< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Kedden újra lejáratta kormánya Magyarországot – megakadályoztak egy közös uniós jogállamisági nyilatkozatot//On Tuesday, its government reprimanded Hungary – preventing a joint EU rule of law statement

| Mobile | RSS

Kedden újra lejáratta kormánya Magyarországot – megakadályoztak egy közös uniós jogállamisági nyilatkozatot//On Tuesday, its government reprimanded Hungary – preventing a joint EU rule of law statement

csak-a-fidesz
Kanadai Magyar Hírlap

Írta: Szemlézte: M.A. -2019.11.19150 0

A lengyelekkel együtt a magyar kormány sem értett egyet a finn uniós elnökség konklúzióival. Ahogy arról beszámoltunk, Varga Judit már reggel kritizálta a jogállamisági mechanizmust.

Magyarország és Lengyelország ellenállása miatt nem tudtak közös nyilatkozatot kiadni a jogállamisági párbeszédről az Európai Unió szakminiszterei.

Az Általános Ügyek Tanácsa

(mely a tagországok uniós minisztereit foglalja magában) kedden tartotta ülését, melyen az úgynevezett éves jogállamisági párbeszédről is elkészítette volna a következtetéseit. A finn elnökség – a tagállamok megkérdezésével – már hónapok óta azon dolgozott, hogy elkészítsen egy szöveget, mely az eredményeket foglalja össze. A 2014-ben elindított jogállamisági párbeszéd lényege, hogy elérje: a tagállamok betartsák az Európai Unió alapszerződéseiben foglaltakat.

varga-judit

Varga Judit magyarázkodása a jogállamiságról és annak uniós védelmérőlEzen a héten az Európai Unió Tanácsa összeül értékelni az éves jogállamisági párbeszédét. Belgium és Németország azt javasolta, hogy állítsanak fel rendszeres szakértői felülvizsgálati mechanizmust a jogállamiságot illető ügyekben. A Bizottság és néhány tagország esetében -köztük Magyarország esetében is- jogállamisági feltételekhez kötné a támogatási döntéseket. Ez tűrhetetlen? Vagy a kiváltó ok az? Egyre gyakrabban használják […]

A következtetéseket a tervek szerint kedden el is fogadták volna,

csakhogy parázs vita alakult ki, végül a budapesti és a varsói kormány nem támogatta. A Tanács így hivatalosan csak úgy adhatta ki a szöveget, hogy azzal nem mindenki értett egyet, de

26 tagállam támogatta.

A kiadott szöveg szerint a 26 tagállam meg is egyezett abban, hogy a párbeszéd kifejezetten hasznos eszköz, sőt tovább is kell erősíteni. Egyetértettek azzal a felvetéssel is, hogy az Európai Bizottság készítsen éves jelentést az egyes tagállamok jogállamisági helyzetéről.

Tytti Tuppurainen, a soros EU-elnökséget betöltő Finnország EU-ügyi minisztere sajtótájékoztatóján elismerte, hogy pont az Európai Bizottság szerepe okozta a legnagyobb vitát, vagyis az, hogyan használják fel a jelentésüket a jogállamiság betartása érdekében.

A politikus nem akarta megnevezni a két renitens országot,

de mind a Bloomberg, mind pedig az EUobserver a magyarokat és a lengyeleket nevezte meg.

Ezt erősíti meg is, hogy Varga Judit magyar igazságügyi miniszter véleménycikket jelentetett meg az Euronews oldalán, melyben visszautasította nemcsak a jogállamisági mechanizmust, hanem azt a tervezetet is, hogy jogállamisági feltételekhez kössék az uniós támogatások összegét.

Forrás:Városi Kurir

On Tuesday, its government reprimanded Hungary – preventing a joint EU rule of law statement

November 19, 2019 | Posts | EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news
just-a-fidesz
Canadian Newspaper
Beyond the fence
Posted by: Viewing M.A. -2019.11.19150 0

Together with the Poles, the Hungarian government disagreed with the conclusions of the Finnish EU Presidency. As we reported, Judith Varga criticized the rule of law mechanism in the morning.

Due to the resistance of Hungary and Poland, EU ministers could not issue a joint declaration on the rule of law dialogue.

The General Affairs Council
(which includes EU ministers) held a meeting on Tuesday to draw conclusions from the so-called Annual Rule of Law Dialogue. The Finnish Presidency has been working for months on drafting a text summarizing the results, asking Member States. The essence of the Rule of Law Dialogue, launched in 2014, is to ensure that Member States abide by the treaties of the European Union.

Judit Varga
Judit Varga’s explanation of the rule of law and its protection in the EUThis week, the Council of the European Union will meet to evaluate its annual rule of law dialogue. Belgium and Germany have proposed the establishment of a regular peer review mechanism on the rule of law. The Commission and some Member States, including Hungary, would make grant decisions subject to the rule of law. Is this intolerable? Or is it the root cause? They are increasingly used […]

The conclusions were expected to be adopted on Tuesday,
however, a heated debate arose and was not endorsed by the governments of Budapest and Warsaw. The Council could only formally release the text so that not everyone agreed, but

26 Member States supported it.

According to the published text, the 26 Member States also agreed that dialogue was a very useful tool and should be further strengthened. They also agreed with the suggestion that the European Commission should draw up an annual report on the state of the rule of law in each Member State.

Tytti Tuppurainen, Finland’s EU Presidency Minister at the press conference, admitted that it was the role of the European Commission that caused the biggest debate, namely how to use their report to uphold the rule of law.

The politician did not want to name the two renituted countries,
but both Bloomberg and EUobserver named the Hungarians and the Poles.

This is confirmed by the fact that Judit Varga, Hungarian Minister of Justice, published an opinion on Euronews in which she rejected not only the rule of law mechanism but also the proposal to link the amount of EU funding to the rule of law.

Source: Urban Kurir

Leave a Reply 101 megnézve, 1 alkalommal mai nap |