| Mobile | RSS

Sajtóközlemény/Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Brüsszel

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IMCO(2021)0414_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2021. április 14., szerda, 13.45–15.45 és 16.45–18.45

2021. április 15., csütörtök, 9.30–12.30

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (1A002)

és az IMCO bizottság tagjainak távoli részvételével

2021. április 14., 13.45–15.45

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

*** Távszavazás ***
A távszavazási eljárás megnyitása a 4., 5. és a 6. napirendi pontra vonatkozó módosítások céljából.
A szavazás 13.50-től 14.50-ig tart (brüsszeli idő szerint)

4. Európa digitális jövőjének megtervezése: a digitális egységes piac működése előtti akadályok felszámolása és a mesterséges intelligencia alkalmazásának javítása az európai fogyasztók számára

IMCO/9/04404

 2020/2216(INI) 

Előadó:
 Deirdre Clune (PPE)PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
Illetékes:
 IMCO*  

         Jelentéstervezet elfogadása

5. Tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerre irányuló, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégia

IMCO/9/04762

 2020/2260(INI) 

A vélemény előadója:
 Claude Gruffat (Verts/ALE)PA – PE661.894v01-00
AM – PE663.259v01-00
Illetékes:
 ENVI, AGRI*Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
AM – PE680.918v01-00
AM – PE680.919v01-00
AM – PE680.920v01-00
AM – PE681.105v01-00

         Véleménytervezet elfogadása

6. Az európai uniós szabályozás célravezetősége, szubszidiaritása és arányossága – Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben

IMCO/9/04858

 2020/2262(INI) 

A vélemény előadója:
 Barbara Thaler (PPE)PA – PE680.764v01-00
AM – PE681.008v01-00
Illetékes:
 JURIMislav Kolakušić (NI)PR – PE663.292v01-00

         Véleménytervezet elfogadása

7. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása

IMCO/9/01387

***I 2018/0258(COD) COM(2018)0474 – C8-0273/2018

Előadó:
 Jiří Pospíšil (PPE) 
Illetékes:
 IMCO  

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

8. 2022-es költségvetés – kísérleti projektek és előkészítő intézkedések
* Jóváhagyás

* * *

A Bizottság jelenlétében

9. A JRC technikai jelentésének ismertetése: A márkás élelmiszeripari termékek minőségi jellemzőinek az egész EU-ra kiterjedő összehasonlításának eredményei. 2. rész – Érzékszervi vizsgálat.

10. Az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló (EU) 2015/2302 irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági jelentés ismertetése (COM(2021) 90 final)

——

11. Az elnök közleményei

A 4., 5. és 6. napirendi pontra vonatkozó módosításokról tartott távszavazási eljárás eredménye.

A távszavazási eljárás megnyitása a 4–8. napirendi pontokra vonatkozó zárószavazás céljából.

A szavazás 15.50-től 16.50-ig tart (brüsszeli idő szerint).
A zárószavazás eredményét írásban közlik és az IMCO honlapján közzéteszik.

2021. április 14., 16.45–18.45

TÖRÖLVE

* * *

2021. április 15., 9.30–11.30

12. Eszmecsere Thierry Breton belső piaci biztossal – a strukturált párbeszéd részeként

13. Egyéb kérdések

14. Következő ülés(ek)

——

2021. április 15., 11.30–12.30

Zárt ülés

15. Koordinátorok ülése

fecsego.eu/Európai Parlament

Leave a Reply 414 megnézve, 1 alkalommal mai nap |