< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Országgyűlés Oktatásról, biztonságról, migrációról interpellálták diákok a kormány képviselőit a Parlamentben((Studenten interpellieren Regierungsvertreter im Parlament zu Bildung, Sicherheit und Migration

| Mobile | RSS

Országgyűlés Oktatásról, biztonságról, migrációról interpellálták diákok a kormány képviselőit a Parlamentben((Studenten interpellieren Regierungsvertreter im Parlament zu Bildung, Sicherheit und Migration

Oktatásról, biztonságról, migrációról interpellálták a diákok a kormány képviselőit hétfőn a Parlamentben, a IX. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlésen.

nyomtatás
betűméret

Kövér László házelnök a program házigazdájaként ismertette, hogy az Országgyűlésben a parlamenti képviselőknek lehetőségük van konkrét kérdésekben tájékoztatást kérniük a kormánytól, illetve kritikai észrevételeket is tehetnek.

A gyermekek világnapjának megünneplésére az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdetett 8-18 év közötti gyerekek részére, akiknek arra kellett válaszolniuk, hogy milyen kérdést intéznének a miniszterekhez, ha képviselők lennének. Magyarországi településekről és a határon túlról háromszázhatvan iskolást hívtak meg az ünnepségre, akik közül több tucatnyian személyesen is feltehették kérdésüket.

A nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztost egyebek mellett arról kérdezték, hogy mit tesz a kormány annak érdekében, hogy az erdélyi települések ne néptelenedjenek el. Válaszában Szilágyi Péter kifejtette: cél az, hogy a külhoni magyarok helyben tanulhassanak. A kormány 2010 óta nem határokban, hanem nemzetekben gondolkodik, 3000 külhoni szervezetet támogat – mondta.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára arról beszélt, előkészítés alatt áll egy olyan stratégia, amely 2021-2030 között jelöli ki a kutatás-fejlesztés és az innováció legfőbb irányait. Beszélt arról is, hogy tavaly fogadta el az Országgyűlés a nemzeti éghajlatvédelmi stratégiát, amely szemléletformáló és oktatási intézkedéseket is rögzít, és a fiatalok a kiemelt célcsoportja.

Az internet helyes használatával kapcsolatban felidézte: a kormány 2016-ban fogadta el a digitális gyermekvédelmi stratégiát, az optimális használat ugyanakkor életkor- és személyiségfüggő, abban a családnak, a pedagógusoknak, de még a kortárs diákoknak is felelősségük van. Az informatikai fejlesztésekről szólva azt mondta: két év alatt megduplázták az iskolákban elérhető sávszélességet, informatikai eszközöket vásárolnak az iskolák számára, új digitális tananyagok is készülnek.

A hiányszakmákkal kapcsolatos felvetésre Schanda Tamás azt mondta: programokkal segítik a szakmák megismerhetőségét, ilyen például a nyitott gyárak éjszakája, de tájékoztató kiadványok, honlapok is rendelkezésre állnak.

Járai Zsigmond, a csángó-magyar együttműködés miniszterelnöki megbízottja egy csángó diák kérdésére azt hangoztatta: a Kárpátokon túl élő csángó magyarokat a magyarság részének tekinti a kormány, és mindaddig támogatja őket, ameddig ez szükséges és lehetséges.

A köznevelésért felelős államtitkárt többek közt arról faggatták, miért nem jár a szülőknek a családi pótlék az első diploma megszerzéséig. Maruzsa Zoltán azt mondta: ugyanúgy támogatják a felsőoktatásban részt vevőket, mint a kiskorúakat, csak esetükben nem a szülők, hanem a fiatal felnőttek kaphatnak ösztöndíjat, az erre fordítható keretösszeget pedig az elmúlt időszakban jelentősen növelték.

Arra a kérdésre, hogy miért nem teszik kötelezővé, hogy minden általános iskolás megtanuljon úszni, azt mondta: a kormány egyetért a felvetéssel, és nagyon kevés olyan hely van Magyarországon, ahol nincs uszoda. Eddig 20 tanuszodát adtak át, 26 kialakítás alatt áll, további 6 esetben keresik még a tervezett létesítmény helyszínét. Célnak nevezte, hogy még ebben a ciklusban minden járásban rendelkezésre álljon tanuszoda.

Arra a felvetésre, miért nem lehet természettudományos tárgyakból előre hozott érettségit tenni, Maruzsa Zoltán azt mondta: múlt héten fogadták el azt a rendeletmódosítást, amely bővíti az előre hozott érettségik lehetőségét, ezt várhatóan hamarosan kihirdetik.

Az egyik diák a KRESZ iskolai oktatását kifogásolta, mire Maruzsa Zoltán felidézte: tavaly nyár óta visszatérítik a tanfolyami képzések díját, ha sikeres a vizsga. Tantervi oktatását ugyanakkor nem támogatják a KRESZ-nek, az ugyanis plusz tanórát jelentene, a tanfolyami jellegű felkészülés célravezetőbb.

A nyelvoktatással összefüggésben a jövő évtől induló programokat emelte ki: az angol-, francia-, némettanárok anyanyelvi környezetű továbbképzését, valamint a 9. és 11. évfolyamos diákok kéthetes nyári külföldi nyelvtanulási lehetőségét.

Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkárt többek közt a Terrorelhárítási Központ felszereléseiről faggatták. Ő megjegyezte, hogy bár pontos listát nemzetbiztonsági okból nem mondhat, de a szervezet minden olyan eszközzel rendelkezik, amellyel valamennyiünk biztonságát tudják szavatolni. Szintén tőle tudakolta egy diák, mi történne, ha nagyobb számban mégis bejutnának migránsok az országba. A parlamenti államtitkár közölte, Magyarország cselekedne; eddig is megvédték az ország határait, a visegrádi országokkal együtt erre képesek a továbbiakban is.

fecsego.eu/ma.hu

Studenten interpellieren Regierungsvertreter im Parlament zu Bildung, Sicherheit und Migration

  1. Oktober 2019 | Beiträge | EU-Presseraum, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter-Nachrichten

Studenten interpellierten am Montag mit Regierungsvertretern aus den Bereichen Bildung, Sicherheit und Migration im Parlament des IX. Kinder- und Jugendparlament.

Als Gastgeber des Programms sagte Sprecher László Kövér, dass Parlamentarier die Möglichkeit hätten, Informationen zu bestimmten Themen von der Regierung anzufordern und kritische Anmerkungen zu machen.

Zur Feier des Weltkindertags haben die Nationalversammlung und der Internationale Kinderschutzdienst einen Wettbewerb für Kinder im Alter von 8 bis 18 Jahren ausgeschrieben, die die Frage beantworten mussten, welche Minister sie stellen würden, wenn sie Abgeordnete wären. 300 Schulkinder aus ungarischen Siedlungen und von jenseits der Grenze wurden zu der Zeremonie eingeladen, und Dutzende von ihnen konnten ihre Fragen persönlich stellen.

Der Minister für nationale Politik wurde unter anderem gefragt, was die Regierung unternehme, um die Entvölkerung der siebenbürgischen Siedlungen zu verhindern. In seiner Antwort erklärte Péter Szilágyi, dass Ungarn im Ausland vor Ort studieren sollen. Seit 2010 denke die Regierung nicht mehr an Grenzen, sondern an Nationen und unterstütze 3.000 ausländische Organisationen.

Tamás Schanda, Staatssekretär im Ministerium für Innovation und Technologie, sagte, dass eine Strategie ausgearbeitet werde, die die Hauptrichtungen von F & E und Innovation zwischen 2021 und 2030 umreißen würde. Er sprach auch darüber, dass die Nationalversammlung im vergangenen Jahr die Nationale Klimaschutzstrategie verabschiedet hat, die Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen umfasst, und dass junge Menschen eine wichtige Zielgruppe sind.

Im Zusammenhang mit der korrekten Nutzung des Internets erinnerte er daran, dass die Regierung 2016 die Strategie zum Schutz digitaler Kinder verabschiedet habe, während die optimale Nutzung alters- und persönlichkeitsabhängig sei und Familie, Erzieher und sogar zeitgenössische Studenten verantwortlich seien. Zu den IT-Entwicklungen sagte er: In zwei Jahren wurde die verfügbare Bandbreite in den Schulen verdoppelt, IT-Ausrüstung für die Schulen gekauft und neue digitale Lehrpläne vorbereitet.

In Bezug auf die Mangelberufe sagte Tamás Schanda: Programme helfen, das Bewusstsein für die Berufe zu schärfen, wie die Nacht der offenen Fabriken, aber es gibt auch Informationsbroschüren und Websites.

Zsigmond Járai, Ministerpräsident der Csángó-Ungarischen Zusammenarbeit, sagte zu einem Csángó-Studenten, dass Csángó-Ungarn, die außerhalb der Karpaten leben, als Teil der Ungarn betrachtet werden und so lange wie nötig und möglich unterstützt werden.

Der Staatssekretär für öffentliche Bildung stellte unter anderem die Frage, warum Eltern bis zu ihrem ersten Diplom keine Familienzulagen erhalten. Zoltán Maruzsa sagte, dass sie sowohl Hochschulteilnehmer als auch Minderjährige unterstützen, in ihrem Fall jedoch nicht Eltern, sondern junge Erwachsene, die Stipendien erhalten, und der ihnen zugewiesene Betrag wurde in der jüngeren Vergangenheit erheblich erhöht.

Auf die Frage, warum es nicht für alle Grundschüler obligatorisch sei, schwimmen zu lernen, sagte er: Die Regierung ist mit der Idee einverstanden, und es gibt nur sehr wenige Orte in Ungarn, die kein Schwimmbad haben. Bisher wurden 20 Lektionen übergeben, 26 sind im Bau und weitere 6 werden für den Standort der geplanten Einrichtung gesucht. Er nannte es ein Ziel, während dieses Zyklus in jedem Bezirk ein Schwimmbad zu haben.

In Bezug auf die Frage, warum es nicht möglich ist, in naturwissenschaftlichen Fächern ein fortgeschrittenes Abitur zu machen, sagte Zoltán Maruzsa: Letzte Woche wurde eine Änderung der Verordnung zur Ausweitung der Möglichkeit eines fortgeschrittenen Abitur angenommen, die voraussichtlich in Kürze bekannt gegeben wird.

Einer der Schüler beschwerte sich über die Schulbildung der Autobahn, und Zoltán Maruzsa erinnerte daran, dass die Kursgebühren seit dem letzten Sommer erstattet wurden, wenn die Prüfung erfolgreich war. Die Lehrplanausbildung wird jedoch nicht von der Straßenverkehrsordnung unterstützt, da dies zusätzlichen Unterricht bedeuten würde und die Vorbereitung auf den Kurs angemessener wäre.

Im Rahmen des Sprachunterrichts hob er Programme hervor, die im nächsten Jahr beginnen: Fortbildung von Englisch-, Französisch- und Deutschlehrern in ihrer Muttersprachenumgebung sowie zweiwöchige Möglichkeiten zum Fremdsprachenlernen für Schüler der Klassen 9 und 11.

Károly Kontrát, Staatssekretär für Inneres, wurde unter anderem zur Ausstattung des Zentrums für Terrorismusbekämpfung befragt. Obwohl er aus Gründen der nationalen Sicherheit keine genaue Liste erstellen konnte, verfügt die Organisation über alle Mittel, um die Sicherheit von uns allen zu gewährleisten. Ein Student fragte ihn auch, was passieren würde, wenn mehr Migranten ins Land kämen. Der Parlamentarische Staatssekretär sagte, Ungarn werde handeln. Die Grenzen des Landes wurden bisher geschützt, und sie können dies auch weiterhin gemeinsam mit den Visegrád-Ländern tun.

fecsego.eu/

Leave a Reply 107 megnézve, 1 alkalommal mai nap |