< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Csillagászat A sötét energiát kutató hatalmas teljesítményű teleszkópot állítottak munkába((Astronomy A powerful telescope for dark energy research has been hired

| Mobile | RSS

Csillagászat A sötét energiát kutató hatalmas teljesítményű teleszkópot állítottak munkába((Astronomy A powerful telescope for dark energy research has been hired

Ezzel a teljesítménnyel egy év alatt a kutatók több galaxist vizsgálhatnak meg, mint a világ összes többi teleszkópjával együttvéve.

nyomtatás
betűméret

A sötét energiát kutató hatalmas teljesítményű teleszkópot állítottak munkába az Egyesült Államokban.

A DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument – Sötét energia színképelemző műszer) ötezer miniteleszkópból áll, melyek mindegyike 20 percenként képes felvételt készíteni egy galaxisról.

Ezzel a teljesítménnyel egy év alatt a kutatók több galaxist vizsgálhatnak meg, mint a világ összes többi teleszkópjával együttvéve.

A DESI-t arra tervezték, hogy elkészítse az első képeket a galaxisok fényéről. Az ötéves program célja, hogy felkutassa az úgynevezett sötét energiát.

Az ősrobbanás eredeti elmélete szerint az univerzum tágulása idővel lelassul, majd a gravitáció vonzásának eredményeként elkezd összehúzódni. 1998-ban azonban a csillagászok felfedezték, hogy az univerzum továbbra is tágul, sőt, tágulása gyorsul. A legnépszerűbb nézet szerint valami a gravitációs erő ellen hat, ez az ellenerő kapta a sötét energia nevet.

A becslések szerint a sötét energia alkotja az univerzum nagy részét. A bolygókat, csillagokat és galaxisokat felépítő atomok valószínűleg csak 5 százalékát teszik ki.

Ofer Lahav, a University College London munkatársa szerint felfedezése után 20 évvel még mindig szinte semmit nem tudunk a sötét energiáról. “Zavarba ejtő úgy élni az univerzumban, hogy csak 5 százalékát ismerjük” – idézi a professzort a BBC News.

“A sötét energia természetének megismerése a fizika – a teljes fizika – forradalmához vezethet” – emelte ki.

A DESI-t az amerikai Arizona államban lévő Kitt Peak obszervatórium 4 méteres Mayall teleszkópján helyezték el. Ötezer, optikai szálakkal felszerelt miniteleszkópja segítségével 5000 különböző galaxis fényét képes párhuzamosan észlelni, pontosan rögzíteni a Földtől való távolságát és lemérni, mennyit tágult az univerzum addig, míg ez a fény eljutott a Földre.

A műszer tízmilliárd fényévnyi távolságba képes ellátni, tehát tízmilliárd évre képes visszatekinteni a múltba.

Korábban is voltak hasonló projektek, a DESI azonban az űr jóval nagyobb területét képes befogni és háromszor pontosabban méri az univerzum tágulását, mint eddig bármelyik projekt.

A kutatók korábbi kutatásokat alapul véve elkészítették az univerzum térképét, amelyről 35 millió galaxist választanak ki a DESI célpontjául.

A DESI példátlan részletességgel képes tesztelni az Albert Einstein által több mint 100 éve kidolgozott gravitációs elméletet. A csillagászok láthatják, hogyan működött az idők során a gravitáció, és közelítette egymáshoz a részecskéket, hogy létrehozza a ma látható bolygókat, csillagokat és galaxisokat.

A DESI-projektben összesen 25 amerikai, nagy-britanniai, francia, svájci és spanyol intézet kutatói dolgoznak együtt.

fecsego.eu/ma.hu

Astronomy A powerful telescope for dark energy research has been hired
October 31, 2019 | Posts | EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news

With this power, researchers can explore more galaxies in one year than they do in all other telescopes in the world.
printing
font size

A powerful telescope for dark energy research has been deployed in the United States.

The DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) consists of 5,000 mini-telescopes, each capable of recording a galaxy every 20 minutes.

With this power, researchers can explore more galaxies in one year than they do in all other telescopes in the world.

DESI is designed to take the first pictures of galaxy light. The purpose of the five-year program is to explore the so-called dark energy.

According to the original theory of the Big Bang, the expansion of the universe slows down over time and then begins to contract as a result of the attraction of gravity. However, in 1998, astronomers discovered that the universe was still expanding, and even expanding. The most popular view is that something is acting against the force of gravity, this counter-force is called the dark energy.

It is estimated that dark energy makes up a large part of the universe. Atoms that make up planets, stars, and galaxies are probably only 5 percent.

Twenty years after its discovery, Ofer Lahav, of University College London, still knows almost nothing about dark energy. “It’s embarrassing to live in a universe that only 5 percent of us know,” says Professor BBC News.

“Understanding the nature of dark energy can lead to a revolution in physics – total physics,” he said.

DESI was placed on a 4-meter Mayall telescope at the Kitt Peak Observatory in Arizona, US. With its 5,000 mini-telescopes equipped with optical fibers, it can simultaneously detect the light of 5,000 different galaxies, accurately record its distance from Earth, and measure how much the universe has expanded until this light has reached Earth.

The instrument can cover tens of billions of light-years, so it can look back tens of billions of years into the past.

There have been similar projects in the past, but DESI can capture much larger space and measure the expansion of the universe three times more accurately than any project before.

Based on previous research, the researchers created a map of the universe, from which 35 million galaxies will be targeted by DESI.

DESI is capable of testing the gravity theory developed by Albert Einstein for over 100 years. Astronomers can see how gravity worked over time and brought particles together to create the planets, stars and galaxies we see today.

A total of 25 researchers from 25 American, British, French, Swiss and Spanish institutes are working on the DESI project.

fecsego.eu/ma.hu

Leave a Reply 136 megnézve, 1 alkalommal mai nap |