< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: A fiatalok egyre inkább tudják, mire számíthatnak az államtól nyugdíjügyben((Les jeunes sont de plus en plus conscients de ce qu’ils peuvent attendre de l’État à la retraite

| Mobile | RSS

A fiatalok egyre inkább tudják, mire számíthatnak az államtól nyugdíjügyben((Les jeunes sont de plus en plus conscients de ce qu’ils peuvent attendre de l’État à la retraite


Fotó: Varga György / MTI

A magyar dolgozók negyede takarít meg rendszeresen a nyugdíjas éveire.

A magyarok a nyugdíjjövedelmük több mint felét (54 százalékát) még mindig az államtól várják, de a fiatalok egyre inkább tisztában vannak az állami ellátás határaival – derült ki az Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR) kutatásából. A kutatás adatai alapján a baby boom (a 1970-es évek) idején születettek a nyugdíjjövedelem tervezésénél az állam 70 százalékos hozzájárulására számítanak, az ezredforduló idején született generáció már csak 42 százalékosra, a fiatalabb korosztály egyre inkább tisztában van az állami ellátás határaival. Öt megkérdezettből kettő úgy vélte: a növekvő élettartam és a fogyó népesség következtében emelkedő társadalombiztosítási kiadásokat az adók emeléséből kell finanszírozni. Csak minden tizedik magyar – kevesebben, mint a világátlag – gondolta úgy, hogy az államnak csökkentenie kellene a társadalombiztosítás kiadásait. A magyar dolgozók alig több mint negyede (27 százalékuk) takarít meg rendszeresen, ami messze elmarad a 39 százalékos világátlagtól. Öt magyarból kettő semmilyen nyugdíjtervvel nem rendelkezik, igaz, csaknem 30 százalékuk tervez nyugdíjcélú megtakarítást, ami jócskán meghaladja a 18 százalékos világátlagot. A nyugdíj-felkészültséget mutató ARRI pontszám (5,3) alapján Magyarország idén a tavalyi 13. helyről a 14 -re került, amiben annak is szerepe lehet, hogy a magyarok pénzügyi jártassága – amely feltétele a megvalósítható nyugdíjtervezésnek – a világátlag alatt van. A kamatokat, a kockázatokat és az inflációt érintő pénzügyi kérdésekre csak a magyarok egynegyede tudott helyesen válaszolni. A nyugdíjas kor terveit és céljait vizsgáló felmérésből az is világossá vált, hogy a magyarok sokkal kevésbé bíznak abban, hogy kényelmes idős kort tudnak biztosítani maguknak. Mindösszesen csupán 22 százalékuk bizakodó, szemben a 29 százalékos világátlaggal. A nők jobban aggódnak a férfiaknál, előbbiek 40 százaléka, utóbbiak 30 százaléka érez emiatt szorongást. A nyugdíjrendszerben alapvető paradigmaváltást szorgalmaz az Aegon Center for Longevity and Retirement. A nyugdíjrendszerek újratervezésének az ajánlás szerint része kell, hogy legyen az állam és a munkaadók együttműködése, az egyén takarékoskodása és felelőssége, valamint a közösségek szerepe. A nyugdíjrendszerek esetében a kormányzatok, a munkaadók és az egyének közötti együttműködés a világon mindenhol központi szerephez jut – világított rá a jelentés.

fecsego.eu/népszava online

Les jeunes sont de plus en plus conscients de ce qu’ils peuvent attendre de l’État à la retraite
30 septembre 2019 | Messages | europarl.europa.eu/news/fr, europarl.hu, nouvelles de Chatter

Photo: György Varga / MTI

Un quart des travailleurs hongrois épargnent régulièrement pour leur retraite.

Les Hongrois attendent toujours plus de la moitié (54%) de leurs revenus de retraite de l’État, mais les jeunes sont de plus en plus conscients des limites des soins de l’État, selon une étude du Centre pour la longévité et la retraite Aegon (ACLR). Selon les recherches, les personnes nées pendant le baby-boom (les années 1970) attendent 70% de la contribution de l’État à la planification de la retraite, la génération née au tournant du millénaire ne représentant que 42% et la jeune génération étant de plus en plus consciente des limites du système de protection de l’État. Deux personnes interrogées sur cinq ont estimé que l’augmentation des coûts de la sécurité sociale due à l’augmentation de l’espérance de vie et à la diminution de la population devraient être financées par une augmentation des impôts. Seul un Hongrois sur dix – moins que la moyenne mondiale – pensait que l’État devrait réduire les dépenses de sécurité sociale. Un peu plus du quart (27%) des travailleurs hongrois économisent régulièrement, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale de 39%. Deux Hongrois sur cinq n’ont pas de plan de retraite, bien que près de 30% prévoient de l’épargner, ce qui est bien au-dessus de la moyenne mondiale de 18%. Selon le score ARRI (5,3) relatif à la préparation à la retraite, la Hongrie a été classée 13e de l’année dernière par rapport à l’année dernière, ce qui pourrait également expliquer le fait que la littératie financière des Hongrois – condition préalable à une planification des retraites réalisable – est inférieure à la moyenne mondiale. Un quart seulement des Hongrois ont pu répondre correctement aux questions financières concernant les taux d’intérêt, les risques et l’inflation. Une enquête sur les plans et objectifs de retraite a également révélé que les Hongrois sont beaucoup moins sûrs de fixer un âge de retraite confortable. Seulement 22% d’entre eux sont confiants, contre une moyenne mondiale de 29%. Les femmes sont plus inquiètes que les hommes, 40% des premiers et 30% des derniers se sentant anxieux. Le Centre pour la longévité et la retraite Aegon appelle à un changement fondamental de paradigme dans le système de retraite. Selon la recommandation, la refonte des systèmes de retraite devrait inclure la coopération entre l’État et les employeurs, l’épargne et la responsabilité de l’individu, ainsi que le rôle des communautés. Dans le système de retraite, la coopération entre les gouvernements, les employeurs et les individus est essentielle dans le monde entier, indique le rapport.

fecsego.eu/peoples mots en ligne

Leave a Reply 657 megnézve, 2 alkalommal mai nap |