai, biztonságpolitikai és gazdasági eleme egyaránt van. A kereskedelempolitika fontos szerepet kap abban, hogy a közeli jövőben az egyes gazdasági pólusok miként tudják magukat újrapozicionálni.

Hozzátette: figyelembe kell venni, hogy manapság a világban egy rendkívül nagy átalakulás folyik a gazdaságpolitikában.

Összefüggő területek

A csúcsértekezleten téma volt a környezetvédelem, a digitalizáció és a technológiai fejlesztés kérdése is. Ezek olyan jelentős témák, amelyek korábban nem voltak megfelelő súllyal elhelyezve egy-egy csúcson – hangsúlyozta Pesuth Tamás.

A politikai és gazdasági érdekeket rendkívül nehéz szétválasztani, a gyakorlati politikában ezek szinte össze vannak nőve – fűzte hozzá Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Mint mondta, a gazdaság számára a politika sokszor eszközzé válik, és fordítva. A kettőt nem lehet aktívan különválasztani egymástól – húzta alá.

fecsego.eu/híradó

A new world order is emerging

At the G20 Summit, a number of resolutions have been taken on the participating countries, including climate protection. One of the main goals of the group is to stimulate world trade. At the same time, the closing statement declared the most serious threats to economic and social development.

The world trade must be stimulated and the World Trade Organization (WTO) should be renewed – a concluding statement on the basis of this idea was made on Saturday by the participants in the G20 Summit in Buenos Aires.

Argentine President Mauricio Macri said the meeting reflects the desire to boost trade and expresses concerns about climate change. The document identifies the most serious dangers that threaten economic and social development, highlighting financial vulnerabilities, difficulties in the development of developed and less developed countries, infrastructure building problems and new challenges in the technological revolution.

The World Trade Organization must be sought to revive world trade and, accordingly, have to renew the World Trade Organization – is in the joint final declaration of the G20 group of countries (Photo: MTI / EPA / Ballesteros)

Concerning climate change, they have reaffirmed their commitment to the Paris Accord and have emphasized its irreversibility. The United States, however, emphasized in a separate paragraph its negative position and stressed that, while protecting nature, it is still planning to use all available technology and energy resources.

The closing statement also refers to the development of micro, small and medium-sized enterprises, digital governance, digital infrastructure and digitalization. The current G20 summit has also been attentively attended by political debates among the participating countries, “said Kossuth’s Radio Shock.

Economic policy transformation takes place in the world

Since the founding of the WTO, the organization has the most profound crisis ever since it was founded by Tamás Pesuth, economist. He said that, after the peak, we should be independent of the current news, since we need to understand the processes that the underlying economic transformation needs to be aware of.

As you said, looking at a longer period of time, a new world order is emerging after the 2008 crisis. This can be studied in several aspects: both political, security and economic elements. Trade policy plays an important role in how the individual economic poles can reposition themselves in the near future.

He added: it should be noted that today there is an enormous transformation in economic policy in the world.

Related areas

The theme of the summit was the issue of environmental protection, digitization and technological development. These are important topics that were not properly weighted at one peak, “emphasized Tamás Pesuth.

Political and economic interests are extremely difficult to separate, and in practice they are almost mature, “said István Pócza, Senior Analyst at the Fundamental Rights Center. As he said, politics for the economy often becomes a tool and vice versa. The two can not be actively separated from each other, “he said.

fecsego.eu/híradó

 

Leave a Reply 68 megnézve, 1 alkalommal mai nap |