| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL/ LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

Kapcsolat fotója

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/634/2017.)
Az ügy tárgya: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet egyes rendelkezései ellen előtrjesztett alkotmányjogi panasz (szakképzés, nem állami fenntartó)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a szakképzésről szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és a kihirdetés napjára visszamenő hatállyal történő megsemmisítésére vonatkozó alkotmányjogi panaszt. Az eljárás megindítására szolgáló ügy alapja, hogy az indítványozó, aki szakképző iskolák nem állami fenntartója, 2013-ban szakképzési megállapodást kötött az illetékes kormányhivatallal. A támogatott képzés az évenként kiadott szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszámok alapján zajlott, de 2015 óta a támogatott képzések száma folyamatosan csökkent. Az indítványozó kifejtette, hogy az, hogy a szakképzésről szóló törvény rendelkezése alapján a kormány rendeletben határozza meg, hogy a fenntartó mely képzés után kaphat költségvetési hozzájárulást, és évről évre (az indítványozó állítása szerint) mindenféle objektív szempontot nélkülözve, tetszés szerint határozza meg a keretszámokat, a jogbiztonság követelményébe ütközik, illetve sérti a tulajdonhoz való jogot. Az indítványozó szerint továbbá az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik az, hogy a kormányrendelet a nem állami fenntartók felsőoktatás szervezésére vonatkozó jogosítványait korlátozza az állami fenntartókéhoz képest, és a keretszámok túlnyomó többségét állami intézményeknek osztja le. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítvány hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos részét bírálta el érdemben, így azt kellett megítélnie, hogy a nem állami fenntartók hátrányos megkülönböztetésének, amely a korlátozottan támogatott szakképzések keretszámainak elosztásában nyilvánul meg, van-e észszerű indoka. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy nincs hatásköre annak a vizsgálatára, hogy szakképzési feladatellátás megvalósítása adott területenként és képzésenként ténylegesen a nem állami fenntartású szakképző intézmények milyen arányú részvételével biztosítható leginkább gazdaságosan és a legmagasabb szakmai színvonalon. Az eljáró tanács hangsúlyozta továbbá, hogy a mindenkori törvényhozó és végrehajtó hatalom alkotmányos joga és egyben kötelessége a szakképzési rendszer működtetésének folyamatos figyelemmel kísérése, a felmerülő hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása, a működési zavarok elhárítása és az ellehetetlenülés megakadályozása, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.
LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/838/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.930/2018/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/770/2019.)
Az ügy tárgya: A Tapolcai Járásbíróság 5.Szk.111/2018/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértési ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/458/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.083/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati idő számítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1133/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.446/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/661/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.349/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati viszonyban töltött idő megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (III/57/2020.)
Az ügy tárgya: A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések, és a szabálysértési eljárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 143. § (2) bekezdésének második mondata “kár” szövegrésze és a 143. § (5) bekezdés második mondata “kár” szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (hatékony jogorvoslathoz való jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (III/180/2020.)
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (öregségi nyugdíjra való jogosultság)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1747/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10061/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt illetmény)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1020/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 45.Pf.638.639/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1535/2018.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.460/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1183/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.451/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1295/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.705/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1251/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.568/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1276/2019.)
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.272/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1484/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.750/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1424/2019.)
Az ügy tárgya: A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXIV. törvény, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény és az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték törvény)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1425/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.403/2019/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1460/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.250/20192. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/1348/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.276/2019/10. számú ítélete és a Kúria az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. számú BJE határozata elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság április 28-i teljes ülése
• Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának április 28-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának április 28-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának április 28-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 9. száma (2020. április 23.)
• Az Alkotmánybíróság közleménye az intézmény veszélyhelyzet alatti működéséről
• Az Alkotmánybíróság tájékoztatója indítványozók részére


Az Alkotmánybírósági Hírlevél az Alkotmánybíróság Hivatalának elektronikus tájékoztató kiadványa, mely a legutóbbi döntésekre, az újonnan indult ügyekre és a következő testületi ülések napirendjére vonatkozó aktuális hírekről ad értesítést. A hírlevelet az Alkotmánybíróság főtitkára szerkeszti. Észrevételeit, javaslatait a hirlevel@mkab.hu címre küldheti. Szintén ezen a címen vagy az alább feltüntetett linkre kattintva iratkozhat le a hírlevélről. 
A hírlevélben szereplő linkek egy része a döntések tájékoztató jellegű, nem hivatalos közzétételét tartalmazó oldalra mutat, mely a hivatalos közzétételt követően később nem érhető el. 
Az Alkotmánybíróság valamennyi korábbi döntése, az indítványok szövege és az ügyek további adatai, valamint egyéb információk az Alkotmánybíróság honlapján találhatóak. 

 alkotmanybirosag.hu
facebook.com/alkotmanybirosag
Leiratkozás a hírlevélről

Adatkezelési tájékoztató

Leave a Reply 158 megnézve, 1 alkalommal mai nap |