| Mobile | RSS

Sajtómeghívó/Európai Parlament. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO (2021) 0414_1

NAPIREND TERVEZET

Találkozó

2021. április 14, szerda, 13.45 – 15.45 és 16.45 – 18.45

2021. április 15, csütörtök, 9.30–12.30

Brüsszel

Szoba: Paul-Henri Spaak (1A002)

és az IMCO tagok távoli részvételével

2021. április 14., 13.45–15.45

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. Az ülések jegyzőkönyvének elfogadása

*** Távoli szavazási idő ***
Távoli szavazási eljárás megnyitása a 4., 5. és 6. pont módosításaira vonatkozóan
.

4. Európa digitális jövőjének alakítása: a digitális egységes piac működésének akadályainak felszámolása és az AI fogyasztói felhasználásának javítása az európai fogyasztók számára

 IMCO / 9/04404

  2020/2216 (INI) 

Előadó:
 Deirdre Clune (PPE)PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
Felelős:
 IMCO *
  • Jelentéstervezet elfogadása

5. Farm to Fork stratégia a tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért

 IMCO / 9/04762

  2020/2260 (INI) 

A vélemény előadója:
 Claude Gruffat (Verts / ALE)PA – PE661.894v01-00
AM – PE663.259v01-00
Felelős:
 ENVI, AGRI * –Anja Hazekamp (a baloldal)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00
  • Véleménytervezet elfogadása

6. Az Európai Unió szabályozási alkalmassága, valamint a szubszidiaritás és az arányosság – a jobb jogalkotásról szóló jelentés a 2017-es, 2018-as és 2019-es évekről

 IMCO / 9/04858

  2020/2262 (INI) 

A vélemény előadója:
 Barbara Thaler (PPE)PA – PE680.764v01-00
AM – PE681.008v01-00
Felelős:
 JURI –Mislav Kolakušić (NI)PR – PE663.292v01-00
  • Véleménytervezet elfogadása

7. Az integrált határigazgatás részeként a vámellenőrző berendezések pénzügyi támogatásának eszközének létrehozása

 IMCO / 9/01387

 ***ÉN 2018/0258 (COD) COM (2018) 0474 – C8-0273 / 2018

Előadó:
 Jiří Pospíšil (PPE) 
Felelős:
 IMCO
  • Szavazás az intézményközi tárgyalások eredményeként létrejött ideiglenes megállapodásról

8. 2022. évi költségvetés – kísérleti projektek és előkészítő tevékenységek
* Jóváhagyás

* * *

A Bizottsággal

9. A KKK technikai jelentésének bemutatása: A márkájú élelmiszerek minőségi jellemzőinek EU-szintű összehasonlításának eredményei. 2. rész – Szenzoros vizsgálat.

10. A csomagról szóló utazásokról és a kapcsolódó utazási formákról szóló (EU) 2015/2302 irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági jelentés bemutatása ( COM (2021) 90 végleges)

——

11. Az elnök közleményei

 A távoli szavazási eljárás eredménye a 4., 5. és 6. pont módosításairól.

A távoli szavazási eljárás

megindítása a 4–8. Pont zárószavazásakor. A szavazás 15: 50–16: 50 (brüsszeli idő szerint) óráig tart.
A zárószavazás eredményeit írásban közlik és közzéteszik az IMCO weboldalán.

2021. április 14., 16.45–18.45

TÖRÖLVE

* * *

2021. április 15., 9.30–11.30

12. Eszmecsere Thierry Bretonnal, a belső piac biztosával – a strukturált párbeszéd részeként

13. Minden egyéb ügy

14. Következő találkozók

——

2021. április 15., 11.30–12.30

Zárva

15. A koordinátorok értekezlete

fecsego.eu/Európai Parlament

Leave a Reply 84 megnézve, 1 alkalommal mai nap |