< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Még egy magyar jelöltet vár Von der Leyen((Von der Leyen attend un autre candidat hongrois

| Mobile | RSS

Még egy magyar jelöltet vár Von der Leyen((Von der Leyen attend un autre candidat hongrois


Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

November elején nem fog hivatalba lépni az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság. A magyar jelölt kérdése is nyitott, noha az Orbán-kormány lezártnak tekinti.

Kilenc nappal a következő Európai Bizottság megválasztásának tervezett időpontja előtt még három biztosjelölt hiányzik az Ursula von der Leyen megválasztott elnök által összeállított testületből. Ez azt jelenti, hogy az új uniós végrehajtó és ellenőrző testület nem fog a kijelölt időpontban, november 1-jén hivatalba lépni. “Magyarország, Románia és Franciaország esetében még nyitva van a biztosi jelölés folyamata” – írta UVL a múlt héten kiadott sajtóközleményében. A nyilatkozat meglepetést keltett, mert bár a román és a francia kormány valóban adós újabb előterjesztésekkel, Orbán Viktor miniszterelnök már megtette a javaslatát, és az összeférhetetlenségi vizsgálaton elbukott Trócsányi László helyére Várhelyi Olivér EU-nagykövetet jelölte. Von der Leyen nyilatkozata azonban azt sejteti, hogy még egy nevet vár Budapesttől. Ezt megerősítették lapunknak a döntéshozatalt jól ismerő források is: “A megválasztott elnök július 19-ikén kelt levelében azt kérte a tagállamoktól, hogy lehetőleg egynél több jelöltet nevezzenek meg. Ez a kérés továbbra is érvényes és minden országra vonatkozik. A döntés végső soron attól függ, hogy a jelöltek felkészültek-e az alkalmasint sokrétű portfólió kezelésére, függetlenek és feddhetetlenek-e. Egyelőre nem világos, hogy hány jelölés szükséges ahhoz, hogy a megválasztott elnök minden tárcához megtalálja a legmegfelelőbb embert”. Orbán Viktor mindeddig ellenállt Von der Leyen kérésének, mert sem először, sem másodszor nem javasolt egyszerre két biztosjelöltet. Brüsszel és a három főváros között mindenesetre folyamatos az egyeztetés, többek között arról, hogy a leendő biztosi testületben fennmaradjon a nemek közötti egyensúly. Ehhez az kellene, hogy a három tagállamból legalább kettő ismét nőt javasoljon a következő Európai Bizottságba. Információink szerint a francia kormány előállhat egy újabb női jelölttel, de a román tervei között ez egyelőre nem szerepel. Brüsszelben is lábra kapott hírek szerint Párizs egyik választottja Florence Parly hadügyminiszter lehet. Ő 2017. júniusában azt a Sylvie Goulard-t váltotta a miniszteri bársonyszékben, akit az Európai Parlament szakbizottságai a múlt héten alkalmatlannak ítéltek a belsőpiaci és védelempolitikai feladatkör ellátására az új Európai Bizottságban. A pénzügyi visszaélésekkel meggyanúsított Goulard bukása váratlan fejlemény volt. Nem csak azért, mert ő az első francia, aki elvérzett az EP-s megmérettetésen, hanem azért is, mert állítólag többpárti támogatás állt mögötte. Emmanuel Macron francia elnök szerint személyesen Ursula von der Leyen biztosította őt arról, hogy a három legnagyobb frakció nem fog keresztbe tenni Goulard jóváhagyásának. Ha volt is ilyen megegyezés, akkor erős a gyanú, hogy a kereszténydemokraták és a szocialisták nagy része kihátrált belőle. Ha a héten megalakul a román kormány a jobboldali Nemzeti Liberális Párt vezetésével, akkor hamar döntést hozhat a következő biztosjelöltről. Hírek szerint Siegfried Mureșan EP-képviselőnek van a legnagyobb esélye a jelölésre. A politikus korábban az Európai Néppárt szóvivője volt, jelenleg a párt EP-frakciójának egyik elnökhelyettese. Az uniós képviselő-testületben költségvetési és gazdasági témákkal foglalkozik. Lehetséges jelöltként emlegetik még Románia berlini nagykövetét, Emil Hurezeanut, aki elsősorban jó német kapcsolatai miatt jöhet szóba a német Ursula von der Leyen vezette Bizottságba. Biztosjelöltek híján megjósolhatatlan, hogy a megválasztott bizottsági elnök ragaszkodni fog-e az eredetileg kiosztott tárcákhoz, vagy portfóliócserét esetleg a feladatkörök átszabását javasolja-e. Az EP-ben eleve fenntartásokkal fogadták, hogy a jogállam leépítése miatt uniós szankciókkal fenyegetett magyar kormány választottjáé legyen a bővítés és a szomszédságpolitika. A francia jelöltnek szánt tárcával pedig az a parlament baja, hogy túl szerteágazó. Az elmúlt hetek eseményei arra inthetik a júliusban mindössze kilenc szavazattal megválasztott UVL-t, hogy jobban teszi, ha nem hagyja figyelmen kívül a képviselő-testület elvárásait.

fecsego.eu/népszava online

Von der Leyen attend un autre candidat hongrois
14 octobre 2019 | Messages | europarl.europa.eu/news/fr, europarl.hu, nouvelles de Chatter

Photo: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

La Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, ne prendra pas ses fonctions début novembre. La question du candidat hongrois est également ouverte, bien que le gouvernement Orbán la considère comme close.

Neuf jours avant la date des prochaines élections à la Commission européenne, trois autres commissaires désignés seront absents du groupe créé par la présidente élue, Ursula von der Leyen. Cela signifie que le nouvel organe exécutif et de contrôle de l’UE n’entrera pas en fonction à la date fixée, soit le 1er novembre. “Le processus de nomination des commissaires est toujours ouvert en Hongrie, en Roumanie et en France”, a écrit UVL dans un communiqué de presse la semaine dernière. Cette déclaration a été une surprise, car, bien que les gouvernements roumain et français aient effectivement présenté de nouvelles propositions, le Premier ministre Viktor Orbán avait déjà présenté sa proposition et désigné l’ambassadeur de l’UE, Olivér Várhelyi, pour remplacer László Trócsányi, qui avait échoué dans le conflit d’intérêts. Cependant, la déclaration de Von der Leyen suggère qu’il attend un autre nom de Budapest. Cela est également confirmé par des sources proches de la prise de décision dans notre journal: «Dans sa lettre du 19 juillet, le président élu a demandé aux États membres de désigner plus d’un candidat. Cette demande est toujours valable et s’applique à tous les pays. En fin de compte, la décision dépend de la préparation des candidats, de leur indépendance et de leur capacité à gérer leur portefeuille potentiellement diversifié. On ne sait pas encore combien de candidatures sont nécessaires pour trouver la personne la plus appropriée pour chaque portefeuille. ” Viktor Orbán a jusqu’ici résisté à la demande de Von der Leyen car il n’a pas proposé deux commissaires désignés en même temps, ni pour la première ni pour la deuxième fois. En tout état de cause, une coordination est en cours entre Bruxelles et les trois capitales, notamment pour maintenir un équilibre entre les sexes dans le futur collège des commissaires. Cela obligerait au moins deux des trois États membres à proposer à nouveau des femmes à la prochaine Commission européenne. Selon nos informations, le gouvernement français pourrait présenter une autre candidate, mais cela ne figure pas encore dans les plans roumains. Selon des rumeurs à Bruxelles, l’un des électeurs de Paris pourrait être le ministre de la Défense de Florence Parly. En juin 2017, il a remplacé Sylvie Goulard à la présidence ministérielle Velvet, que les commissions du Parlement européen ont jugée inapte à assumer pour le rôle du marché intérieur et de la politique de défense de la nouvelle Commission européenne. La chute de Goulard, suspectée d’exploitation financière, était un développement inattendu. Non seulement parce qu’il était le premier Français à avoir saigné au PE, mais aussi parce qu’il aurait été soutenu par un soutien multipartite. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’Ursula von der Leyen lui avait personnellement assuré que l’approbation de M. Goulard ne serait pas contrecarrée par les trois principales factions. Même s’il y avait un tel accord, il y a de fortes présomptions que la plupart des démocrates-chrétiens et des socialistes se soient retirés. Si le gouvernement roumain est formé cette semaine sous la direction du Parti libéral national, parti de droite, vous pourrez bientôt décider du prochain commissaire désigné. L’eurodéputé Siegfried Mureșan aurait les meilleures chances d’être nommé. Ce politicien était auparavant un porte-parole du Parti populaire européen (PPE) et est actuellement vice-président du groupe du parti au pouvoir. Il traite des questions budgétaires et économiques au sein de l’organe de représentation de l’UE. L’ambassadeur de Roumanie à Berlin, Emil Hurezeanu, est un autre candidat potentiel, principalement en raison de ses bons contacts allemands avec la Commission présidée par Ursula von der Leyen. En l’absence de commissaires désignés, il est impossible de prévoir si le président élu de la Commission s’en tiendra aux portefeuilles alloués à l’origine ou proposera un changement de responsabilités dans le portefeuille. Au PE, des réserves avaient déjà été exprimées quant à l’élargissement et à la politique de voisinage qui incomberait au gouvernement hongrois, qui est menacé par les sanctions de l’Etat de droit. Et avec le portefeuille de candidats français, le problème du Parlement, c’est qu’il est trop diversifié. Ce qui est arrivé ces dernières semaines pourrait inciter l’UVL, élue en juillet avec seulement neuf voix, à faire mieux si elle n’ignore pas les attentes de la Chambre des représentants.

fecsego.eu/peoples mots en ligne

Leave a Reply 64 megnézve, 1 alkalommal mai nap |