< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL/LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL/LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett,nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül sor.alkotmanybirosag.huIV/1025/2019.Az Alkotmánybíróság tanácsaalkotmányjogi panasz tárgyábanmeghozta a következővégzést:Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.III.37.725/2019/2. sorszámú végzése, valamint az Alaptörvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.Indokolás[1]1. Az indítványozó magánszemély alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Nemzeti Választási Bizottság 163/2019. (VI. 6.) határozatával, valamint a Kúria Kvk.III.37.725/2019/2. sorszámú végzésével szemben. Az indítványozó emellett kezdeményezte az Alaptörvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, az országgyűlési képviselőkről szóló 2011. évi CCIII. törvény, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény alkotmányellenességének megállapítását és visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az indítványozó az indítványát az Alkotmánybíróságról szóló korábban hatályban volt 1989. évi XXXII. törvény 48. § (1) bekezdése alapján nyújtottabe.[2]2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, míg ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében a befogadás visszautasítása esetén rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 62. § (4) bekezdésére tekintettel nem foglalkozhatott az indítványozónak az Alkotmánybíróság egyes tagjaira utaló megállapításaival.
alkotmanybirosag.hu2[3]3. Az Abtv. 52. § (1) bekezdésének előírása szerint az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdés a)pontja szerint az alkotmányjogi panasz többek között akkor tartalmaz határozott kérelmet, ha egyértelműen megjelöli azt az alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza. Az indítvány nem felel ennek a követelménynek, mert nem jelöli meg az indítvány benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján az Alkotmánybíróság hatáskörét és az indítványozói jogosultságot {3120/2019. (V. 29.) AB végzés, Indokolás [9]}. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 52. § (1) és (1b) bekezdés a)pontjára tekintettel az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h)pontja alapján visszautasította.Budapest, 2019. június 18.Dr. Horváth Attilas.k.,tanácsvezető alkotmánybíróDr. Balsai Istváns. k.,előadó alkotmánybíróDr. Sulyok Tamáss. k.,alkotmánybíró

Leave a Reply 134 megnézve, 1 alkalommal mai nap |