< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: V4-ek: Magyarország adja a legkevesebb támogatást a bajba került cégek dolgozóinak///V4s: Hungary provides the least support to employees of troubled companies

| Mobile | RSS

V4-ek: Magyarország adja a legkevesebb támogatást a bajba került cégek dolgozóinak///V4s: Hungary provides the least support to employees of troubled companies

szerző:hvg.hu

Bár a hitelmoratóriumot itthon jelentették be a leghamarabb, azokat, akiket elbocsátottak, fizetés nélküli szabadságra küldtek, vagy egyéni vállalkozóként jelentősen bezuhant a bevételük, egyedül Magyarország nem támogatja semmilyen formában a visegrádi országok közül.

Több ország is alkalmazta az eredetileg Németországban bevezetett, a munkaidőcsökkentésért cserébe járó bértámogatási intézkedést, a kurzarbeit valamilyen formáját: így az állam viszonylag alacsony költséggel tudja a válság idején is a vállalatoknál tartani a munkavállalóikat, akik később könnyedén munkába tudnak állni az eredeti cégüknél. Viszonylag nagy késéssel, április közepén jelentette be a magyar kormány a hazai kurzarbeit szabályait, amely itthon szűkmarkú és túladminisztrált lett. A G7 nézte meg és hasonlította össze, milyen hasonló intézkedéseket vezettek be a visegrádi országokban, így Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban.

Csehországban az „Antivirus” foglalkoztatástámogatási csomagot már április 1-jén elfogadták: a munkaadó három esetben eltérő mértékben köteles a munkavállalók bérének és járulékainak egy részét kifizetni, viszont ennek az összegnek mindhárom esetben a 60 százalékát, de legfeljebb munkavállalónként 29 ezer koronát (nagyjából 294 ezer forintot) térít meg az állam.

Ennek értelmében egy munkavállaló akkor kaphat állami támogatást, ha elkapja a vírust, ha az állami járványügyi intézkedés miatt nem működhet a cége, vagy ha a vállalatának a válság miatt gazdasági nehézségei vannak. Eszerint, ha a cég által foglalkoztatottak 30 százaléka nem dolgozik, mert karanténban van, vagy a gyerekeire kell vigyáznia otthon és nem tud távmunkát végezni, a munkavállalók a bérük 100 százalékára jogosultak. A kieső időre a bérük 80 százalékára jogosultak abban az esetben a munkavállalók, ha a munkáltató azért nem tud munkát adni a munkavállalóinak, mert a járvány fennakadást okoz a beszállítói körében, tehát például nem jut hozzá alkatrészekhez vagy alapvető szolgáltatásokhoz. Ha pedig csökken a kereslet a cég szolgáltatásai vagy termékei iránt, a munkavállalók a bérük 100 százalékára jogosultak, de a szakszervezet és a munkaadó közös megegyezése, vagy a munkaadó saját döntése alapján a visszatérítés lehet alacsonyabb is, 60 százaléknál azonban így sem lehet kevesebb.

Szlovákiában is április közepén jelentették be a munkabértámogatás szabályait, de már hamarabb bejelentettek könnyítést a cégeknek: amennyiben nem tudnak kinyitni a kijárási korlátozások miatt, alkalmazottainak bérét 80 százalékban átvállalta a kormány, és a 40 százaléknál nagyobb bevételkiesést elszenvedő cégek a járulékfizetések elhalasztására is lehetőséget kaptak. A cseh rendszerhez hasonlóan pedig több esetben kaphatnak támogatást a szlovák cégek: ha nem tud munkát adni a dolgozónak a cég, az átlagos bér 80 százalékát (kb. 314 ezer forintig) is átvállalja a kormány.

Lengyelországban a nagyvállalatok (a 250 vagy annál több főt foglalkoztató cégek) kaphatnak bértámogatást, ha nem bocsátják el a munkavállalóikat, csak a munkaidejüket csökkentik: a támogatás a bérekre és a járulékokra is vonatkozik. Akkor kaphatnak legfeljebb 3 hónapig állami pénzt, ha 25 százaléknál nagyobb arányban esett vissza a forgalmuk, nincsen adótartozásuk és a szakszervezet vagy az üzemi tanács is beleegyezett a munkaidő rövidítésébe. Különböző esetekben, de átlagosan a bérek 50 százalékát támogatja a kormány.

A lap arról is ír, hogy az adókedvezmények, a hitelmoratórium, és a rövidített munkavégzés támogatásának valamilyen formája mindegyik visegrádi országban megjelent. Bár a hitelmoratóriumot Magyarországon az elsők között hirdették ki a V4-ek között, a többi intézkedést jelentős késéssel jelentették be a többi országokhoz képest és a kurzarbeit mellett nem indult másik célzott támogatási program, például azok számára, akiket elbocsátottak, vagy fizetés nélküli szabadságra küldtek, vagy egyéni vállalkozóként jelentősen csökkent a bevételük.

V4s: Hungary provides the least support to employees of troubled companies
April 30, 2020. | post EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chat news, Editor-in-Chief’s blog, Public life
author: hvg.hu

Although the credit moratorium was announced at home as soon as possible, those who were fired, sent on unpaid leave, or had a significant drop in income as a self-employed person, Hungary alone does not support the Visegrad countries in any way.

Several countries have used a form of wage subsidy, a form of cursors, originally introduced in Germany in exchange for reduced working hours: so that the state can keep its employees with companies at a relatively low cost during a crisis, who can easily work for their original company later. With a relatively long delay, in mid-April, the Hungarian government announced the rules of the Hungarian cursor court, which became narrow-minded and over-administered in Hungary. The G7 looked at and compared what similar measures had been introduced in the Visegrad countries, such as the Czech Republic, Slovakia and Poland.

In the Czech Republic, the “Antivirus” employment support package was adopted on 1 April: the employer is obliged to pay part of the employees’ wages and contributions in three different cases, but in all three cases 60%, but not more than 29,000 crowns per employee (roughly 294 thousand). HUF) is reimbursed by the state.

Under this, an employee can receive state support if he catches the virus, if his company is unable to operate due to a state epidemiological measure, or if his company is in financial difficulties due to the crisis. According to this, if 30 percent of the company’s employees do not work because they are quarantined or have to take care of their children at home and are unable to work remotely, employees are entitled to 100 percent of their wages. Employees are entitled to 80 percent of their pay for lost time if an employer is unable to provide work for their employees because the epidemic causes disruption among their suppliers, such as access to parts or basic services. And if demand for the company’s services or products declines, employees are entitled to 100 percent of their wages, but by mutual agreement between the union and the employer, or at the employer’s own discretion, the refund may be lower, but not less than 60 percent.

In Slovakia, too, wage subsidy rules were announced in mid-April, but relief was announced to companies earlier: if they could not open due to curfew restrictions, 80 percent of their employees’ wages were taken over by the government, and companies with more than 40 percent lost revenue were given the opportunity to defer contributions. Similar to the Czech system, Slovak companies can receive support in several cases: if the company is unable to provide work for the employee, the government will take over 80 percent of the average wage (up to approximately HUF 314 thousand).

In Poland, large companies (companies with 250 or more employees) can receive a wage subsidy if they do not lay off their employees, they only reduce their working hours: the subsidy also covers wages and contributions. They can receive public money for up to 3 months if their turnover has fallen by more than 25 per cent, they have no tax debt and the trade union or works council has also agreed to reduce working hours. In various cases, but on average, 50 percent of wages are supported by the government.

The paper also writes that tax breaks, a credit moratorium, and some form of support for part-time work have appeared in all Visegrad countries. Although the credit moratorium was one of the first to be announced in Hungary among the V4s, other measures were announced with a significant delay compared to other countries and no other targeted support program was launched besides its cursors, such as those who were laid off or sent on unpaid leave. or as a self-employed person, their income has dropped significantly.


Leave a Reply 245 megnézve, 1 alkalommal mai nap |