< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Itt az OLAF-jelentés a Farkas Flórián regnálása alatt elherdált 1,6 milliárdról//Here, OLAF’s report is about $ 1.6 billion devastated by Forkas Flori

| Mobile | RSS

Itt az OLAF-jelentés a Farkas Flórián regnálása alatt elherdált 1,6 milliárdról//Here, OLAF’s report is about $ 1.6 billion devastated by Forkas Flori

Spirk József

szerző:Spirk József újságíró.

A magyar hatóságok 2015 óta nem találják, ki a felelős azért, hogy milliárdos összeget vertek el egy sosem működő foglalkoztatási szövetkezetre. Az EU csalás elleni hivatala is büntetőeljárást javasolt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016 februárjában addig példátlan lépésre szánta el magát: először ismerte el hivatalosan, hogy védhetetlen visszaélések történtek egy fideszes politikus hatalmas brüsszeli pénzeket felemésztő projektjében. Az Emmi felmondta a Farkas Flórián elnöksége alatt kötött uniós támogatási szerződést az Országos Roma Önkormányzattal.

A felmondás idején persze már egyáltalán nem volt titok, hogy a szociális szövetkezetalapításra kapott 1,6 milliárd forintnyi uniós támogatással óriási bajok vannak. A Híd a munka világába nevű program körül sorjáztak a botrányok. Az első akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy egy gellérthegyi villa megvásárlásra költötték a rászoruló romák megsegítésére kapott támogatás 15-20 százalékát. Farkas Flórián ebbe a villába költöztette be a szövetkezet irodáját.

A 2015. december 31-i projektzárás után már a minisztérium ellenőreinek is egyértelmű volt, hogy a roma önkormányzat herdálta a pénzt, és szinte semmit sem valósított meg abból, amit ígért. Az akkoriban Balog Zoltán által irányított Emmiben úgy látták, annyira súlyos a helyzet, hogy nincs értelme megpróbálni átverni az EU-n a projektet. Ezért lezárták a programot, és kötelezték az Országos Roma Önkormányzatot, hogy fizesse vissza a teljes támogatási összeget. (Később azonban az ORÖ ezt megúszta, mert a kormány kisegítette: az önkormányzat 1,3 milliárd forint támogatást kapott, és csak a fennmaradó 300 millió forintot kellett valójában visszafizetnie.)

Közben Hadházy Ákos feljelentése nyomán költségvetési csalás gyanújával a NAV is nyomozni kezdett, és megjelent a színen az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF is.

Az OLAF 2016 júniusában be is idézte az Orbán Viktor támogatását változatlanul élvező, akkoriban miniszterelnöki megbízottnak kinevezett Farkas Flóriánt, de ő nem vette komolyan a dolgot. Az első „érintetti” meghallgatására nem ment el, végül Lázár Jánosnak kellett felkérnie, hogy tegyen eleget az idézésnek, és jelenjen meg a szervezet budapesti koordinációs irodájában.

Az OLAF végül két év vizsgálódás után, 2018 októberében küldte meg a Híd a munka világába projekttel kapcsolatos megállapításait és ajánlásait a Legfőbb Ügyészségnek. A dokumentum tartalma eddig nem került nyilvánosságra, holott a szervezet igazságügyi ajánlást tett a magyar hatóságoknak, azaz javasolta: büntetőeljárás keretében vizsgálják a történteket.

A 24.hu birtokába került OLAF-összefoglaló általános megállapítása, hogy

a Híd a munka világába Munkaerő-szervező Országos Foglalkoztatási Szövetkezet 2014. április 24. napján pro forma bejegyzésre került ugyan, de érdemben soha nem működött, a kitűzött célokat még részlegesen sem érte el.

A dokumentum négy nevet említ az üggyel kapcsolatban.

  • Farkas Flórián 2011 és 2014 között volt a kedvezményezett szervezet, az ORÖ elnöke, közben a Fidesz országgyűlési képviselője, és parlamenti frakcióvezető-helyettese, valamint 2014-től a romaügyi támogatások miniszterelnöki biztosa.
  • Balog Zoltán emberierőforrás-miniszterként felelt a támogatói feladatokat ellátó Humán Erőforrás Programok irányító Hatósága felügyeletéért, és Farkas után 2018-tól ő lett a támogatások miniszterelnöki biztosa.
  • Hegedűs István és Balogh János Farkas utódai voltak az ORÖ elnöki posztján.

Az OLAF szerint az ORÖ nem biztosította a szövetkezet működési feltételeit, ezért az nem tudott önfenntartóvá válni. A taglétszám meg sem közelítette a szükségesnek ítélet szintet, és az irodahálózatot sem építették ki. A gellérthegyi irodához hasonlóan megvettek négy vidéki ingatlant, amelyekben azonban a projekttel kapcsolatos munkavégzés nem történt. Gödöllőn például egy 25 milliós bútorüzletet vásároltak a támogatási pénzből, de az csak akkor lett volna alkalmas az előírt feladatok ellátására, ha további 22 milliót ráköltenek a felújítására és átalakítására.

Az ORÖ feladata lett volna a munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó mentorok hálózatának kiépítése is. A mentoroknak kellett volna toborozni és bevonni a programba a hátrányos helyzetű romákat. A mentori posztra azonban jellemzően az ORÖ képviselőit alkalmazták külön fizetéssel, akik az első időszakban alig toboroztak jelentkezőt. Később átalakították a toborzási rendszert, amivel papíron hirtelen meg tudták növelni a jelentkezők számát, de a csalás elleni hivatal szerint végül ezek a regisztrált célcsoporttagok sem vettek részt semmilyen képzésben, foglalkoztatásuk beindítása el sem kezdődött.

Az OLAF kimutatása szerint az Emmi a szerződésbontás előtt összesen 24 szabálytalansági eljárást indított az ORÖ által lefolytatott közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatban. Tizenegy esetben meg is állapítottak valamilyen a szabálytalanságot. Végül az ORÖ által elszámolásra benyújtott 1,6 milliárd forintot kitevő tételekről kimondták, hogy a „teljes összeg esetében fennáll a szabálytalanság gyanúja”.

A magyar hatóságok a négy éve folyó eljárásuk, az Emmi belső vizsgálata és az OLAF ajánlása ellenére a mai napig nem találták meg az ügy felelőseit.

fecsego.eu/hír 24 hirlevél

Here, OLAF’s report is about $ 1.6 billion devastated by Forkas Flori
June 21, 2019 | comments | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News

József Spirk

от Spirk József journalist.

Since 2015, the Hungarian authorities have not been able to find out who is responsible for putting a billionaire into a never-before-in employment cooperative. The EU Anti-Fraud Office has also proposed criminal proceedings.

In February 2016, the Ministry of Human Resources took an unprecedented step: for the first time it officially admitted that unprecedented abuses were taking place in a fideszian politician’s massive project in Brussels. Emmi has terminated the EU grant agreement with the National Roma Self-Government under Flórián Farkas’s presidency.

Of course, it was no secret at the time of the denunciation that there were enormous problems with the EU subsidy of 1.6 billion for social cooperatives. The scandal was scattered around the Bridge called Work Program. The first exploded when it turned out that a villa in Gellérthegy spent 15-20 percent of the aid received to help deprived Roma. Flórián Farkas moved the cooperative’s office into this villa.

After the project closure on December 31, 2015, it was clear to the ministry’s inspectors that the Roma municipality was waving the money and had almost nothing to do with what it had promised. At that time, Emm, controlled by Zoltán Balog, was found to be in such a serious situation that there was no point in trying to scam the project in the EU. That is why the program was closed and the National Roma Self-Government was required to pay the full amount of the grant. (Later, however, ORÖ got away with it because the government helped: the municipality received 1.3 billion forints, and only the remaining 300 million forints had to be repaid.)

Meanwhile, following the accusation of Ákos Hadházy, with suspicion of budget fraud, NAV also began to investigate and the European Union Anti-Fraud Office, OLAF, was also released.

In June 2016, OLAF was quoted by Flórán Farkas, who was still a prime minister at the time, who was unaffected by Viktor Orbán’s support, but he did not take it seriously. He did not go to the first “touch” to hear János Lázár finally ask him to comply with the summons and appear in the organization’s coordination office in Budapest.

Finally, after two years of investigation, in October 2018, OLAF sent the findings and recommendations of the Bridge to the World of Work project to the Prosecutor General’s Office. The content of the document has not been published so far, although the organization has made a judicial recommendation to the Hungarian authorities, ie it has recommended that the case be investigated in criminal proceedings.

The general statement of the 24hu OLAF summary was that

The document mentions four names for the case.

According to OLAF, ORÖ did not ensure the cooperative’s operating conditions and therefore it could not become self-sustaining. The number of members did not even reach the level of judgment required and the office network was not built. Like the Gellérthegy office, they bought four rural properties, but there was no work on the project. For example, in Gödöllő, a 25 million furniture store was purchased from the grant money, but it would only have been able to carry out the required tasks if another 22 million were recruited for renovation and conversion.

ORÖ would also be responsible for building a network of mentors providing labor market services. Mentors should have recruited and included disadvantaged Roma in the program. However, the mentor’s post was typically used by ORÖ’s representatives for a special salary, who barely recruited candidates in the first period. Later, the recruitment system was redesigned to suddenly increase the number of candidates on paper, but according to the Anti-Fraud Office, these registered target group members did not participate in any training, nor did their employment start.

According to OLAF’s statement, before the termination of the contract, Emmi initiated a total of 24 infringement proceedings against the ORÖ.

procurement and procurement. There were eleven cases of irregularities. Finally, items amounting to HUF 1.6 billion submitted for settlement by the ORÖ were stated to be ‘suspected of irregularity in the total amount’. The Hungarian authorities have been doing their four-year process, the Emmi interior
Despite this, and despite OLAF’s recommendation, it has not been found to date
responsible.

24 newsletter

Leave a Reply 121 megnézve, 1 alkalommal mai nap |