| Mobile | RSS

Újabb brüsszeli eljárás indult hazánk ellen a civiltörvény miatt//Another lawsuit was initiated in Brussels against our country for civil law

Halmai Katalin (Brüsszel)Publikálás dátuma2021.02.18. 14:56

Megint az EU Bíróságára kerülhet a LexNGO, de most már a pénzbüntetést fogják kiszabni, ha Magyarország nem hajtja végre a korábbi ítéletet.

 Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság, mert Magyarország nem hajtotta végre az EU Bíróságának döntését a külföldről finanszírozott civil szervezetekről szóló törvényről. A brüsszeli testület szerdán felszólító levelet küldött a magyar hatóságoknak, amelyben sürgeti a jogsértő jogszabály törlését. Magyarországnak két hónapja van rá, hogy válaszoljon a bizottsági aggodalmakra, magyarul: semmisítse meg az uniós normákat sértő törvényt. Ha ezt nem teszi meg, akkor az Európai Bizottság visszautalja az ügyet a bíróság elé azzal, hogy az szabjon ki pénzbüntetést az ítélet be nem tartása miatt. A köznyelvben civiltörvényként, vagy LexNGO-ként ismert jogszabály regisztrációra kötelezi az évi 7,2 millió forintnál több külföldi támogatásban részesülő nem-kormányzati szervezeteket (NGO). Az Európai Bizottság még 2017-ben indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, mert úgy ítélte meg, hogy a törvény több ponton sérti az uniós jogot. Az ügy 2018-ban került az Európai Unió Bíróságára, amely tavaly júniusban hozott elmarasztaló ítéletet. A bírák szerint a LexNGO több ponton is sérti az EU jogot és az EU Alapjogi Chartáját, ezért azt vissza kell vonni. A bíróság ítélete kötelező érvényű és a lehető leggyorsabban végre kell hajtani. Az eltelt háromnegyed évben a fideszes többségű parlament ezt nem tette meg, jóllehet az Európai Bizottság többször is felszólította erre. Ezért az uniós testületnek nem maradt más eszköze, mint újabb eljárást indítani Magyarország ellen. Ezzel egyidőben az Európai Bizottság újabb szakaszba léptette a tavaly októberben megindított kötelezettségszegési folyamatot az EU menedékjogi eljárásának megsértése miatt. A testület aggályosnak és az uniós joggal ellentétesnek ítélte, hogy a tranzitzónák megszüntetése után Magyarország a menekültügyi eljárást részlegesen kiszervezi az ország EU-n kívüli külképviseleteire. Mivel a magyar hatóságok nem válaszoltak kielégítően a brüsszeli kifogásokra, a Bizottság indoklással ellátott vélemény kiküldésével a második szakaszba léptette az eljárást.

fecsegoe.eu/népszava.hu

Another lawsuit was initiated in Brussels against our country for civil law
18 February 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter News, Consumer Protection, Editor-in-Chief’s Blog, GFHF Students blog, HITA, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Advertising, Police News, Szeged Court, White House
Katalin Halmai (Brussels) Date of publication20.02.2008 14:56

LexNGO could go to the European Court of Justice again, but now the fine will be imposed if Hungary does not comply with the previous judgment.

The European Commission has initiated infringement proceedings because Hungary has not implemented the ruling of the EU Court of Justice on the law on foreign-funded non-governmental organizations. The Brussels body sent a letter of formal notice to the Hungarian authorities on Wednesday, urging the repeal of the infringing legislation. Hungary has two months to respond to the Commission’s concerns, in Hungarian: to repeal the law that violates EU standards. If it fails to do so, the European Commission will refer the matter back to court, imposing a fine for non-compliance. Non-governmental organizations (NGOs) receiving more than HUF 7.2 million a year in foreign funding are required to register in the common language as a civil law or LexNGO. The European Commission initiated infringement proceedings against Hungary back in 2017 because it considered that the law violated EU law in several respects. The case went to the European Court of Justice in 2018, which handed down a conviction last June. According to the judges, LexNGO violates EU law and the EU Charter of Fundamental Rights on several points and should be withdrawn. The judgment of the court shall be binding and shall be enforced as soon as possible. Over the past three-quarters of a year, the Fidesz-majority parliament has not done so, despite repeated calls from the European Commission. Therefore, the EU body had no choice but to initiate another procedure against Hungary. At the same time, the European Commission has taken to a new stage the infringement procedure launched last October for breaching the EU’s asylum procedure. The panel was concerned and contrary to EU law that, following the abolition of transit zones, Hungary would partially outsource the asylum procedure to the country’s foreign missions outside the EU. As the Hungarian authorities did not reply satisfactorily to the objections in Brussels, the Commission entered the procedure at the second stage by sending a reasoned opinion.

fecsegoe.eu/népszava.hu

Leave a Reply 209 megnézve, 2 alkalommal mai nap |