< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Orbán: az erőim végén vagyok!Orban: I’m at the end of my powers!

| Mobile | RSS

Orbán: az erőim végén vagyok!Orban: I’m at the end of my powers!

Orbán: az erőim végén vagyok!
A miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában péntek reggel megállapította, hogy az Európ
ai Bizottság napjai meg vannak számlálva, mandátuma jövő év májusában lejár. Ezért a Stop Soros miatt kötelezettségszegési eljárásnak sem tulajdonít nagy jelentőséget, mert szerinte minden, most kezdeményezett döntésük már kifutott az időből. Orbán Viktor szerint addig azt a módszert kell megtalálni, „hogyan lavírozzunk, evickéljünk” el a jövő év májusáig”.

Az Európai Bizottság mostani munkáját ahhoz hasonlította, mint amikor a biológiai kísérleteknél a „béka combja még egyet-egyet rándul”, de szerinte ennek már nincs jelentősége. Azt mondta, hogy az EP-választások után olyan Bizottságnak kell alakulnia, ami a pénzt nem a migránsokra, hanem az európai emberekre költi.

A világ egyik legstabilabb országának nevezte politikai szempontból Magyarországot, mert szerinte nincs egyetlen olyan ország sem, ahol egy kormány háromszor egymás után tudott volna kétharmados többséggel nyerni.

A politikai stabilitás előnyét pedig be lehet váltani, világossá lehet tenni a világban, hogy a magyar kormány politikája kiszámítható. Kijelentette, hogy a befektetők is tudhatják, hogy a politika felől nem terheli kockázat vállalkozásaikat. A jövő évi költségvetésről azt mondta, hogy amíg kereszténydemokrata kormánya van az országnak, a nyugdíjak vásárlóértéke megmarad.

Orbán beszélt arról, hogy szerinte az amerikaiak ugyanúgy beavatkoznak más országok belügyeibe, ahogyan a jelek szerint az oroszok is beavatkoztak az amerikai elnökválasztásba. Példaként a külföldről támogatott civil szervezeteket és Soros Györgyöt hozta fel. Steve Bannon európai mozgalmáról azt mondta, hogy most valaki meg akarja mutatni, hogy Amerika nem csak liberálisokból áll. Sok sikert kívánt a volt főstratégának, hogy Amerikának ne csak a liberális, hanem a konzervatív oldalát is látni lehessen.

Hétfőn veszi ki az éves szabadságát. Azt mondta, Nem szereti azokat a politikusokat, akik arra panaszkodnak, hogy nehéz a munkájuk. „Hát ha nehéz, akkor keressenek másikat, nem kötelező képviselőnek vagy miniszterelnöknek lenni. De az igazság az, hogy most elfáradtam, hosszú volt a mögöttünk hagyott egy év” – mondta. Egyrészt a migráció és a nemzetközi nyomás fárasztotta le, másrészt kellett futnia egy diplomáciai kört, „másfelől van mögöttünk egy erőteljes választási kampány, azt csak meg kellett valahogy nyerni, oda kellett tennie az embernek magát”, utána át kellett alakítani a kormányt, és még a költségvetést is össze kellett rakni.

„Az erőim végén vagyok, tehát igazán rám fér, hogy az akkumulátorokat föltöltsem. Ez nem mindig látszik egyébként, mert a miniszterelnöknek az a dolga, hogy fitt, jókedvű, és egészséges ember benyomását keltse, de ez nem mindig van így, és amikor az ember fárad, akkor türelmetlen. Ahogy kezd az ember türelmetlen lenni, akkor gyorsan el kell menni, ha mód van rá, szabadságra, mert a politika végül is arról szól, hogy az emberek ügyeivel foglalkozunk, és azt türelmetlenül nem lehet tenni. Az emberekhez kell a legnagyobb türelem, azt elhiheti nekem. És az emberek ügyeihez is ilyen türelem kell, és ha ez elfogyott, akkor azonnal pihenő, akkumulátortöltés, felfrissülés, és aztán majd augusztus végén, szeptember elején kezdjük újra.”

Kitartás Miniszterelnök Úr! -oil-

Forrás: 444

forrás:Függetlennemzet.hu/facebook

Orban: I’m at the end of my powers!
October 6, 2019 | Posts | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news
Orban: I’m at the end of my powers!
On Friday morning, the Prime Minister stated on the Kossuth Radio 180 Minutes that Europe
The days of the Commission are numbered and will expire in May next year. That is why Stop Soros does not attach much importance to infringement proceedings either, because, in its view, all the decisions they have just initiated are out of time. In the meantime, Viktor Orbán said, “we have to find a way to” wash, evacuate “by May next year.
The European Commission has compared its current work to that of “frog thighs twitching” in biological experiments, but it is no longer relevant. He said that after the EP elections, there should be a Commission that would spend the money not on the migrants but on the people of Europe.
He called Hungary one of the most stable countries in the world politically because he said there was no country where a government could win by a two-thirds majority three times in a row.
And the benefit of political stability can be redeemed, it can be made clear in the world that the policy of the Hungarian government is predictable. He said investors also know that politics does not put their businesses at risk. He said about next year’s budget that as long as the country has a Christian Democratic government, the purchasing value of pensions will remain.
Orban talked about how Americans were interfering in other countries’ internal affairs just as Russians appeared to be intervening in the US presidential election. He gave examples of NGOs and György Soros from abroad. Steve Bannon, of the European movement, said that now he wants to show that America is not just liberals. He wished much success for his former strategy to see not only the liberal but also the conservative side of America.
He takes his annual leave on Monday. He said he doesn’t like politicians who complain about their hard work. “Well, if it is difficult, look for another one, not to be a representative or prime minister. But the truth is, now I’m tired, the year left behind us has been long, “he said. On the one hand, it was tired of migration and international pressure, and on the other hand, we had to run a diplomatic circle, “On the other hand, we have a strong election campaign, the budget had to be put together.
“I’m at the end of my life, so I really have the power to charge the batteries. That doesn’t always seem to be the case, because the prime minister’s job is to get a fit, cheerful, healthy person, but that’s not always the case, and when you’re tired, he’s impatient. As one begins to become impatient, one must quickly go, if possible, to freedom, because politics is ultimately about dealing with people’s affairs, and it cannot be done impatiently. People need the greatest patience, you can believe me. And people’s business also requires such patience, and when it runs out, it will immediately rest, charge the battery, refresh, and then start again in late August, early September. “
Perseverance Prime Minister! -oil-
Source: 444
Source: Függetlennemzet.hu / facebook
Leave a Reply 121 megnézve, 1 alkalommal mai nap |