< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: MOST MÁR EGÉSZEN BIZTOS – ORBÁN EGY KOMOLYABB PSZICHIÁTER SEGÍTSÉGÉRE SZORUL//JETZT BRAUCHT SAFE-ORBAN EINEN ERNSTEN PSYCHIATER

| Mobile | RSS

MOST MÁR EGÉSZEN BIZTOS – ORBÁN EGY KOMOLYABB PSZICHIÁTER SEGÍTSÉGÉRE SZORUL//JETZT BRAUCHT SAFE-ORBAN EINEN ERNSTEN PSYCHIATER

2019. 09. 21.

A kormánypropaganda mindenhová eljut. Ez a cikk viszont csak akkor, ha megosztod!

  • 17

„A keresztény szabadság azt tanítja, hogy amit nem akarsz, hogy neked vagy veled cselekedjenek, te se cselekedd azt másoknak, és pozitíve is” – mondotta Orbán Viktor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének minapi kongresszusán.
Íme, a keresztény szabadság kiérlelt orbáni definíciója!
A következő Fidesz-pártkongresszus azonmód dogmává avathatná!
A helyzet az, hogy ez a mondat egyszerre vall tanulatlanságról, ostobaságról, s alapvetően a keresztény hagyomány ismeretének teljes hiányáról. Két eset lehetséges: vagy totál felkészületlenek Orbán jeles szakértői, vagy imádott és félve tisztelt miniszterelnökükkel egyszerűen jól kicsesztek, s élvezték azt, hogy a kereszténységhez amúgy semmit sem konyító főnök baromságokat fecseg.

Az úgynevezett aranyszabályt mondta fel Orbán. Azt, amelyet a Héber Bibliában (nem keresztény textus!) ekképp olvashatunk: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (3Mózes 19,18). Vagy azt, amit a Jézus előtt élt Hillél rabbi (nem keresztény egyházban felszentelt személy), talmudi bölcselő, akinek személyével még mindig nem jutottunk el a kereszténységhez, így fogalmazott meg: „Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd másnak.” És hozzáteszi: „Ez az egész Tóra” (nem keresztény Szent könyv!), „a többi csak magyarázat.” (Sabbat 31a). Vagy azt, amit egy körülmetélt zsidó férfi (bizony-bizony, még ő sem volt keresztény), úgy hívták, hogy Jesua (יֵשׁוּעַ), a görög alakban Ἰησοῦς, s ebből Jézus, szóval azt tanította a Hegyi beszédben, hogy „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” És ő is hozzátesz valamit: „Ez a törvény és a próféták” (Máté 7,12). A Jézus által emlegetett törvény a Héber Biblia törvénye – mi más is lenne? –, vagyis a mózesi hagyomány (ez sem keresztény), s a próféták a Héber Biblia prófétái, jóllehet ők sem keresztény tanítók.
Hát így.

Egy általános erkölcsi alapelvről van szó, amely – csodálkozzanak csak Orbán jeles szakértői – sok más vallási hagyományban, de úgyszólván az eszmetörténet egészében fellelhető, a buddhizmustól, a hinduizmuson, s a konfucianizmuson át stb., – teszem azt – Immanuel Kant filozófiájáig és tovább.

Ha sejtenék Orbán tanácsadói, mi a kereszténység, s ha Orbánnak lenne valami csekély köze a keresztény hagyományhoz, mindannyian tudnák, hogy a keresztény szabadság fogalma eredendően és alapvetően nem politikai fogalmat takar – „Az én országom nem e világról való” (János 18,36), hanem egészen mást: a bűntől való megszabadulás a lényege, az ember felszabadulása a bűn alól, a bűn rabszolgaságából. A szabadon teremtő Isten, egyfelől, és a szabadon engedelmeskedő ember szabad választása, másfelől, amelyre a példát Jézus szolgáltatta, aki – a keresztény hit szerint – kereszthalálával megváltotta az emberiséget a bűntől, s Jézus megváltói felismerése, elfogadása és követése a lélek szabadságának legfőbb forrása.

Orbán viszont a kereszténység egészén lép túl: a fentieket önmagára, saját államára és politikájára vonatkoztatja. Így lesz az ő Magyarországa az egész emberiség, a világ összes országa és politikusa számára hegyre épült város, messzire világító fénysugár, amely egymagában jelzi a helyes utat, s aki nem kíván elkárhozni, az minket, a mi magas hegyre épült városunkat tekinti vigyázó szemével.

Ha Orbán és szakértő csapata ennyire profanizál és blaszfemizál, s nem akad egyházi vezető, bíboros, püspök, akárki, aki ezt a tömény ostobaságot szóvá tenné, akkor hát szólok: Magyarország legmagasabb hegycsúcsa az 1015 méter magas Kékes.
Európai viszonylatban ezzel a hegycsúccsal vajon hányadikak vagyunk? – írja Gábor György.

Elképesztő az a primitív vagdalkozás a Bibliára való hivatkozással, amit ez a műveletlen, bunkó banda az egyszerűbb “köznép” szédítésére próbál felhasználni. A vallási szövegek (Tóra, Talmud, Apokrifek) ilyetén citálása az egyetemes kultúra ellen elkövetett, megbocsáthatatlan bűn!

Konkluzió: Orbán eszmefuttatásai épp olyan magas színvonalat képviselnek, mint a Kékes a világ hegycsúcsainak sorában.

Forrás: Gábor György közösségi oldala / BalraMagyar

JETZT BRAUCHT SAFE-ORBAN EINEN ERNSTEN PSYCHIATER

  1. September 2019 | Beiträge | EU-Presseraum, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter-Nachrichten
    21.09.2013

Die Regierungspropaganda ist allgegenwärtig. Dieser Artikel ist nur verfügbar, wenn Sie teilen!

17
“Die christliche Freiheit lehrt Sie, dass Sie das, was Sie Ihnen oder Ihnen nicht antun wollen, anderen nicht und positiv antun”, sagte Viktor Orban heute auf einer Tagung der Christian Intellectuals Association.
Hier ist die ausgereifte Orban-Definition der christlichen Freiheit!
Der nächste Fidesz-Parteitag könnte Sie zum Dogma machen!
Tatsache ist, dass dieser Satz sowohl Unwissenheit, Dummheit als auch ein völliger Mangel an Wissen über die christliche Tradition ist. Es gibt zwei mögliche Fälle: Entweder werden sie von Orbáns angesehenen Experten schlecht vorbereitet oder sie werden einfach mit ihrem geliebten und gefürchteten Premierminister ausgelöscht, weil sie die Tatsache genießen, dass das Christentum nichts mit dem Christentum zu tun hat.

Die sogenannte goldene Regel wurde von Orban genannt. Was wir in der hebräischen Bibel lesen (nichtchristlicher Text!) Ist: “Liebe deinen Nächsten wie dich selbst” (Genesis 19:18). Oder was Rabbi Hillel (ein nicht-christlich-orthodoxer Mensch) vor Jesus lebte, ein talmudischer Philosoph, dessen Person wir noch nicht im Christentum erreicht haben, sagte: “Tun Sie nicht, was Sie für sich selbst wollen.” Und er fügt hinzu: “Dies ist die ganze Tora” (nicht das christliche Heilige Buch!), “Der Rest ist nur eine Erklärung.” (Sabbat 31a). Oder was für ein beschnittener jüdischer Mann (sicherlich war er nicht einmal ein Christ) auf Griechisch Jesua (יֵשׁוֵשׁ) genannt wurde, alakησοῦς, und von diesem Jesus, so lehrte er in der Bergpredigt: “Was du willst, auf dass die Menschen euch tun, und ihr sollt ihnen tun. “Und er fügt hinzu:„ Dies ist das Gesetz und die Propheten “(Matthäus 7,12). Das Gesetz, auf das sich Jesus bezieht, ist das Gesetz der hebräischen Bibel – was sonst? – das heißt, die mosaische Tradition (auch nicht christlich) und die Propheten sind Propheten der hebräischen Bibel, obwohl sie keine christlichen Lehrer sind.
Na ja

Es ist ein allgemeines moralisches Prinzip, das – erstaunt nur von den angesehenen Experten von Orban – in vielen anderen religiösen Traditionen zu finden ist, sozusagen in der gesamten Geschichte der Idee, vom Buddhismus, Hinduismus, Konfuzianismus usw. bis zu Immanuel Kants Philosophie.

Wenn Orbans Berater verstehen würden, was Christentum ist, und wenn Orban irgendetwas mit der christlichen Tradition zu tun hätte, würden wir alle wissen, dass das Konzept der christlichen Freiheit von Natur aus und grundsätzlich unpolitisch ist – “Mein Land ist nicht von dieser Welt” (Johannes 18:36). ), aber etwas ganz anderes: das Wesen der Befreiung von der Sünde, die Befreiung des Menschen von der Sünde, von der Sklaverei der Sünde. Die freie Wahl Gottes, des Schöpfers einerseits und des frei gehorsamen Menschen andererseits, veranschaulicht durch Jesus, der nach christlichem Glauben die Menschheit durch seinen Tod von der Sünde errettet hat und die Hauptquelle der Freiheit für die Seele ist. .

Orban hingegen geht über das gesamte Christentum hinaus und bezieht sich auf sich selbst, seinen Staat und seine Politik. So wird sein Ungarn eine Bergstadt für die ganze Menschheit, alle Länder und Politiker der Welt, ein weitreichender Lichtstrahl, der allein den richtigen Weg anzeigt, und wer uns nicht ruinieren will, schaut auf uns, unsere Hochgebirgsstadt.

Wenn Orbán und sein Expertenteam so profan und blasphemisch sind und es keinen kirchlichen Führer, Kardinal, Bischof gibt, der diesen dummen Unsinn nennen würde, dann sage ich: Der höchste Gipfel in Ungarn ist der 1015 Meter hohe Kékes.
Was haben wir in Europa mit diesem Berggipfel vor? – schreibt György Gábor.

Es ist erstaunlich, wie primitiv der biblische Riss ist, mit dem diese ungeübte Band versucht, die einfacheren „einfachen Leute“ zu betäuben. Ein solches Zitat religiöser Texte (Thora, Talmud, Apokryphen) ist eine unverzeihliche Sünde gegen die universelle Kultur!

Fazit: Orbans Ideen haben den gleichen hohen Standard wie die der Kékes auf der Welt.

Quelle: Gábor Gábors Community-Seite / LeftHungarian

Leave a Reply 177 megnézve, 1 alkalommal mai nap |