| Mobile | RSS

Az EU éghajlat-politikája és az európai zöld megállapodás

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében az EU ambiciózus szakpolitikákat foganatosít az Unión belül, és szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel.

Az EU jó úton halad afelé, hogy 2020-ig a tervezett mértékben csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását, és újabb célt tűzött ki maga elé – nevezetesen azt, hogy 2030-ig legalább 55%-kal csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását.

Az a cél, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé váljon.

Európai zöld megállapodás

Az éghajlat-politika képezi az európai zöld megállapodás központi elemét is – a megállapodás egy olyan ambiciózus intézkedéscsomag, amely többek között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nagy mértékű csökkentésére, az élvonalbeli kutatásba és innovációba való beruházásra és Európa természetes környezetének megőrzésére terjed ki.

A zöld megállapodás első éghajlat-politikai kezdeményezései közé tartoznak a következők:

Emellett a Bizottság 2021 júniusáig felül fogja vizsgálni az összes vonatkozó szakpolitikai eszközt, és szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására annak érdekében, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás további csökkentése megvalósítható legyen.

2021 elején a Bizottság új, ambiciózusabb uniós stratégiát fogad el az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról annak érdekében, hogy megerősítse az éghajlatváltozás hatásaival szembeni rezilienciára, a rezilienciaépítésre, a megelőzésre és felkészültségre irányuló erőfeszítéseket, és biztosítsa, hogy a vállalkozások, az önkormányzatok és a polgárok egyaránt az éghajlatvédelmi szempontok szerint járjanak el. A stratégia kialakítása során a Bizottság figyelembe fogja venni a témában indított nyilvános konzultáció eredményét.

Az EU – az ENSZ glasgow-i éghajlatváltozási konferenciájára készülve – továbbra is vezető szerepet fog betölteni a főbb kibocsátók vállalásainak növelését célzó nemzetközi tárgyalásokon.

A Bizottság törekszik arra is, hogy mérsékelje az intézményként és munkáltatóként kifejtett környezeti hatását. 2020-ban átfogó cselekvési tervet terjeszt elő a zöld megállapodásban foglalt célkitűzések megvalósítására és a klímasemlegesség elérésére. Megvalósíthatósági és felmérő tanulmányAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak keresése••• készült a Bizottság megbízásából, melynek témája a klímasemlegesség elérése 2030-ra. A tanulmány megállapításai beépülnek a cselekvési tervbe.

A legfontosabb uniós jogszabályok és szakpolitikák

Nemzetközi együttműködés

Az EU aktívan együttműködik más országokkal és régiókkal a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Az EU előmozdítja az ambiciózus éghajlat-politikai intézkedéseket a különböző multilaterális fórumokon, valamint az EU-n kívüli országokkal folytatott kétoldalú együttműködése során.

Az EU a legnagyobb nemzetközi klímafinanszírozók közé tartozik: támogatja a fejlődő országoknak az éghajlatváltozás kezelésére irányuló erőfeszítéseit.

Az intézkedések összehangolása minden téren

Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a klímasemleges társadalomra való átálláshoz jelentős beruházásokra, kutatásra és innovációra, új termelési és fogyasztási módszerekre, valamint annak megváltoztatására lesz szükség, ahogyan a munkánkat végezzük, közlekedünk vagy együtt élünk.

Az EU úgy járul ehhez hozzá, hogy összehangolja az intézkedéseket például a következő kulcsfontosságú területeken:

Lásd még:

fecsego.eu/Európao Bizottság

Leave a Reply 73 megnézve, 1 alkalommal mai nap |