< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Íme a válasz, meddig kell izgulnunk, hogy megtudjuk: Biden, vagy Trump nyert//Here’s the answer, how long do we have to get excited to find out: Biden or Trump won

| Mobile | RSS

Íme a válasz, meddig kell izgulnunk, hogy megtudjuk: Biden, vagy Trump nyert//Here’s the answer, how long do we have to get excited to find out: Biden or Trump won

Íme a válasz, meddig kell izgulnunk, hogy megtudjuk: Biden, vagy Trump nyert

2020. november 03. 16:00Portfolio

Magyar idő szerint november 4-én szerdán hajnali 1 óra és reggel 7 óra között zárnak be az Egyesült Államok különböző tagállamaiban a szavazóhelységek, így elméletileg szerda reggel-délelőtt már tudnunk kellene, hogy ki nyerte az amerikai elnökválasztást, illetve a szenátusi és képviselőházi választásokat. A koronavírus-járvány miatt és az erre buzdítás miatt azonban rekord számú levélszavazatot adtak már le az amerikaiak, amelyek beérkezése és összeszámolása mindezt a képet alapvetően felülírhatja, így akár napokig is masszív bizonytalanság uralkodhat, hogy végülis ki győzött. Megnéztük a kulcsfontosságú csatatérállamokban, hogy hol mikor zárnak az urnák és melyek a szabályok a levélszavazatok terén, hogy ezzel is fogódzót adjunk olvasóinknak arról, mikor hirdethetünk győztest nagy biztonsággal.

Melyek a főbb szavazási szabályok?

Az amerikai választási rendszerről tudni kell, hogy az elnököt nem közvetlenül a nép, hanem az úgynevezett elektorok választják meg. Az 538 elektor az 50 tagállamban nagyjából népességarányosan oszlik meg: jelenleg a legnagyobb tagállam 55 elektort küld, a legkisebb csak 3-at. A választók az egyes tagállamokban az elnökjelöltekre szavaznak, és amelyik elnökjelölt megnyeri a versenyt az adott tagállamban, az a tagállam összes elektorát megnyeri a győztes mindent visz elve alapján.

Ahhoz, hogy valamelyik jelöltből elnök legyen, legalább az elektorok felének kell őt támogatnia, így tehát

LEGALÁBB 270 ELEKTORI SZAVAZATOT KELL MEGSZEREZNIE TRUMPNAK, VAGY BIDENNEK AZ ELNÖKSÉGHEZ.

Az 538 elektort adó tagállami szavazásokra 3 mód van:

  1. személyes korai szavazás
  2. (korai) levélszavazás
  3. személyes szavazás a választás napján.

A személyes korai szavazások már lezajlottak, azok eredményét kezdik majd összesíteni az urnazáráskor, a levélszavazások összesítése viszont több időt vesz igénybe technikai és postai okok miatt. A legfrissebb adatok szerint már 99,65 millió korai szavazás történt (2016-ban csak 29 millió), ebből 35,7 millió személyes szavazás volt, 63,9 millió pedig levélszavazás. További 28,2 millió levélszavazatot még nem küldtek vissza, így tehát ezek postai beérkezési dátuma és tartalma lesz még különösen fontos az eredmények menetrendje és kimenete szempontjából.

Összesen tehát 99,657+28,212 millió amerikai korai/levélszavazással adja le voksát és az ezek közül megismerhető pártpreferenciák masszív demokrata fölényt jeleznek (nem a teljes korai szavazatszám pártbontása ismert). 

Fordulhat a kocka hajnalban

Emiatt arra lehet számítani, hogy az éjszakai-hajnali órákban a személyes szavazások nagyobb súlya miatt (amelyekben felülreprezentáltak a republikánusok és hamarabb össze tudják számolni a szavazatukat) Donald Trump republikánus elnök jobban örülhet az eredményeknek, akár még győzelmet is hirdethet. Aztán amint közeledünk a reggelhez és egyre több korai személyes és levélszavazásos eredményt is megismerünk, fordulhat a kocka, a demokraták jobb eredményeiről kaphatunk képet. 

fecsego.eu/portfolio

Here’s the answer, how long do we have to get excited to find out: Biden or Trump won
4 November 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Commission, Szeged Tribunal, White House
Here’s the answer, how long do we have to get excited to find out: Biden or Trump won
November 03, 2020 4:00 PM Portfolio

Polling stations in various US member states will close on Wednesday, November 4, from 1 a.m. to 7 p.m. However, because of the coronavirus epidemic and the urge to do so, Americans have already cast a record number of letters, the receipt and counting of which could fundamentally override this picture, leaving massive uncertainty as to who won in the end. We looked in key battlefield states to see where the urns close and what the rules are for letter voting, to give our readers a grip on when we can announce a winner with great certainty.

What are the main voting rules?
It should be known about the American electoral system that the president is not elected directly by the people, but by so-called electors. The 538 electors in the 50 Member States are roughly distributed in proportion to the population: currently the largest Member State sends 55 electricity, the smallest only 3. Voters in each Member State vote for the presidential candidates, and which presidential candidate wins the competition in that Member State wins all the electorate of that Member State on the principle of the winner taking all.

In order for a candidate to be president, at least half of the electorate must support him, so so

YOU MUST GET AT LEAST 270 ELECTRIC VOTES FOR TRUMP OR BIDEN THE BUREAU.

There are 3 ways to vote for the 538 electricity Member States:

personal early voting
(early) letter voting
personal voting on election day.
Early personal votes have already taken place, their results will start to be aggregated at the closing of the ballot box, but the aggregation of letter votes will take more time for technical and postal reasons. According to the latest data, 99.65 million early votes have already taken place (only 29 million in 2016), of which 35.7 million were personal votes and 63.9 million were letter votes. An additional 28.2 million letter votes have not yet been returned, so their postal receipt date and content will still be particularly important for the timing and outcome of the results.

Thus, in total, it casts its vote with 99.657 + 28.212 million American early / letter votes, and the party preferences that can be learned from these indicate a massive Democratic supremacy (not the party breakdown of the total number of early votes is known).

You can turn the dice at dawn
For this reason, it can be expected that Republican President Donald Trump may be more pleased with the results, even declaring victory, due to the greater weight of personal votes in the night-morning hours (in which Republicans are overrepresented and can count their votes sooner). Then, as we approach the morning and learn more and more early personal and letter-voting results, the dice can turn, we can get a picture of the Democrats ’better results.

fecsego.eu/portfolio

Leave a Reply 151 megnézve, 1 alkalommal mai nap |