< Böngészés > Főoldal / Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Közép-Európa legdrágább irodaházába, a Lánchíd palotába költözhet az orosz hátterű IBB Bank))IBB Bank con background russo può trasferirsi nell’edificio per uffici più costoso dell’Europa centrale, il Chain Bridge Palace

| Mobile | RSS

Közép-Európa legdrágább irodaházába, a Lánchíd palotába költözhet az orosz hátterű IBB Bank))IBB Bank con background russo può trasferirsi nell’edificio per uffici più costoso dell’Europa centrale, il Chain Bridge Palace

2019. június 21. 10:27 – szerző: 168 Óra

A Népszava több egymástól független forrásból úgy értesült, hogy az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) akár Budapest egyik legpatinásabb épületébe, az Ybl Miklós által tervezett Lánchíd Palotába is beköltözhet.

Ha sikerül megállapodni, akkor nem az egész épületet, hanem annak csak egy részét bérli majd a Nemzetközi Beruházási Bank.

A Duna-parti épület jó eséllyel a főváros legértékesebb magáningatlana: a hatszintes, csaknem ötezer négyzetméteres műemléki épületet hat milliárd forintért újították fel 2008-ra és így 

Közép-Európa legdrágábbnak számító irodaépülete lett.

A jelenlegi tulajdonos, a Nobilis Kristófhoz köthető DÖB-68 Zrt. 2013-ban mintegy hárommilliárd forinttért szerezte meg az épület tulajdonjogát, ám a jelenlegi piaci értéke ennél lényegesen magasabb lehet.  Korábban – a Direkt36 cikke szerint – lehetséges székhelyként emlegették a brit nagykövetség egykori belvárosi épületét, valamint egy Szabadság téri ingatlant is, ám úgy hírlik, hogy diplomáciai körök ellenállásán megbukott a terv és végül az a hallgatólagos megállapodás született, hogy a bank budai oldalra települ.

Közép-Európa legdrágább irodaházaFotó: Wikipédia

Az IIB Magyarországra településének híre nagy vihart kavart: korábban, több európai diplomata és az Egyesült Államok is kifejezte aggályaikat, miszerint nem lehet kizárni annak esélyét, hogy 

az orosz hátterű bank hírszerzési veszélyt jelenthet, illetve pénzmosásra is alkalmas lehet.

Az IIB tagadta ezeket a vádakat. A Direkt 36 egy későbbi cikkében arra is rávilágított: megfigyelői státuszt szerzett a bankban Oroszország második legnagyobb pénzintézete, a VTB , amely a többségi állami tulajdon révén a Kreml befolyása alatt áll. Minden ellenérv dacára márciusban elfogadta az Országgyűlés a kormány javaslatát, amely szerint az IIB teljes mentességet kap a magyar hatóságok felügyelete alól, vezetői és vendégei pedig a diplomáciai mentesség szabályai szerint mozoghatnak Magyarországon és ezáltal az EU-ban is.

Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő nettó hazaárulásnak nevezte a bank budapesti befogadását.

IBB Bank con background russo può trasferirsi nell’edificio per uffici più costoso dell’Europa centrale, il Chain Bridge Palace
21 giugno 2019 | commenti | Tribunale / Procura della Repubblica / Szegedi Ítélőtábla, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Hot News

21 giugno 2019 10:27 – autore: 168 orologio

più fonti indipendenti La voce del popolo ha imparato a muoversi in ambiti di provenienza nazionale russo Investment Bank (IIB) come uno dei più antichi edificio a Budapest, il Ponte delle Catene, progettato da Ybl Palazzo pure.

Se riescono a mettersi d’accordo, non affitteranno l’intero edificio, ma solo una parte di esso per l’International Investment Bank.

L’edificio della Banca del Danubio è una buona occasione per essere la proprietà privata più preziosa nella capitale: l’edificio di sei piani, quasi cinquemila metri quadrati, è stato ristrutturato per 6 miliardi di HUF nel 2008 e così

È diventato l'edificio per uffici più costoso dell'Europa centrale.

L’attuale proprietario, Kristof Nobilis associato con il lancio di Office 68. Nel 2013 ha ottenuto la proprietà dell’edificio di circa tre miliardi recuperato, ma il valore corrente di mercato può essere notevolmente superiore. In precedenza – a norma dell’articolo Direkt36 – parlava della ambasciata britannica, nel vecchio edificio del centro città, e una proprietà Piazza della Libertà è anche possibile istituzione di, ma si dice che la resistenza ambienti diplomatici non è riuscito a progettare e, infine, è stato raggiunto il tacito accordo che la banca ha installato il lato di Buda.

Edificio per uffici più costoso dell’Europa centrale Foto: Wikipedia

La notizia dell’insediamento dell’IIB in Ungheria ha causato una grande tempesta: prima, diversi diplomatici europei e gli Stati Uniti hanno espresso la loro preoccupazione per non poter escludere la possibilità di

una banca con un background russo può rappresentare una minaccia per l'intelligence o il riciclaggio di denaro.

L’IIB ha negato queste accuse. Un successivo articolo di Direkt 36 ha anche evidenziato il fatto che VTB, la seconda più grande istituzione finanziaria in Russia, ha guadagnato lo status di osservatore nella banca, sotto l’influenza del Cremlino attraverso la proprietà di maggioranza dello stato. Nonostante tutto la tesi adottata dal Parlamento a marzo, la proposta del governo che l’IIB sarà pienamente esenti dal controllo da parte delle autorità ungheresi, i leader e gli ospiti spostare dall’Ungheria ai sensi delle norme di immunità diplomatica e quindi anche l’Unione europea.

Szabolcs Szabó, un membro indipendente del parlamento, ha definito il ricevimento della banca a Budapest un tradimento netto.

Leave a Reply 118 megnézve, 1 alkalommal mai nap |