< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: SOROS GYÖRGY FIA IGEN KEMÉNY ÜZENETET KÜLDÖTT ORBÁNNAK – ÖN EGYETÉRT VELE?///GYÖRGY SOROS FIA YOU HAVE ANY MESSAGE MESSAGE TO YOU – DO YOU AGREE TO IT?

| Mobile | RSS

SOROS GYÖRGY FIA IGEN KEMÉNY ÜZENETET KÜLDÖTT ORBÁNNAK – ÖN EGYETÉRT VELE?///GYÖRGY SOROS FIA YOU HAVE ANY MESSAGE MESSAGE TO YOU – DO YOU AGREE TO IT?

Alexander Soros – Fotó: vimeo.com

A kormánypropaganda mindenhová eljut. Ez a cikk viszont csak akkor, ha megosztod!

  • 3.4K

Soros György fia a CEU diplomaosztóján beszélt, azt mondta, feltőkésítik az egyetem alapítványát, hogy az a jövőben is sikeres maradjon.
“Azért vagyok itt, hogy elismerésemnek adjak hangot a CEU egész közössége számára mindazért, amit ki kellett állnia” – mondta Alex Soros, Soros György fia a CEU diplomaosztóján. Angolul elmondott beszédében sokszor utalt a lex CEU-ra és a bécsi költözésre: “bár a magyar kormány azt állította, a CEU döntése volt, hogy elköltözik Budapestről, de ez egyszerűen nem igaz! A CEU-t betiltották és ennek következtében ténylegesen elüldözték Magyarországról.”

Ez szerinte az akadémiai szabadság és más szabadságjogok megtörésére irányuló átfogó kampány részét képezi.

Nézzük csak meg, mi történik a Magyar Tudományos Akadémiával. Talán a legrosszabb, és akik ezt okozzák, megúszhatják.

Alex Soros szerint szégyen, hogy Európa többi országa szó nélkül tűri az eseményeket az Európai Unió történetében először fordult elő, hogy egy tagállamában betiltanak egy egyetemet,de biztosított mindenkit arról, a CEU-t nem győzték le.

Valójában virágkorát éli majd Bécsben és szerte a világban. Ennek biztosítása céljából feltőkésítjük az egyetem alapítványát úgy, hogy a CEU a jövőben is folytathassa sikeres tevékenységét.

Azt is elmondta, Magyarország és a magyar emberek érdekében folytatott tevékenységüket nem adták fel, én már alig várom a napot, amikor Magyarország ismét demokratikus ország lesz. Többször is elmondta, hogy kitartanak, a végzősöknek gratulált és tolmácsolta apja üdvözletét is.

Fölösleges várni. Ez az ország talán soha nem lesz demokratikus, mert az embereknek nincs igénye rá. Ez az ország le van maradva mindenben a Nyugattól: teljesen más Nyugat-Európában a hozzáállás a környezetvédelemhez, mint Magyarországon. De nem csak ahhoz, hanem a szabadsághoz, az emberi jogokhoz, a jogállamisághoz, az állatvédelemhez, a természethez, a szociálpolitikához, az elesettekhez, a menekültekhez, a kitaszítottakhoz, a hontalanokhoz – és nem utolsó sorban az adórendszerhez.  A különbség, az elmaradás sokkal nagyobb, mint az első pillantásra kinéz.

Vagy talán mégis? Magyarország akkor lesz demokrácia, amikor a következmények nélküli ország megszűnik, amikor az egész eddigi hamis törvénykezés el lesz törölve, ha a bűnelkövetők nem rejtőzhetnek el, nem titkolhatják a kilétüket és ehelyett rendes törvény lesz, ahol az erőszakolók, gyilkosok, uszítók, gyalázkodók méltó büntetésben részesülnek.

Forrás: HVG / BalraMagyar

GYÖRGY SOROS FIA YOU HAVE ANY MESSAGE MESSAGE TO YOU – DO YOU AGREE TO IT?
June 27, 2019 | comments | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News

Alexander Soros – Photo by vimeo.com
Government propaganda is everywhere. This article, however, only if you share it!

3.4km
György Soros’s son spoke at the CEU graduate, saying he would recapitalize the university foundation to remain successful in the future.
“I am here to give my congratulations to the entire CEU community for what it was supposed to stand out,” said Alex Soros, son of George Soros at the CEU graduate. In his English-speaking speech he often referred to the lex CEU and the move to Vienna: “although the Hungarian government claimed that it was the CEU’s decision to move from Budapest, but that is simply not true! The CEU was banned and, as a result, was actually expelled from Hungary. ”

This is part of a comprehensive campaign to break academic freedom and other freedoms.

Let’s see what happens to the Hungarian Academy of Sciences. Perhaps the worst, and those who cause it, can get away.

According to Alex Soros, it is a shame that the rest of Europe is sticking to events for the first time in the history of the European Union, forbidding a university in one of its Member States, but for ensuring that the CEU has not been defeated.

In fact, he will live in bloom in Vienna and around the world. To ensure this, we recapitalize the university foundation so that CEU can continue its successful activities in the future.

He also said that their activities in favor of Hungary and the Hungarian people were not given up, and I look forward to the day when Hungary will again be a democratic country. He repeatedly said that they persisted and congratulated the graduates and interpreted his father’s greetings.

Excess to wait. Maybe this country will never be democratic because people have no need for it. This country is lagging behind in the West: a completely different approach to environmental protection in Western Europe than in Hungary. But not only for freedom, for human rights, for the rule of law, for animal protection, for nature, for social policy, for the fallen, for the refugees, for the outcasts, for the stateless – and not least for the tax system. The difference, the backlog is much larger than it looks at first glance.

Or maybe yes? Hungary will be a democracy when a country without consequences ceases to exist when all the false laws that have been made so far will be abolished, if the criminals cannot hide, they cannot hide their identity, and instead they will be the ordinary law where the perpetrators, murderers, inciters, abusers are worthy of punishment receive.

Source: HVG / BalraMagyar

Leave a Reply 80 megnézve, 1 alkalommal mai nap |