| Mobile | RSS

Rendkívüli: Erőszakkal veszi el az állam a termőföldeket///Extraordinary: The state takes farmland by force

BELPOLITIKAKÖZÉLETKözzétéve 2020 okt 14.

Felcsút

Egyelőre a fideszes karhatalom még nem száll ki, de a legvége fizikai erőszak is lehet, ha a tulajdonos nem fogadja el, hogy  az állam segítségével szerzik meg a földjét – írja a 444.hu.

Használhatnánk nagyon erős kifejezéseket arra, ami jelenleg is történik, de a legjellemzőbb szó sajnos mégis csak az, hogy MEGSZOKOTT. Ugyanis már teljesen a hétköznapjaink része, hogy ha valamelyik NER lovagnak megtetszik valaki tulajdona, és ha nem tudja megszerezni szép szóval, pénzzel, akkor megszerzi állami segítséggel.

Ez történt, amikor az egy földtulajdonost megkeresett egy Plachy László által vezetett cég, hogy megvásárolná a Putnok melletti 34 hektáros területét. A tulajdonos erre nemet mondott. Egyrészt, mert biogazdálkodásra bérbe volt adva, a bérlő pedig bukta volna az ökológiai gazdálkodásra kapott uniós támogatást, amit -joggal- rajta hajtott volna be. Másrészt, a bérleti szerződés lejárta után a család szeretett volna rajta gazdálkodni.

Már azt hitte, lecsengett a történet, amikor augusztus végén kézhez kapott egy határozatot, amiben

EGY ISMERETLEN CÉG KÉRÉSÉRE A TERÜLETET KIVONTÁK A MŰVELÉS ALÓL!

Ez a cég a NES Energy Zrt. volt, amelynek ugyanaz a Plachy László a vezetője, mint annak a cégnek, amelynek ajánlatát pár hónappal korábban visszautasította. A földhivatali határozatból az is kiderül, hogy engedélyezik „a termőföldek más célú hasznosítását nagy teljesítményű napelemes erőmű céljából”. 

Mindez nem volt elég, a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a projektet, és a cég kérésére 18 településen összesen 229 helyrajzi számot minősített beruházási célterületté. Ezután nem marad más választás, mint

ELFOGADNI A VÉTELI AJÁNLATOT, VAGY JÖN A KISAJÁTÍTÁS.

Ugye azon senki nem lepődik meg, hogy Plachynak jó kormányzati kapcsolatai vannak, tavaly ősszel Palkovics Lászlóval villogott Ózdon, nemrég pedig maga Szijjártó Péter adott át 282 millió forintnyi támogatást egy másik cégének, a Green Plan Energy napelemes szerkezeteket gyártó üzemének.

A történet nem egyedi, 1000 hektár érintett a projektben, és legalább 10 olyan tulajdonos van, aki hasonló módon járt.

444.hu cikkében teljes egészében megismerkedhetnek a földrablás részleteivel

forrás:OLKT

Extraordinary: The state takes farmland by force
15 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Commission, Szeged General Court
INTERNAL POLICY REVIEW Published on Oct 14, 2020

Uphill
For the time being, the Fidesz army has not yet come out, but the end can be physical violence if the owner does not accept that the land is acquired with the help of the state – writes 444.hu.
We could use very strong terms for what is happening right now, but the most common word, unfortunately, is still just US. This is because it is completely part of our everyday life that if a NER knight likes someone’s property, and if he can’t get it with nice words, money, he will get it with state help.

This happened when a landowner was approached by a company led by László Plachy to buy his 34-hectare area near Putnok. The owner said no to that. On the one hand, because it was leased to organic farming, and the tenant would have failed to receive EU support for organic farming, which he would have rightly collected. On the other hand, after the lease expired, the family wanted to farm on it.

He already thought the story had subsided when he received a resolution in late August stating

AT THE REQUEST OF AN UNKNOWN COMPANY, THE AREA WAS EXCLUDED FROM CULTIVATION!

This company was NES Energy Zrt., Headed by the same László Plachy as the company whose offer was rejected a few months earlier. The decision of the Land Registry also states that “the use of arable land for other purposes for the purpose of a high-capacity solar power plant is permitted”.

All this was not enough, the government declared the project a priority issue from the point of view of the national economy, and at the request of the company classified a total of 229 topographical numbers in 18 settlements as investment target areas. Then there is no choice but to

ACCEPT THE PURCHASE OFFER OR THE ADJUSTMENT WILL COME.

No one is surprised that Plachy has good government relations, last autumn with László Palkovics flashing in Ózd, and recently Péter Szijjártó himself handed over HUF 282 million in support to another company, the Green Plan Energy solar plant.

The story is not unique, 1,000 acres are involved in the project, and there are at least 10 owners who have acted in a similar way.

In Article 444hu, they can get acquainted in full with the details of the land grab

source: OLKT

Leave a Reply 128 megnézve, 1 alkalommal mai nap |