< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Kifulladt a migránsokkal való rémisztgetés((La frayeur des migrants s’est éteinte

| Mobile | RSS

Kifulladt a migránsokkal való rémisztgetés((La frayeur des migrants s’est éteinte


Fotó: GODONG

Egyszerű az oka: nagyon erősen leapadt a nálunk menedéket kérők száma, immár nem lehet, mert nincs kikkel megtenni, hogy napokig aszalják őket a főváros egyik legforgalmasabb terén. Új jelszóval hirdetett célt kellett tehát találnia a Fidesznek.

Keresztény Magyarországot kell megteremtenünk! Ezt harsogja meglehetősen sűrűn az immár vezérré nőtt miniszterelnök, a hűséges házelnök meg a sok tucatnyi államtitkár. Érdekes cél. Mi, mérnökök már elsőéves korunktól megtanultuk, hogy egy feladat, vagyis cél kitűzésekor mindenkor definiálnunk kell a használt fogalmakat és nem kevésbé a megvalósulást követő következményeket. Ezt azonban a jelszavakat harsogó politikusok – meg csatlós zsurnalisztáik – eddig nem tették meg. Márpedig definíció nélkül elvész a tartalom. Próbáljuk meg, hátha sikerül. Alapvető kérdés: ki a keresztény (vagy keresztyén), aki Magyarország alkotó komponense kell legyen? Az, akit megkereszteltek, volt első áldozása, bérmálása (konfirmálása)? Vagy még magasabbra emelve a mércét: csak az, aki emellett rendszeresen jár templomba, gyón, ha katolikus és áldozik is? Nyilván keresztény a katolikus, a protestáns. És a Hit gyülekezete? A Jehova tanúi, a baptista, a metodista, a mormon, az ortodox hívők? Csakis azok az egyházak számítanak kereszténynek, amelyeket a magyar országgyűlés törvénnyel befogadott? Tehát eszerint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nem keresztény, holott ők annak hirdetik magukat. És mi a helyzet a nálunk ugyan igen kis létszámban itt élő, de magát magyarnak tartó buddhistával, muzulmánnal?
No persze, mondta egy barátom, akivel e kérdésről beszélgettem, ez az egész propaganda voltaképpen az iszlám ellen irányul. Meglehet, de akkor még a definíció-hiány következtében hátramaradnak a vallástalanok meg a vallás nélküliek (a kettő nyilván nem ugyanaz) és persze az ateisták. Márpedig az e kategóriákba esők száma nem is kevés. És végül — de egyáltalán nem utolsósorban – ebben az országban él néhány tízezernyi zsidó. Történelmünk gyászos éveiből tudhatjuk, hogy a „Ki a keresztény?” nem elméleti felvetés, hanem, szó szerint, élet és halál kérdése volt. Mert aki nem tudott erre adekvát választ adni – márpedig így volt vele mintegy 450 ezer magyar állampolgár, csecsemőktől vénséges aggig –, azt direktben szállították a halálba. És itt valódi definíciós problémába ütközünk. Kereszténynek számít-e a céljukat hirdető mai politikusok szemében az, akit megkereszteltek, bérmáltak stb.? Avagy csak az, aki a haeckeli-hitleri-rosenbergi fajelmélet szerint négy nagyszülőjéig visszamenőleg csakis keresztény elődöket mutathat föl? Mert bizony a fajelmélet hívei olyan magyar polgárokat is a biztos halálba küldtek, akik hívő keresztények voltak, ám az említett származási kritériumnak nem feleltek meg. Akiket előbb — a négy zsidótörvény alapján – megfosztottak polgári jogaiktól, a továbbtanulástól, majd a munkavállalási és munkáltatói lehetőségeiktől, meg persze a vagyonuktól is. Még jó, hogy e törvényeket a felszabadulás után hatálytalanították. Mondhatni, kérdéseim színtisztán demagógok, hiszen aligha akarná a mostani kormányzat e korlátozásokat bevezetni, ráadásul meg sem tehetné egy olyan vezetőség, amely az Európai Unió egyik tagországának élén áll. Valóban, így lehet. De azért mégiscsak feszítő – és jelenleg a keresztény Magyarország célt hirdető politikai hatalmasságok által messzemenően nem tisztázott, nem definiált — kérdés, vajon mit jelent a többször is határozott célként megfogalmazott keresztény Magyarország? Mert nem tudhatjuk határozott fogalmi meghatározások nélkül. Mit jelent e jelző és főleg, milyen hatásokkal jár, ha a kitűzött cél megvalósul? Milyen előnyöket hordozna e megvalósult cél az ország polgárai számára? És ha kialakítják az előnyöket, vajon minden polgár élvezhetné, avagy csupán a keresztények? És végül és újra: mit jelent az, hogy valaki keresztény-e, avagy sem? Ideje lenne megfogadniuk ezt a jelszót hirdető, magas poszton állóknak, amit nekünk, mérnökhallgatóknak már az első évben megtanítottak: a fogalmakat mindig pontosan definiálni kell!

fecsego.eu/népszava online

La frayeur des migrants s’est éteinte
29 septembre 2019 | Messages | europarl.europa.eu/news/fr, europarl.hu, nouvelles de Chatter

Photo: GODONG

La raison en est simple: le nombre de demandeurs d’asile dans notre pays a considérablement diminué et il n’est plus possible, car ils n’ont rien à faire pour les sécher pendant des jours dans l’un des quartiers les plus achalandés de la capitale. Fidesz a donc dû trouver une nouvelle cible annoncée avec un nouveau mot de passe.

Nous devons créer une Hongrie chrétienne! Le Premier ministre actuel, le président fidèle et les dizaines de secrétaires d’État se font l’écho de cette idée. Objectif intéressant. Nous, ingénieurs, avons appris depuis notre première année que, lors de la définition d’une tâche, c’est-à-dire d’un objectif, nous devons toujours définir les concepts utilisés, sans oublier les conséquences qui en découlent. Mais les politiciens qui scandent des slogans – et les journalistes de leur ministère – ne l’ont pas encore fait. Sans définition, le contenu est perdu. Essayons de voir si nous réussissons. La question fondamentale est la suivante: qui est le chrétien (ou le chrétien) qui devrait être un élément créateur de la Hongrie? Qui a été baptisé était son premier sacrifice, confirmation? Ou pour élever le niveau: seul celui qui va régulièrement à l’église, confesseur, s’il est catholique et fait des sacrifices? Le catholique, le protestant, est évidemment chrétien. Et l’église de la foi? Témoins de Jéhovah, baptistes, méthodistes, mormons, croyants orthodoxes? Seules les églises acceptées par le Parlement hongrois comme loi sont considérées comme chrétiennes? Donc, selon cela, la Société de fraternité évangélique en Hongrie n’est pas chrétienne, même si elle se proclame de cette façon. Et que dire d’un petit nombre de musulmans vivant ici en Hongrie qui se considèrent comme hongrois.
Bien sûr, a dit un ami à qui j’ai parlé de cette question, toute cette propagande est en réalité contre l’Islam. Peut-être, mais alors, faute de définition, les non-croyants et les non-croyants (les deux ne sont évidemment pas identiques) et, bien sûr, les athées sont laissés pour compte. Cependant, le nombre de personnes appartenant à ces catégories n’est pas faible. Enfin, quelques dizaines de milliers de Juifs vivent dans ce pays. Les tristes années de notre histoire nous ont appris que “Qui est le chrétien?” N’était pas une proposition théorique, mais était littéralement une question de vie ou de mort. Parce que quiconque ne pouvait pas donner une réponse adéquate à cette question – de même que quelque 450 000 citoyens hongrois, des plus âgés aux plus âgés – était transporté directement à la mort. Et là nous avons un vrai problème de définition. La personne qui a été baptisée, embauchée, etc., est-elle chrétienne aux yeux des politiciens d’aujourd’hui qui proclame son but? Ou est-ce seulement celui qui, selon la théorie de la race Haeckel-Hitler-Rosenberg, ne peut avoir des ancêtres chrétiens que de retour à ses quatre grands-parents? Parce que les racialistes ont même envoyé à mort des citoyens hongrois croyants chrétiens, mais ne remplissaient pas le critère d’origine susmentionné. Ceux qui ont été privés de leurs droits civils, de leurs études, de leur emploi et de leurs possibilités d’emploi, ainsi que de leurs biens, ont été privés de leurs droits en vertu des quatre lois juives. Il est bon que ces lois aient été abrogées après la libération. Je peux dire que mes questions sont purement démagogiques, car le gouvernement actuel ne voudrait guère imposer ces restrictions, pas plus qu’un dirigeant à la tête d’un État membre de l’Union européenne. En effet, ainsi soit-il. Cependant, la question épineuse – et ce qui n’a pas encore été clairement défini par les autorités politiques proclamant l’objectif de la Hongrie chrétienne – que signifie pour la Hongrie chrétienne l’être à plusieurs reprises comme objectif? Parce que nous ne pouvons pas savoir sans définitions conceptuelles précises. Que signifie cet indicateur et en particulier quels effets aura-t-il si l’objectif est atteint? Quels seraient les avantages de cet objectif pour les citoyens du pays? Et si les avantages sont réalisés, tous les citoyens en profiteraient-ils, ou seulement les chrétiens? Et puis encore et encore: que signifie être chrétien ou non? Il est temps que les promoteurs renommés qui nous ont appris ce mot de passe, comme nous l’ont appris les étudiants en génie de première année, aient une définition précise!

fecsego.eu/peoples mots en ligne

Leave a Reply 718 megnézve, 1 alkalommal mai nap |