< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba / Blog article: Nyílt levél/ OLAF Koordinációs Iroda 1051 Budapest, Sas u. 23

| Mobile | RSS

Nyílt levél/ OLAF Koordinációs Iroda 1051 Budapest, Sas u. 23

2019. január 17. | hozzászólás | EU Sajtószoba

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 
OLAF Koordinációs Iroda 
1051 Budapest, Sas u. 23

Tisztelt Iroda!
Alulírott Kovács Gábor (6768, Baks, Szegfű utca 7.) szám alatti lakos az alábbi
B e j e l e n t é s t
Kívánom megtenni Baks Községi Önkormányzat (6768, Baks, Fő út.92.), valamint a Baksi Vízi közmű Társulat (6768, Baks, Fő utca 92. számú székhelyű 06-16-000038 cégjegyzék szám) tevékenységével kapcsolatban. Bejelentésem a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 „Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz tisztító telep építése” pályázatával kapcsolatos, az Európai Unió által biztosított pénzek felhasználásának vélelmezett szabálytalansága és esetleges fiktív számlázások miatt, melyben felmerülhet a kettős finanszírozás gyanúja is. A projektben nem csak eu – s pénzek érintettek, azonban egyik forrás sem választható el attól, ezért csak együtt vizsgálhatók.
Az OLAF- hoz tett bejelentésemet az alábbiakban kívánom szemléltetni:
Baks Községi Önkormányzat a KEOP-1.2.0/09-11-1011-0047 azonosító számú „Baks szennyvíz csatornahálózat és szennyvíz tisztító telep építése” című pályázatán 1.255.824.803-Ft-ot nyert, mely alapján a tényleges számla számú kifizetések 1.200.927.639.-Ft voltak. Ténylegesen fennmaradó összeg a támogatásból 54.897.164.-Ft maradt, melyhez még további önerőt is nyert:
BM önerő alap támogatás címén:2013. január 25. napján 1.705.339-Ft, 2016. december 13. napján 3.600.313.-Ft került utalványozásra az Önkormányzatnak, így mindösszesen 5.305.652.-Ft lett kifizetve BM önerő támogatás címén azzal, hogy az érdekeltségi hozzájárulásokat a lakosság felé csökkenteni kell, egyenlő elosztásban lakosonként. Az érdekeltségi hozzájárulás azonban nem lett csökkentve a jelentős önerő támogatás ellenére sem.
Az Önkormányzat az NFM – tol is nyert 24.932.429.-Ft.-ot, melynek pontos elszámolása számomra máig ismeretlen.
A beruházás során a Baksi Vízi közmű Társulat továbbá kölcsönszerződést kötött 1-2-15-3500-0100-0 számon az OTP Bank – kall 37.864.076-Ft hitel erejéig. A hitel fedezete a LTP – ből származó lakossági hozzájárulások voltak.
A felvett hitelből a Baksi Vízi közmű Társulat 2016.január 01. napjával 3.683.000.-Ft. – ot kölcsön adott Baks Községi Önkormányzat részére, melyre nem volt jogosult, és erről semmilyen okiratot nem készített. A Vgtv. 38. §- a rögzíti, hogy a vízi közmű társulat közfeladatként milyen feladatott láthat el, melyben a kölcsönadás nem szerepel. A rendelet 25. §- a a közcélú érdekeltségi hozzájárulás felhasználását szabályozza, azt más célra felhasználni nem lehet.
Baks Község Önkormányzata több céget bízott meg magas munkadíjjal az elkészült szennyvízrendszer vagyonértékének meghatározására. Érthetetlen, miért kellett több céget megbízni ezekre a feladatokra.
A vitatható szerződések közé tartozik a debreceni székhelyű Uzonyi Ügyvédi Irodával 2013.05.14-én történt szerződéskötés is 9.200.000-Ft + Áfa értékben „Jogi tanácsadás a projekt időtartama alatt” címen. Nem lehet tudni, hogy az ügyvédi iroda milyen szolgáltatást végzett 2013.május 13. napjától 2015. augusztus 25. napjáig, kéthavonta 1.600.000-Ft. értékben, mivel a számlák mellet nem található teljesítési igazolás, melyben részletezve volna az elvégzett munka. (A szennyvíztelep ügyében a korábbi jegyző Dr. Elekes Petra járt el, így érthetetlen, hogy miért kellett külön ügyvédi irodát fogadni, több millió forint értékben.) A megbízott ügyvédi iroda ráadásul 250 km-re Bakstól található, mégis a projekt megvalósítása során szükséges napi kapcsolattartásra szerződtek vele.
A fent említett érdekeltségi hozzájárulásból, mely lakosonként 220.000.-Ft.-volt, a lakosság a mai napig lakosonként 50.000.-Ft-ot kapott vissza, annak ellenére, hogy az önerő támogatás, és a többi támogatás a teljes beruházást fedezte. A többi pénz elköltését nem lehet követni.
A fent említett, pályázaton elnyert pénzösszegek a beruházást fedezték, ennek ellenére a lakosságtól az érdekeltségi hozzájárulásokat az eredeti összegben beszedték.
Véleményem szerint a megnyert uniós források beruházásra történő felhasználása sem a törvényi előírásoknak megfelelően történt, mely azonban csak a későbbiekben fog jelentős károkat okozni.
Egyik ilyen példa, hogy a beruházás során, több helyen is a csövek lefektetése során a szemcsés anyagokat nem tették le, emiatt a szennyvíz csövek meg vannak süllyedve, a szennyvíz nem folyik el, a vezetékben megáll. Erről fényképeket kívánok csatolni. Utóbbi körülmény a jövőben jelentős kárt fog okozni, az mellett, hogy felveti annak a gyanúját, hogy olyan munkára vettek fel pénzt, melyet nem végeztek el. Egy vizsgálat során a beruházásért felelős műszaki vezető úgy nyilatkozott, hogy az említett szemcsés anyag letevése megtörtént. Ezzel valótlan tényt állított, mivel én tapasztalati úton, személyes talajfeltáró munkával, fényképekkel illusztrálva ennek ellenkezőjét tudom bizonyítani. A feltárás során talajmintát is vettem.
Őszességében a fent említett pályázatból származó uniós pénzt elköltötték, a szennyvíz hálózat azonban a beruházás egész területen a tényleges funkcióját nem látja el.
A fent leírtak alapján az Önkormányzatnak a lakossági hozzájárulást nem kellet volna beszedni, a hitelt nem kellet volna felvenni, mivel ezzel a magatartással a lakosságra további terhet rótt a kamat megfizetése tekintetében. A megnyert önerő alapból fennmaradó 54.897.164.-Ft. fedezetett biztosított a nem várt váratlan kiadásokra is.
Tájékoztatni kívánom még az Olaf-ót, hogy Búza Zsolt Baksi polgármester, aki a beruházás idején a Baksi Vízi közmű Társulat elnöki tisztségét is ellátta, holott a két tisztség összeférhetetlen lenne, egy tanúvallomásában azt nyilatkozta, hogy a BM önerő támogatás nem lett lehívva, mivel nem volt szükség rá, holott a tény az, hogy a lehívás részben megtörtént.
Összefoglalva: a Baksi lakosok számára nem sikerült tisztázni, illetve senki nem tudott és nem is akart elfogadható magyarázattal szolgálni, hogy egy végső soron uniós forrásból és önerő támogatásból teljesen finanszírozott projekthez miért kellett lakosonként 220 ezer Ft. érdekeltségi hozzájárulást beszedni.

Valamint mivel a teljes finanszírozás csak a projekt megvalósulása során derült ki, miért nem állították le a lakossági hozzájárulások beszedését, a befizetett pénzeket pedig miért nem adták vissza teljes összegben a lakosoknak? (Lakosonként 50 ezer Ft. visszafizetése a tavalyi évben megtörtént, miután a polgármester, aki időközben le is mondott a Társulat elnöki tisztségéről, már nem tudott tovább ellenállni a lakossági nyomásnak, beleértve az ügy sajtóvisszhangját is.)
A fent leírtak alapján kérem, hogy a vizsgálatot megindítani és szükség esetén az intézkedéseket megtenni szíveskedjenek, az ügy tisztázása végett.
Baks,2019. január 17.
Tisztelettel:
Kovács Gábor
Baksi lakos, az érdekeltségi hozzájárulásban érdekelt

Leave a Reply 312 megnézve, 1 alkalommal mai nap |