| Mobile | RSS

BIDEN TISZTÁN LÁTJA A VILÁGOT: GAZEMBERNEK NEVEZTE ORBÁNT///BIDEN CLEARS THE WORLD CLEARLY: CALLED ORBÁN AS A GAZEMMAN

Az amerikai elnökválasztási kampányban gyakran hangzott el a hamis vád, hogy Joe Biden nem elég “fitt” az elnökségre. Egészségi állapota megakadályozza, hogy kormányozni tudja Amerikát. Az első elnökjelölti vita cáfolta ezt. Joe Biden jó erőállapotban és mentálisan is fitten aratott egyértelmű győzelmet Trump fölött, aki alig engedte szóhoz jutni. Hasonló vád, hogy nem látja tisztán a világot, nem tudja követni a világban zajló eseményeket. Biden azonban nem Brezsnyev, és egyáltalán nem igaz, hogy ne lenne elég naprakész és ne tudná megítélni a világ eseményeit.

Ennek egyik legékesebb bizonyítéka a második elnökjelölti vita helyett tartott televíziós fórum, amelyben nemzetközi kérdések kapcsán nyilatkozott az illiberális országokról is. Trump külpolitikájáról kérdezték, s Biden elmondta, hogy Trump Amerika ellenségeivel baráti viszonyt ápol, Amerika barátaival viszont ellenséges. A választóvonal, hogy akik demokratikus, alkotmányos jogállamban élnek és azt támogatják, azok Trumpnak nem barátai. Az illiberális címeres gazemberek viszont a kedvencei. Ennek kapcsán szóba került Magyarország is, s Biden tisztánlátását mi sem bizonyítja jobban, minthogy az orbáni Magyarországot önkényuralmi rendszernek (magyarul: diktatúrának) nevezte.

Biden ennél is továbbment: “És látjuk mi minden történt Belarusztól kezdve, Lengyelországon át Magyarországig, hogy az önkényuralmi rendszerek tündökölnek újra a világban, a mi elnökünk pedig keblére öleli ezeket a gazembereket”. Ha Amerika leendő elnöke gazembernek nevezi az önkényuralmak vezetőit, akik megfosztják országukat és polgáraikat a szabadságtól, az a világ normális állapota. A sarkából kifordult világ helyrebillenését jelentené, ha Biden lenne Amerika elnöke, és a fasiszta gazembereket támogató Trump csak egy rossz álom maradna a világ számára.

Magyar demokraták szívének különösen kedves, hogy az amerikai elnökjelölt a fenti szövegben “gazembernek” nevezte Orbánt, mert éppen Magyarországon nem lehet ezt kimondani. Magyarországon olyan tisztelet övezi ezt a gazembert, ami demokratikus államférfiakat illet meg. Köztörvényes bűnözőket, törvénytaposókat, akiknek a hatalmuk a hazugságra épül, és a hazugság erejében van, nem illeti meg az államférfiakat és a közjogi méltóságokat illető tisztelet. Orbánnak nem jár ki ilyen tisztelet, mert akkor ennyi erővel a Csillag-börtön bármelyik rablásért elítélt bűnözőjét is megilleti ugyanez. Az csak az önkényuralomnak köszönhető, hogy Orbán szabadlábon van és nem börtönben, ahova való.

De Orbán egy közönséges köztörvényes bűnözőnél is rosszabb, mert megtöri emberek gerincét, jellemét, megfosztja őket emberi méltóságuktól, alapvető emberi jogaiktól. Az egész ország önrendelkezését felszámolta. Aki pedig ilyet tesz, azt nem lehet másnak nevezni, mint gazembernek. Joe Biden for President!

fecsego.eu/AZ AMERIKAI NÉPSZAVA

BIDEN CLEARS THE WORLD CLEARLY: CALLED ORBÁN AS A GAZEMMAN
17 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Commission, Szeged Tribunal, White House
In the U.S. presidential campaign, false accusations were often made that Joe Biden was not “fit” enough for the presidency. His health prevents him from governing America. The first presidential debate refuted this. Joe Biden was in good shape and mentally fit for a clear victory over Trump, who barely let him have a say. A similar accusation of not seeing the world clearly cannot follow events in the world. However, Biden is not Brezhnev, and it is not at all true that he would not be up-to-date enough and would not be able to judge world events.

One of the clearest proofs of this is the television forum held in lieu of the second presidential debate, in which he also spoke about illiberal countries on international issues. Asked about Trump’s foreign policy, Biden said Trump is friendly with America’s enemies but is hostile to America’s friends. The dividing line is that those who live in and support a democratic, constitutional rule of law are not friends with Trump. Illiberal crested villains, on the other hand, are his favorites. Hungary was also mentioned in connection with this, and nothing proves Biden’s clairvoyance better than he called Hungary in Orbán a system of dictatorship (Hungarian: dictatorship).

Biden went even further: “And we see everything that has happened from Belarus, through Poland to Hungary, that authoritarian regimes are re-emerging in the world, and our president is embracing these villains.” If the future president of America calls the leaders of the dictatorships, who are depriving their country and their citizens of freedom, a villain, that is the normal state of the world. It would be a tilt of the world out of the corner for Biden to be President of America, and Trump, who supports fascist villains, would remain just a bad dream for the world.

It is especially dear to the hearts of Hungarian Democrats that the American presidential candidate called Orban a “villain” in the above text, because it is not possible to say this in Hungary. In Hungary, this villain is surrounded by respect for democratic statesmen. Common law criminals, law abusers whose power is based on lies and is in the power of lies, do not deserve respect for statesmen and public dignities. Orban does not deserve such respect, because then with the same amount of force, the criminal convicted for any robbery in Star Prison is entitled to the same. It is only due to dictatorship that Orbán is at large and not in prison, where he belongs.

But Orbán is also worse than an ordinary common law criminal, because he breaks people’s spines, their character, deprives them of their human dignity, their basic human rights. He abolished the self-determination of the whole country. And he who does this cannot be called anything other than a villain. Joe Biden for President!

fecsego.eu/ THE AMERICAN PEOPLE ‘S WORD

Leave a Reply 174 megnézve, 1 alkalommal mai nap |