< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Oroszország Oroszországban mostantól természetes személyek is külföldi ügynöknek minősíthetők((Russia In Russia, natural persons can now be classified as foreign agents

| Mobile | RSS

Oroszország Oroszországban mostantól természetes személyek is külföldi ügynöknek minősíthetők((Russia In Russia, natural persons can now be classified as foreign agents

Nyilvántartásukat az igazságügyi tárca fogja vezetni, a külügyminisztériummal egyeztetve.

Megszavazta az orosz parlament alsóháza második, fő olvastában a külföldi ügynöknek minősített külföldi tömegtájékoztatási eszközök pótlólagos szabályozásáról rendelkező törvénytervezetet, amely egyebek között lehetővé teszi természetes személyek külföldi ügynökké minősítését is.

A jogszabályi változást a kezdeményezők szerint válaszlépés arra, hogy az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma megkövetelte az orosz állami finanszírozású RT America külföldi ügynökként való bejegyzését.

A törvényjavaslat szerint külföldi ügynök funkcióit ellátó külföldi tömegtájékoztatási eszköznek minősülhetnek olyan természetes személyek, akik korlátozás nélküli körnek szánt híreket vagy anyagokat terjesztenek, egyebek között az interneten is, és külföldről kapnak finanszírozást. Pusztán külföldi ügynöknek minősülhetnek azok a természetes és oroszországi jogi személyek, amelyek külföldi ügynöknek minősülő tömegtájékoztatási eszköz anyagait terjesztik vagy részt is vesznek azok előállításában, és valamilyen módon külföldről finanszírozzák őket.

Az újonnan ekként minősített külföldi ügynökökre alkalmazhatók lesznek a “külföldi ügynök nem kormányzati szervezetekről” (NGO) rendelkező törvény rendelkezései. Nyilvántartásukat az igazságügyi tárca fogja vezetni, a külügyminisztériummal egyeztetve.

Oroszországi tevékenységükhöz a külföldi ügynöknek minősített külföldi médiumok kötelesek lesznek egy hónapon belül orosz jogi személyként bejegyeztetni magukat és erről az illetékes minisztériumot tájékoztatni. Aki már megkapta ezt a besorolást, az előírásnak jövő év február 1-jéig kell eleget tennie.

A törvénytervezet értelmében a külföldi ügynöknek minősített tömegtájékoztatási eszközök impresszumában fel kell tűntetni, hogy ehhez a kategóriához tartoznak, mint ahogy a termékeiket is ennek megfelelően kell megjelölni. A megkülönböztető jelzés nélküli produkció terjesztése tilos, egyebek között a világhálón is.

A jogszabály lehetővé teszi majd az ilyen médiumokhoz való internetes hozzáférés letiltását, amennyiben megsértik a információ terjesztésére vonatkozó előírásokat. Hatálya kiterjed majd a külföldön bejegyzett jogi személyekre, a jogi személynek nem tekinthető külföldi struktúrákra és külföldi finanszírozásban részesülő természetes személyekre. A szabályozás érintheti a már külföldi ügynöknek minősített médiumok munkatársait is.

Az előterjesztők szerint az új szabályozás az orosz tömegtájékoztatási eszközökre nem terjed ki, és a szólás szabadságát nem korlátozza. A külföldi ügynöknek minősített médiumok sajtóanyagainak megosztása nem szolgáltat majd alapot magánszemélyek külföldi ügynökké nyilvánításához, mert ennek egy másik feltétele a külföldi támogatás elfogadása lenne.

Andrej Klimov, az orosz felsőház államszuverenitás-védelmi és külföldi beavatkozás elleni ideiglenes bizottságának elnöke korábban úgy vélekedett, hogy a külföldi ügynökké minősítés mintegy 20-30 természetes személyt érinthet majd.

Valerij Piszkarjov, az orosz alsóház külföldi beavatkozások eseteit vizsgáló bizottságának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a külföldi ügynökök jegyzékébe bekerülő jogi és természetes személyek folytathatják majd tevékenységüket, de arról félévente nyilvános elszámolást kell készíteniük, s az anyagaikon fel kell tüntetniük, hogy külföldi ügynöktől származnak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök két éve hagyta jóvá azt a törvénymódosítást, amely a tömegtájékoztatási eszközökre is kiterjesztette a külföldi ügynökké minősítés lehetőségét, ha azok a határon túlról érkező támogatásban részesülnek. (Korábban ez csak a nem kormányzati szervezetekre vonatkozott.)

A 2017-es módosítás azokat a médiumokat érintette, amelyek külföldi kormányok, kormányszervek, külföldi állampolgárságú vagy állampolgársággal nem rendelkező személyek avagy azok megbízottjai részéről pénzügyi vagy más anyagi támogatásban részesülnek. A jogszabály kiterjedt azokra a sajtóorgánumokra is, amelyeket közvetve, az ilyen forrásokból részesülő orosz jogi személyek támogatnak.

A Kommerszant című napilap keddi közlése szerint a Piszkarjov vezette alsóházi bizottság több oroszországi régióban olyan “táborokat” fedezett fel, amelyekben NGO-k kezdeményezésére, külföldi támogatással, tiltakozó megmozdulások szervezőinek felkészítése zajlik. Képviselők az újság szerint jövőre törvénytervezet készülnek benyújtani, az ilyen “táborokban” – amelyek lehetnek akár virtuálisak is – kiképzett aktivistákat akár szabadságvesztésig terjedő retorzióval is sújthassák.

Piszkarjov egyébként múlt szerdán kijelentette, hogy az irányítása alatt álló testület az ország 17 régiójában derített fényt külföldi beavatkozási kísérletre.

fecsego.eu/ma.hu

Russia In Russia, natural persons can now be classified as foreign agents

November 20, 2019 | Posts | EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news

Their records will be kept by the Ministry of Justice in consultation with the Ministry of Foreign Affairs.

It voted for the second bill of the lower house of the Russian parliament, which, in the main, reads to regulate foreign media classified as foreign agents, which, among other things, allows natural persons to be classified as foreign agents.

The legislative change, according to the initiators, is a response to the US Department of Justice’s requirement to register Russian state-funded RT America as a foreign agent.

According to the bill, natural persons who distribute news or materials intended for unrestricted coverage, including on the Internet, and receive funding from abroad, may be considered as foreign media serving as foreign agents. Only natural and Russian legal entities that distribute or participate in the production of foreign media material, and in some way finance them abroad, may qualify as purely foreign agents.

Newly qualified foreign agents will be subject to the provisions of the “Foreign Agent for Non-Governmental Organizations” (NGO) Act. Their records will be kept by the Ministry of Justice in consultation with the Ministry of Foreign Affairs.

Foreign media qualified as foreign agents for their Russian activities will be required to register as a Russian legal entity within one month and inform the relevant ministry accordingly. Those who have already received this classification must comply by February 1 of the following year.

According to the draft law, the imprint of the media classified as a foreign agent must indicate that they belong to this category, and that their products must be labeled accordingly. Distribution of unmarked production is prohibited, including on the World Wide Web.

The law will make it possible to block access to such media on the Internet in the event of violation of information dissemination requirements. It will apply to legal entities established abroad, to foreign entities that are not legal entities and to natural persons receiving foreign funding. Employees of media already qualified as foreign agents may also be affected.

According to the submitters, the new legislation does not cover Russian media and does not restrict freedom of expression. Sharing the press materials of foreign-qualified media will not provide a basis for declaring individuals to be foreign agents, as accepting foreign support would be another condition.

Andrei Klimov, chairman of the Temporary Committee on State Sovereignty Protection and Foreign Intervention of the Russian Higher House, had previously estimated that the qualification as a foreign agent could affect about 20-30 natural persons.

Valery Pyskarev, head of the Russian House of Commons Foreign Intervention Cases Committee, noted that legal and natural persons on the list of foreign agents would be able to continue their activities, but would have to report every six months on their materials, come.

Russian President Vladimir Putin approved a law amendment two years ago that extended the possibility of qualifying as a foreign agent to the media if they receive cross-border support. (Previously, this only applied to NGOs.)

The 2017 amendment affected media that receive financial or other material support from foreign governments, government agencies, foreign nationals or non-nationals or their agents. The legislation also extended to press agencies indirectly supported by Russian legal entities benefiting from such sources.

According to the Kommersant newspaper on Tuesday, the Pskov-led House of Commons has found “camps” in several regions of Russia in which protests are being organized on the initiative of NGOs with foreign support. According to the newspaper, draft legislation will be filed next year, allowing even trained practitioners in such “camps”, even virtual, to retaliate.

Incidentally, Piskarev said last Wednesday that a body under his control had uncovered attempts at foreign intervention in 17 regions of the country.

fecsego.eu/ma.hu

Leave a Reply 96 megnézve, 1 alkalommal mai nap |