< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek / Blog article: “Viktor, a játéknak vége!” – olyan információ látott napvilágot, amely lakattal vethet véget a Fidesz uralmának///”Viktor, the game is over!” – information has come to light that can end the Fidesz rule

| Mobile | RSS

“Viktor, a játéknak vége!” – olyan információ látott napvilágot, amely lakattal vethet véget a Fidesz uralmának///”Viktor, the game is over!” – information has come to light that can end the Fidesz rule

Még a választások előtt megindulhat az, amire annyira régóta várunk!

Bokros Lajos facebook oldalán jelentette be azt az információt, amely végre fordulatot hozhat és igazságot tehet végre:

A fiúk lopnak,

erre jött rá az Európai Bizottság. Nos, mi ezt már igen régóta tudjuk. Gyanítom, hogy Brüsszel is régóta tudja, csak hát jogállamban (ilyen az Európai Unió, nem Magyarország), a hivatalok malmai lassan őrölnek.

Össze kell szedni a bizonyítékokat, alaposan fel kell készülni az ellenőrzésre.

Na, most az EU elkészült. Budapestre küld egy hadseregnyi ellenőrt, hogy évekre visszamenően megvizsgáljanak csaknem minden, legalább részben a “hanyatló nyugat” adófizetőinek pénzéből fedezett projektet, közbeszerzési eljárást.

A Fidesz önkényuralom megszokott pökhendi módján igyekszik lekicsinyelni ezt a lépést. Pedig ezúttal jeges kéz markolt a szívükbe. Egyre fokozódik a rémület.

A Fidesznek eddig jól kimódolt terve volt a hatalom és a pénz együttes kisajátítására. Loptak reggel, délben és este, minden hullámhosszon. De ezt nem lehetett kideríteni, feltárni, mert megszüntették a tisztakezű és független ügyészséget és a sajtószabadságot. Erre pontosan azért volt szükség, hogy a Fidesz-bűnszövetkezet garázdálkodásaira sohase derülhessen fény.

Hát, most baj van, fiúk. Arra nem gondoltatok, hogy az általatok papírtigrisnek tekintett EU egyszer megelégeli sorozatos lopásaitokat, hazudozásaitokat? A magyar népnek be tudtátok fogni a száját, de Európának nem. (MIért nem léptetek ki az EU-ból?)

Még egy baj van. Az EU pénze nélkül a Fidesz-hatalom egyetlen napig sem életképes.

Idén már több, mint ezer milliárd forintot sikerült projektekre elkölteni, mert a hazai költségvetés ezt megelőlegezte. Igen ám, de abban a reményben, hogy ez az összeg hamarosan befolyik az EU kasszájából, így nem lesz belőle hazai költségvetési hiány.

Hát most az lesz. Minden valószínűség szerint az elköltött összeg töredékét kapja vissza a magyar államháztartás. A fideszes rablóbandának ezzel sikerül megduplázni a magyar költségvetés 2017-es hiányát.

Ha erre rájön a nemzetközi tőkepiac, akkor baj lesz.

Elhiszem, hogy tele a gatya. A játéknak vége lesz hamarosan.

Forrás: http://balramagyar.hu/2017/11/16/viktor-a-jateknak-vege-olyan-informacio…

forrás:O.L.K.T

Even before the elections, what we’ve been waiting for so long can start!

On Lajos Bokros’s facebook page, he announced the information that can finally make a turn and make justice:

The boys steal,

this is what the European Commission has come up with. Well, we’ve known this for a long time. I suspect that Brussels has known for a long time, but only in the rule of law (such as the European Union, not Hungary), the mills of offices are slowly grinding.

You have to gather the evidence, you have to prepare yourself thoroughly for verification.

Now, the EU is ready. He sends an army inspector to Budapest for years to look at almost all the projects, public procurement procedures covered by the money of the “declining West” taxpayers, at least in part, for years.

In Fidesz’s autocratic rule, he is trying to rid himself of this step. Yet this time, an icy hand griped into their hearts. The horror increases.

Fides has had a well-planned plan for expanding power and money together. They stop in the morning, noon and evening, at all wavelengths. But it was not possible to find out, to reveal it, because it had eliminated the pure and independent prosecution and freedom of the press. This was exactly what was needed to ensure that the garbage of the Fidesz-crime syndicate can never be detected.

Well, now it’s okay, boys. Did not you think that the EU, once considered your paperigrap, once filled up your robbing thieves and lies? The Hungarian people could catch their mouths, but not Europe. (Why did not you leave the EU?)

There is one more problem. Without the EU’s money, Fidesz power is not viable for a day.

This year, more than a thousand billion forints have been spent on projects, because the domestic budget has anticipated this. Yes, but in the hope that this amount will soon come from the EU’s budget, so there will be no domestic budget deficit.

Well, it will be. In all probability, Hungarian public finances will receive a fraction of the amount spent. The Fidesz bandwidth will double the deficit of the Hungarian budget in 2017.

If the international capital market is discovered, then it will be a problem.

I think it’s full of pajamas. The game will end soon.

Source: & nbsp; http://balramagyar.hu/2017/11/16/viktor-a-jateknak-vege-olyan-informacio…

source: O.L.K.T

Leave a Reply 155 megnézve, 1 alkalommal mai nap |