| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL/LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1611/2018.)
Az ügy tárgya: Az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása 103. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (OBT tag mentesítése; bírói függetlenség)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló OBH utasítás egyik rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozók, akik az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai, indítványukban előadták, hogy a támadott norma 2018. június 30-tól a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladatkörébe utalta az OBT tag tárgyalási kötelezettségének megállapítását, jóllehet a tárgyalási napok megállapítása a korábban hatályos szabályozás értelmében az OBT kompetenciája volt. Az indítványozók nézete szerint a rendelkezés sérti az Alaptörvényben biztosított bírói függetlenség jogát, mert veszélyezteti a bírók független közjogi státuszát azáltal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójával szemben függőségi helyzetet létesít. Az indítványozók utaltak továbbá arra, hogy a bírói munka alóli mentesítés mértékének megállapítására vonatkozó eljárást (sarkalatos) törvényben kellene szabályozni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az OBH utasítás támadott rendelkezése nem sérti a bírói függetlenség alkotmányos védelemben részesített vonatkozásait, mert azokkal nem áll érdemi összefüggésben. Az Alkotmánybíróság kifejtette továbbá, hogy a támadott szabály az adott alkotmányjogi panaszeljárásban nem vethető össze az Alaptörvény sérelmezett rendelkezésével, mert az nem az ítélkező bíró Alaptörvényben biztosított státuszával áll alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatban, hanem az OBT tagjaként eljáró, igazgatási-felügyeleti feladatokat ellátó bírói státusz alapját teremti meg. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2003/2019.)
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.247/2019/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/866/2020.)
Az ügy tárgya: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rend. 5/C. §-a elleni alkotmányjogi panasz (egészségügy, személyes adatok)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/785/2020.)
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.844/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/679/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.038/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, mobilátjátszó-bázisállomás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/632/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.II.37.959/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyjogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/631/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.831/2018/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan kiürítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/309/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.047/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértői bizonyítás)

Leave a Reply 89 megnézve, 1 alkalommal mai nap |