| Mobile | RSS

Orbán Szerbiában is mocskosságokon ügyködik!//Orbán is also dealing with filth in Serbia!

KÜLFÖLDKÖZÉLETKözzétéve 2021 ápr 15.

A volt Jugoszlávia utódállamainak sajtója napok óta foglalkozik titkos, ám annál grandiózusabb határmódosítási tervekkel. A diplomáciában „non-paper” dokumentumnak nevezik azokat az informális anyagokat, amelyek bizalmas megállapodásokon születnek.

Ezúttal olyan tervezetekről van szó, amelyek állítólag a szlovén miniszterelnök, Janez Janša irodájában készültek, és személyesen adták át őket az Európai Tanács elnökének, Charles Michelnek.

Koszovó északi, szerb többségű területei a német többségű, Olaszországhoz tartozó Dél-Tirolhoz hasonló, rendkívül széles körű autonómiát kapnának, ennek fejében pedig Szerbia nem ellenezné az albán többségű Koszovó egyesülését Albániával. Észak-Macedónia és Montenegró albán többségű részei is az újonnan létrejövő Nagy-Albániát gyarapítanák.

Szerbia emellett vagy megkapná a szerb többségű boszniai Szerb Köztársaságot, vagy Észak-Koszovóhoz hasonlóan a boszniai szerbek entitása is Dél-Tirol-típusú autonómiában részesülne, csakúgy, mint a horvát többségű Nyugat-Hercegovina. Bosznia-Hercegovina ezen része vagy az anyaország Horvátországhoz csatlakozna, vagy Bosznia-Hercegovinán belül – a délszláv háborút lezáró 1995-ös daytoni-megállapodásban rögzítettek helyett –, a Bosnyák-Horvát konföderáció megszüntetésével a horvátok is önálló entitáshoz jutnának.

A horvát Jutarnji List meg nem nevezett szlovéniai forrásaira hivatkozva azt közölte, hogy a titkos térképszabászat hátterében Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök áll.

forrás: OLKT

Orbán is also dealing with filth in Serbia!
April 15, 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Deszki Public Life, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Consumer Protection , Editor-in-Chief’s blog, GFHF student blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Police news, Szeged Court, White House
FOREIGN LIFEPublished 15 Apr 2021

The press of the successor states of the former Yugoslavia has been dealing with secret but even more grandiose border change plans for days. In diplomacy, informal materials that are made through confidential agreements are called “non-paper” documents.

This time, they are drafts that were allegedly made in the office of the Slovenian Prime Minister, Janez Janša, and handed over in person to the President of the European Council, Charles Michel.

The Serbian-majority areas of northern Kosovo would be given an extremely wide degree of autonomy, similar to the German-majority South Tyrol of Italy, and in return Serbia would not oppose the unification of the Albanian-majority Kosovo with Albania. Albanian-majority parts of northern Macedonia and Montenegro would also add to the newly formed Greater Albania.

In addition, Serbia would either receive the Serbian-majority Bosnian Serb Republic or, like North Kosovo, the Bosnian Serb entity would enjoy South Tyrol-type autonomy, as would the Croatian-majority Western Herzegovina. This part of Bosnia-Herzegovina would either join mainland Croatia or, within Bosnia-Herzegovina, instead of the provisions of the 1995 Dayton Agreement ending the South Slavic War, the abolition of the Bosnian-Croatian confederation would give Croatians an independent entity.

Referring to the unnamed Slovenian sources in the Croatian Jutarnji List, he said that the secret mapping was backed by Serbian President Aleksandar Vučić and Hungarian Prime Minister Viktor Orbán.

source: OLKT

Leave a Reply 94 megnézve, 1 alkalommal mai nap |