| Mobile | RSS

A budapesti és a varsói főpolgármester nyílt levele az Európai Bizottsághoz!///Lettre ouverte des maires de Budapest et de Varsovie à la Commission européenne!

BELPOLITIKAKÖZÉLETFrissítve: 2020 dec 7.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármestere

Közös levelet írt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármestere összesen 249 magyar és lengyel város nevében az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen-nek.

Mint a főpolgármesterek írják, Magyarország és Lengyelország kormánya ismét megmutatta, hogy semmibe veszi uniónk központi értékeit: Elutasították a jogállami feltételrendszert, és ezáltal blokkolta az EU következő többéves költségvetését, benne a létfontosságú COVID-19 helyreállítási segélyt.

„E két kormány a migráció-ellenes ideológia és a nacionalista retorika leple alatt egy olyan politikai rendszert próbál védeni, amely osztatlan hatalomra, jogosulatlan kiváltságokra és teljesen manipulált nyilvánosságra alapul” – írta a két főpolgármester.

A levelet aláíró 249 település polgármesterének nevében Karácsony és Trzaskowski azt írják, hogy elítélik Orbán Viktor és Mateusz Morawiecki miniszterelnökök e lépéseit. „Több millió magyar és lengyel állampolgár képviseletében támogatjuk a jogállami biztosítékok bevezetését, valamint az az EU-s források felhasználásának alapos ellenőrzését, hogy ezek a források valóban a köz javát, és ne antidemokratikus és korrupt érdekeket szolgáljanak”.

Trzaskowski és Karácsony

Bár a polgármesterek bíznak benne, hogy a kormányok végül elfogadják az eredeti költségvetési javaslatot és alávetik magukat a jogállami mechanizmusnak, de látják, hogy ma már valós alternatíva egy Magyarország és Lengyelország nélkül tető alá hozott kormányközi megállapodás az Új Generációs EU helyreállítási eszközről. Karácsony és Trzaskowski épp erre a nem kívánt, de lehetséges esetre javasol egy lehetséges megoldást:

„Egy Magyarország és Lengyelország nélküli kormányközi megállapodás esetén azt javasoljuk, hogy az Európai Unió az Új Generációs EU eszközben e két országnak biztosított forrásokból hozzon létre egy Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alapot a magyar és lengyel önkormányzatok számára. Ez megteremtené a lehetőségét annak, hogy ezek az önkormányzatok fenntartható és szociálisan igazságos újjáépítést folytathassanak.”

Mint írják, a mostani krízis fájdalmasan rámutatott Európa évtizedes kezeletlen betegségére: a demokrácia leépítésére és az autoritarizmusra egyes tagállamokban.

„Európa nem hagyhatja, hogy ezek az egyre autoriterebb kormányok túszul ejtsék a jövőnket. Most, többféle egyidejű válság idején, Európának védenie kell polgárai jólétét, és élére kell állnia a fenntartható gazdasági újjáépítésnek. Mi, magyar és lengyel önkormányzatok, készen állunk arra, hogy ebben konstruktív szerepet játsszunk” – írják levelük végén.

fecsego.eu/forrás:OLKT

Lettre ouverte des maires de Budapest et de Varsovie à la Commission européenne!
8 décembre 2020 | Publier Cour constitutionnelle, actualités, événements, Cour / Bureau du procureur / Conseil des arrêts de Szeged, Blog2, Blog du père Dr Benyik, ministère de l’EE, Pictures of Life / tabloïd, Salle de presse de l’UE, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Protection des consommateurs , Blog du rédacteur en chef, blog étudiant de la GFHF, vie publique, comité hongrois d’Helsinki, tribunal de Szeged, Maison Blanche
APERÇU DE LA POLITIQUE INTERNEMis à jour le 7 décembre 2020

Gergely Karácsony, maire de Budapest et Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie
Gergely Karácsony, maire de Budapest, et Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie, ont écrit une lettre conjointe à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au nom de 249 villes hongroises et polonaises.

Comme l’écrivent les maires, les gouvernements hongrois et polonais ont une fois de plus montré qu’ils méconnaissaient les valeurs fondamentales de notre Union: ils ont rejeté l’état de droit et ont ainsi bloqué le prochain budget pluriannuel de l’UE, y compris l’aide vitale à la récupération du COVID-19.

«Sous couvert d’idéologie anti-migration et de rhétorique nationaliste, ces deux gouvernements tentent de défendre un système politique basé sur un pouvoir indivis, des privilèges injustifiés et une publicité complètement manipulée», ont écrit les deux maires.

Au nom des maires des 249 municipalités qui ont signé la lettre, Christmas et Trzaskowski écrivent qu’ils condamnent ces mesures des premiers ministres Viktor Orbán et Mateusz Morawiecki. “Représentant des millions de citoyens hongrois et polonais, nous soutenons l’introduction de garanties de l’état de droit et un contrôle approfondi de l’utilisation des fonds européens afin que ces fonds soient vraiment dans l’intérêt public et non dans des intérêts antidémocratiques et corrompus.”

Trzaskowski et Noël

Bien que les maires soient convaincus que les gouvernements finiront par adopter le projet de budget initial et se soumettront au mécanisme de l’état de droit, ils estiment qu’une véritable alternative aujourd’hui est un accord intergouvernemental sur une facilité de relance de l’UE de nouvelle génération sous le toit de la Hongrie et de la Pologne. Christmas et Trzaskowski suggèrent une solution possible à ce cas indésirable mais possible:

«Dans le cas d’un accord intergouvernemental sans la Hongrie et la Pologne, nous proposons que l’Union européenne mette en place un Fonds de réhabilitation et de renforcement de la résilience pour les municipalités hongroises et polonaises à partir des ressources fournies à ces deux pays dans le cadre de l’instrument européen de nouvelle génération. Cela donnerait à ces municipalités la possibilité de procéder à une reconstruction durable et socialement juste. »

Au moment où ils écrivent, la crise actuelle a mis en lumière des décennies de maladies non traitées en Europe: la démolition de la démocratie et l’autoritarisme dans certains États membres.

«L’Europe ne peut pas permettre à ces gouvernements de plus en plus autoritaires de prendre notre futur en otage. Aujourd’hui, à une époque de crises multiples simultanées, l’Europe doit protéger le bien-être de ses citoyens et être à l’avant-garde d’une reconstruction économique durable. Nous, les gouvernements locaux hongrois et polonais, sommes prêts à jouer un rôle constructif à cet égard », écrivent-ils à la fin de leur lettre.

fecsego.eu/forrás:OLKT

Leave a Reply 81 megnézve, 1 alkalommal mai nap |