< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Illegális bevándorlás Berlin egy éven belül átalakítaná az EU menekültügyi rendszerét((Die illegale Einwanderung nach Berlin würde das Asylsystem der EU innerhalb eines Jahres verändern

| Mobile | RSS

Illegális bevándorlás Berlin egy éven belül átalakítaná az EU menekültügyi rendszerét((Die illegale Einwanderung nach Berlin würde das Asylsystem der EU innerhalb eines Jahres verändern

A reformot a 2020 júliusában kezdődő német soros EU-elnökség idején akarják megvalósítani.

Az európai uniós (EU-) menekültügyi rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a német kormány, és arra törekszik, hogy az új rendszer alapjait egy éven belül lefektessék- írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap.

A szövetségi belügyminisztérium elképzelése szerint a 2015-ös menekülthullám nyomán kirobbant viták miatt évek óta húzódó menekültügyi reformot a 2020 júliusában kezdődő német soros EU-elnökség idején kell megvalósítani.

A német soros elnökség és az Európai Bizottság német vezetésének kettőssége kedvező körülményeket biztosít. “Ha most (2020 második félévben) nem sikerül, akkor nem sikerül soha” – fogalmazott egy magas beosztású minisztériumi tisztségviselő.

A tárca tervei szerint az utóbbi hónapokban készített reformjavaslathoz elsőként a várhatóan decemberben hivatalba lépő új, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot és a legbefolyásosabb EU-tagországokat kell megnyerni. Ezután a német soros elnökség és a bizottság együttműködésével keresztül kell vinni az Európai Parlamenten a javaslat alapján készülő jogszabálytervezeteket, amelyeket a parlamenti döntés után a tagországi kormányokat összefogó testület, az EU Tanácsa is elfogad, és így kötelező érvényű uniós jogszabályokká válnak.

Az új rendszer legfőbb eleme, hogy az EU-ba a menedékjog megszerzésének szándékával igyekvő embereket fel kell tartóztatni a közösség külső határán, és meg kell vizsgálni, hogy kaphatnak-e menedékjogot. Az esetleges biztonsági kockázatokat is feltérképező előzetes vizsgálatot négy hét alatt kell elvégeznie az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) alapjaira felépítendő új intézménynek, az Európai Uniós Menekültügyi Ügynökségnek (EUAA).

Akár a személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel is biztosítani kell, hogy a beutazni szándékozó személyek ne távozzanak a külső határról a vizsgálat lezárása előtt – áll a tárca javaslatában, amely szerint a menedékjog megszerzésére esélytelen embereket vissza kell utasítani vagy vissza kell szállítani hazájukba a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezet közreműködésével.

A második elem, hogy a menedékjogra eséllyel pályázó embereket a menedékjogi eljárás lefolytatása céljából szét kell osztani a tagországok között egy kvóta szerint, amelyet két fő tényező, a lakosság nagysága és az ország gazdasági teljesítőképessége alapján határoznak meg.

A javaslat harmadik sarkalatos eleme a menedékkérők EU-n belüli vándorlása, az úgynevezett másodlagos migráció elleni fellépés megszorítások egész sorával. Így például elhelyezés és ellátás csak abban az országban jár, ahol az illető menedékjogi eljárását a kvóta alapján le kell folytatni, és amennyiben mégis átvándorol egy másik országba és újabb menedékjogi kérelmet nyújt be, külön vizsgálat nélkül, a lehető legrövidebb idő alatt vissza kell szállítani az ügyében illetékes tagállamba.

A Welt am Sonntag kiemelte, hogy a javaslattal szemben heves ellenállás várható a menedékkérők befogadását pártoló erők részéről éppen úgy, mint a menedékkérők előtti bezárkózást, az “Európa erőd” felépítését szorgalmazó és a kvóták szerinti szétosztást elutasító erők részéről.

Mint írták, a javaslat készítői nem is számítanak arra, hogy valamennyi tagállam részt vesz majd a kvótaszisztéma működtetésében, de úgy vélik, már az is “áttörés” lenne, ha a nagyobb tagországokat és néhány kisebb tagállamot be lehetne vonni a kvótaalapú szétosztásba, a többiek pedig pénzzel vagy személyzettel támogatnák a külső határ védelmét, amely az új menekültügyi rendszerben az eddiginél is összetettebb és költségesebb feladat lenne

fecsego.eu/ma.hu

Die illegale Einwanderung nach Berlin würde das Asylsystem der EU innerhalb eines Jahres verändern

  1. November 2019 | Beiträge | EU-Presseraum, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter-Nachrichten

Die Reform soll während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab Juli 2020 stattfinden.

Die Bundesregierung dränge auf eine vollständige Überarbeitung des Asylsystems der Europäischen Union (EU) und beabsichtige, innerhalb eines Jahres den Grundstein für das neue System zu legen, schrieb die deutsche Tageszeitung Welt am Sonntag.

Die langjährige Flüchtlingsreform aufgrund des Ausbruchs der Flüchtlingswelle 2015 soll laut Bundesinnenministerium ab Juli 2020 unter deutscher EU-Präsidentschaft umgesetzt werden.

Die Dualität der deutschen Präsidentschaft und der deutschen Führung der Europäischen Kommission bietet günstige Voraussetzungen. “Wenn es jetzt (in der zweiten Hälfte des Jahres 2020) scheitert, wird es niemals gelingen”, sagte ein hochrangiger Ministerialbeamter.

Das Ministerium plant, zunächst die neue Europäische Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen, die voraussichtlich im Dezember ihr Amt antreten wird, und die einflussreichsten EU-Mitgliedstaaten zu gewinnen. Der Gesetzesentwurf wird dann in Zusammenarbeit mit dem deutschen Ratsvorsitz und dem Ausschuss an das Europäische Parlament weitergeleitet, der vom EU-Rat, dem Gremium der Regierungen der Mitgliedstaaten nach dem Parlamentsbeschluss, verabschiedet wird und damit verbindliches EU-Recht wird.

Ein Schlüsselelement des neuen Systems ist die Notwendigkeit, Asylsuchende in der EU an der Außengrenze der Gemeinschaft festzunehmen und zu prüfen, ob sie Asyl erhalten können. Voruntersuchungen, einschließlich der Ermittlung möglicher Sicherheitsrisiken, sollten innerhalb von vier Wochen von der neuen Agentur der Europäischen Union für Flüchtlinge (EUAA) auf der Grundlage des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) durchgeführt werden.

Selbst bei Maßnahmen, die die persönliche Freiheit einschränken, muss sichergestellt werden, dass Personen, die die Einreise beantragen, die Außengrenze nicht verlassen, bevor die Untersuchung abgeschlossen ist. Dies ist der Vorschlag des Ministeriums, Personen, die keinen Asylantrag bei Frontex EU stellen können, abzulehnen oder zurückzuweisen. Grenz- und Küstenwache.

Das zweite Element ist, dass Asylsuchende zur Durchführung des Asylverfahrens auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden müssen, und zwar nach einer Quote, die von zwei Hauptfaktoren abhängt, nämlich der Bevölkerungszahl und der Wirtschaftsleistung des Landes.

Der dritte Eckpfeiler des Vorschlags ist die Migration von Asylbewerbern innerhalb der EU mit einer Reihe von Einschränkungen für die sogenannte Sekundärmigration. Zum Beispiel sind Unterkunft und Pflege nur in dem Land verfügbar, in dem das Asylverfahren im Rahmen des Kontingents durchgeführt werden soll, und wenn er oder sie in ein anderes Land zieht und einen anderen Asylantrag stellt, muss er oder sie so bald wie möglich ohne weitere Untersuchung zurückgeschickt werden. zuständigen Mitgliedstaat.

Die Welt am Sonntag wies darauf hin, dass der Vorschlag von den Kräften, die die Aufnahme von Asylbewerbern unterstützen, sowie von denen, die darauf drängen, dass Asylbewerber eingesperrt, die “Festung Europa” errichtet und Quoten verteilt werden, heftig abgelehnt werden dürften.

Die Verfasser des Vorschlags erwarten nicht, dass alle Mitgliedstaaten an der Anwendung des Quotensystems beteiligt sind, sie sind jedoch der Ansicht, dass dies ein “Durchbruch” für die größeren Mitgliedstaaten und einige kleinere Mitgliedstaaten wäre, wenn sie in die Quotenzuteilung einbezogen würden. und Geld oder Personal zur Unterstützung des Schutzes der Außengrenze, was im neuen Asylsystem eine komplexere und kostspieligere Aufgabe wäre als zuvor

fecseggo.eu/ma.hu

Leave a Reply 77 megnézve, 1 alkalommal mai nap |