| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/596/2020.)
Az ügy tárgya: A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.807/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Szolnoki Törvényszék birtokvédelem tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó birtokvédelmi eljárást kezdeményezett annak érdekében, hogy a jegyző tiltsa el a későbbi alperest, hogy kamionjával az indítványozó otthona előtt parkoljon. Az indítványozó arra hivatkozott, hogy a kamion a családja otthoni nyugalmát zavarja, a hatóság azonban az indítványozó kérelmét, majd a bíróság az indítványozó keresetét elutasította. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz, mert állítása szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz való jog részét képező fegyveregyenlőséghez való joga, mivel a bíróság tájékoztatásának hiányában nem volt lehetősége szakértő kirendelését indítványozni, és bizonyítási kötelezettségének emiatt nem tudott eleget tenni; állította továbbá a magán- és családi élet, valamint az otthon nyugalmához való jogának sérelmét. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az alkotmányjogilag releváns kérdés az ügyben az, hogy a jogsértést a törvényszék az ítéletével orvosolta-e. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a másodfokú ítélet indokolásának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a törvényszék álláspontja (amelynek értelmében jogszabálysértő volt a tájékoztatás elmaradása, de ez nem hatott ki az ügy érdemére) két szempont együttes mérlegelésének eredménye: a bíróság egyrészt megvizsgálta az eljárási kifogást, ami alapján megállapította a törvénysértést, emellett eleget tett annak a fellebbezési kérelemnek is, ami az ítélet tartalmi felülvizsgálatára vonatkozott, mely alapján arra a következtetésre jutott, hogy a birtokvédelem nem illeti meg az indítványozót. Annak vizsgálata, hogy a birtokvédelem kérdésében valójában feltétlenül szükséges lett volna a szakértő bevonása, az Alkotmánybíróság hatáskörén kívül eső törvényértelmezési, bizonyíték-értékelési kérdés. Az Alkotmánybíróság tehát érdemi vizsgálata eredményeként azt állapította meg, hogy jogszabály előírásával megegyező másodfokú bírói jogalkalmazásra tekintettel az eljárás nem vezethetett az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogának sérelméhez, így az Alkotmánybíróság a törvényszék ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/518/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.II.1.362/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítási indítvány elutasítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/107/2020.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.903/2018/74. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési engedély)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2005/2019.)
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.089/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi megbízási díj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/19/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.22.643/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlanközvetítői díj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2056/2019.)
Az ügy tárgya: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 16. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (területalapú támogatás; túligénylés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1192/2020.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.166/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/291/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.054/2018/8. számú ítélete és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/506/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.772/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi terület hasznosítására irányuló pályázat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/471/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.239/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/470/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.717/2018/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (eljárás elhúzódása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/865/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.489/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/751/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.500/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülmérlegelés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/619/2020.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.361/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1585/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1243/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1464/2019.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 3.Bkf.421/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/746/2020.)
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék Bv.342/2019/10. számú végzése és a Győri Törvényszék Bpkf.493/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatarási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/584/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.911/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (levéltári anyag anonimizálása)

Leave a Reply 68 megnézve, 1 alkalommal mai nap |