< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: A Washington Post inkább nem hozta le Kovács Zoltán válaszcikkét//Rather, the Washington Post did not retrieve Zoltán Kovács’s reply

| Mobile | RSS

A Washington Post inkább nem hozta le Kovács Zoltán válaszcikkét//Rather, the Washington Post did not retrieve Zoltán Kovács’s reply

SZERZŐ: ÁGOSTON ZOLTÁN

Nem volt hajlandó megjelentetni a Washington Post Kovács Zoltán válaszát az amerikai lap cikkére – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet az Orbán-kormány nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár írt az About Hungary címet viselő blogján.

A politikus a Washington Postnak azt a cikkét fájlalta, amely szerint berlini fal leomlása után 30 évvel Kelet-Európában még mindig kísért az 1930-as évek politikája. Kovács Zoltán szerint szerinat a szerző Magyarországot antiszemitizmussal, irredentizmussal, a Horthy-féle propaganda rehabilitációjával, lopakodó autoriter hajlamokkal és „el ne felejtsük”, illiberalizmussal vádolja. Ehhez képest – állítja – Magyarország virágzik, úrrá lett a rendszerváltozás nehézségein, a 2008-as globális pénzügyi válságon, a munkanélküliség pedig 1990 óta nem látott alacsony szintre, 3,4 százalékra süllyedt. Kitér arra is, hogy 2010 és 2017 között 42 százalékkal emelkedett a házasságkötések száma, 24 ezerről 18 ezerre csökkent a válásoké, egyharmadával pedig az abortuszoké. Ami az antiszemitizmus vádját illeti, emlékeztet, hogy Budapesten a zsidók olyan biztonságban élnek, amilyenről Berlinben vagy Párizsban csak álmodozni lehet, Orbán Viktor pedig a miniszterelnökök közül elsőként mondta ki Horthy Miklósra célozva, hogy Magyarország bűnt követett el, amikor nem védte meg a zsidó állampolgárait.

Ennek nem volt hajlandó helyet adni a Washington Post. Kovács Zoltán szerint az amerikai lap megköszönte választ, de jelezte, hogy nem tudja használni a véleményoldalán. „Sok szerencsét” – búcsúzott a Washington Post a politikustól.

fecsego.eu/168 óra

Rather, the Washington Post did not retrieve Zoltán Kovács’s reply

November 16, 2019 | Posts | EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news
AUTHOR: ZOLTÁN ÁGOSTON

He refused to publish the Washington Post’s response to Zoltán Kovács’s article in the US newspaper, according to an entry written by the Orbán government’s secretary of state for international affairs on his About Hungary blog.

The politician filed an article in the Washington Post stating that 30 years after the fall of the Berlin Wall, Eastern Europe was still haunted by politics in the 1930s. According to Zoltán Kovács, the author accuses Hungary of anti-Semitism, irredentism, the rehabilitation of Horthy’s propaganda, stealth authoritarian tendencies and “let’s not forget” illiberalism. In contrast, he says, Hungary is booming, overcoming the difficulties of the regime change, the global financial crisis of 2008, and unemployment has fallen to a low of 3.4 percent since 1990. He also points out that between 2010 and 2017, the number of marriages increased by 42 percent, from 24,000 to 18,000 divorces, and one-third the number of abortions. As for the accusation of anti-Semitism, he recalls that in Budapest Jews live in the kind of security that can only be dreamed in Berlin or Paris, and Viktor Orban was the first prime minister to tell Miklós Horthy that Hungary did not defend the Jew .

The Washington Post refused to give way. According to Zoltán Kovács, the American newspaper thanked for the answer, but indicated that he could not use it on his opinion page. “Good luck,” the Washington Post said farewell to the politician.

fecsego.eu/168 hours

Leave a Reply 168 megnézve, 1 alkalommal mai nap |