| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

AALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)LKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL


LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/660/2019.)
Az ügy tárgya: A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati képviselői megbízás megszűnése; köztartozásmentes adózók nyilvántartása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság önkormányzati képviselői megbízás megszüntetése tárgyában hozott végzését. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó önkormányzati képviselői megbízatását a képviselő-testület arra hivatkozva szüntette meg, hogy a tisztségre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján méltatlanná vált, mert köztartozását értesítés ellenére sem rendezte. Az indítványozó a határozattal szemben bírósághoz fordult, keresetében arra hivatkozott, hogy ugyan a határozathozatal időpontjában a köztartozás-mentességi adatbázisban még nem szerepelt, tartozása azonban elévülés folytán már nem állt fenn. A bíróság a keresetet elutasította, amely döntéssel szemben az indítványozó az Alkotmánybírósághoz fordult. Alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy a képviselő-testület határozata, és az ezt helybenhagyó bírósági végzés sértik a választójogát, a közhivatal viseléséhez fűződő, valamint a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát. Az Alkotmánybíróság a határozatában megállapította, hogy sem a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, sem a polgári perrendtartásról szóló törvény nem zárta ki azt, hogy a bíróság megvizsgálja, hogy ténylegesen fennállt-e az indítványozó köztartozása a képviselőtestület, illetve a bíróság döntésének meghozatalakor. A bíróság a végzés meghozatalakor nem volt tekintettel arra, hogy az előtte fekvő ügy alapjogilag releváns, mivel közvetlenül érinti az indítványozó Alaptörvényben foglalt választójogát, ezért az Alkotmánybíróság, annak alaptörvény-ellenessége folytán, a bírói döntést megsemmisítette.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/849/2020.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.397/2019/15. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.093/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1069/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.028/2019/2. számú végzése (perújítás elutasítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/244/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.669/2018/7. számú ítélete és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. §, 26. § elleni alkotmányjogi panasz (zajkibocsátás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1546/2019.)
Az ügy tárgya: Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja elleni alkotmányjogi panasz (építési szabály)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/599/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.223/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem; tisztességtelen eljárás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1121/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.236/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/186/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.430/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adólevonási jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/268/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.636.501/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (díjkitűzés, perújítás elutasítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/260/2020.)
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.122/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felnőttképzési szerződés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/190/2020.)
Az ügy tárgya: Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 72/A. §, 72/B. §, és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.441/2019/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (önsegélyező állomány átruházása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/783/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.513/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, épület bontása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1636/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.389/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adócsalás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1000/2020.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 23.Bv.116/2018/13. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.392/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/565/2020.)
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Cspkf.II.25.702/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (csődeljárás)

Leave a Reply 95 megnézve, 1 alkalommal mai nap |