< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Közélet, Szegedi Törvényszék / Blog article: AB HATÁROZAT ALKOTMÁNYJOGI PANASZ ELUTASÍTÁSÁRÓL

| Mobile | RSS

AB HATÁROZAT ALKOTMÁNYJOGI PANASZ ELUTASÍTÁSÁRÓL

ÜGYEK

FRISS HATÁROZATOK

AB HATÁROZAT ALKOTMÁNYJOGI PANASZ ELUTASÍTÁSÁRÓL

2020. január 23.

Ügyszám: IV/748/2019.

Az ügy tárgya: 

A Debreceni Törvényszék 18/A.Bf.236/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (halálos közúti baleset gondatlan okozása)Megnyitás PDF-kéntAz ügy adatlapja

Az Alkotmánybíróság elutasította halálos közúti baleset gondatlan okozása tárgyában a Debreceni Törvényszék által meghozott végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapjául szolgáló büntetőeljárásban az indítványozó állítása szerint sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga a törvényes bíróhoz való joggal összefüggésben, illetve a szakértői bizonyítással összefüggésben. Az indítványozó szerint a másodfokon eljáró bírói tanács egyik tagja jogosulatlanul járt el, mivel az említett bíró a Debreceni Járásbíróságról a 2018-as év végéig lett kirendelve, így a 2019 januárjában hozott végzés meghozatalakor nem volt jogosult eljárni. Az indítványozó sérelmezte továbbá, hogy az ügyében eljáró szakértők állítása szerint nem lettek volna jogosultak az igazságügyi szakértőkről szóló törvény rendelkezése szerint szakértői véleményt adni. Az Alkotmánybíróság a szakértői bizonyítással összefüggésben megállapította, hogy a szakértő kirendelésével kapcsolatban állított jogsérelem nem veti fel a bírói döntés érdemére kiható alaptörvény-ellenesség kételyét vagy ezzel összefüggésben alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést. Az Alkotmánybíróság a törvényes bíróhoz való jog állított sérelmével összefüggésben az indítványt érdemben vizsgálta. Az Alkotmánybíróság a határozatában részletesen áttekintette a törvényes bíróhoz való jog alkotmányos tartalmát az ügyelosztási rend közzétételére vonatkozó törvényi szabályozással összefüggésben. A Debreceni Törvényszék elnöke az Alkotmánybíróság megkeresésére kifejtette, hogy a Debreceni Törvényszék 2019. évre vonatkozó (eredetileg elfogadott) ügyelosztási rendjében a szóban forgó bíró kirendelésének időtartama adminisztrációs hiba folytán tartalmazta a 2018-as, téves évszámot. A Debreceni Törvényszék elnöke által igazoltan az említett bíró az indítvánnyal támadott bírói döntés meghozatalakor a Debreceni Törvényszékre szabályszerűen kirendelt, és az illetékes tanácsba szabályszerűen beosztott bíró volt. Az Alkotmánybíróság így az alkotmányjogi panaszt elutasította.

Leave a Reply 74 megnézve, 1 alkalommal mai nap |