< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Deszki Közélet, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Rendőrségi hírek, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Mi a különbség a Köztársaság alkotmánya és „Magyarország” Alaptörvénye között?///What is the difference between the Constitution of the Republic and the Basic Law of “Hungary”?

| Mobile | RSS

Mi a különbség a Köztársaság alkotmánya és „Magyarország” Alaptörvénye között?///What is the difference between the Constitution of the Republic and the Basic Law of “Hungary”?

KÖZÉLETFrissítve: 2021 ápr 16.

1.A Köztársaság Alkotmánya a törvényes Magyar állam államalapító okirata mely jogfolytonos az 1100 éves magyar állammal.


2. Az Alaptörvény egy magánszervezet állam alapító okirata ez a magánszervezet “Magyarország” nem a jogutóda a törvényes Magyar Államnak a Magyar Köztársaságnak. mivel Orbánék jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulattal létre akartak hozni egy új államot “Magyarország” néven.


3. A magyar nép nem szavazta meg.Mivel ők államot csak a nép akarattal lehet létre hozni népszavazással és az állam alapító okiratot jogi dokumentumot is csak a népszavazással lehet módosítani mivel az alkotmányozó hatalom is a népé.


4.Ezért nem érvényes az alaptörvény mivel egy államnak nem lehet két államalapító okirata.(jogi dokumentuma) Mivel a jogfolytonosság megszűnt ezért ez a Magyarország nevű jogi dokumentum egy idegen állam jogi dokumentuma.


5.Ezért követnek el hazaárulást azok akik erre esküt tesznek és legitimnek tekintik ezt a magánszervezetet!

olkt.net

forrás: OLKT

What is the difference between the Constitution of the Republic and the Basic Law of “Hungary”?
April 16, 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Deszki Public Life, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Consumer Protection , Editor-in-Chief’s blog, GFHF student blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Police News, Szeged Court, White House
PUBLICUpdated: 16 Apr 2021

  1. The Constitution of the Republic is the founding document of the lawful state of Hungary, which is continuous with the 1,100-year-old Hungarian state.
  2. The Basic Law is a founding document of a state of a private organization, this private organization “Hungary” is not the legal successor of the legal Hungarian State to the Republic of Hungary. whereas the Orbans wanted to create a new state called “Hungary” with a constitutional turn that would interrupt legal continuity.
  3. The Hungarian people did not vote. Since they can only create a state by referendum and the founding document can only be amended by referendum, as the constitutional power belongs to the people.

4.Therefore, the Basic Law is not valid as a state cannot have two founding documents of the state (legal document) As the legal continuity has ceased, this legal document called Hungary is a legal document of a foreign state.

5.That is why those who swear by this and consider this private organization legitimate are committing treason!
olkt.net

source: OLKT

Leave a Reply 80 megnézve, 1 alkalommal mai nap |