| Mobile | RSS

Konferencia Európa jövőjéről: a plenáris ülés összetétele és működése

Sajtóközlemény Tegnap  

COFOE
A konferencia május 9-én elfogadott eljárási szabályzata a plenáris ülés összetételét és munkamódszerét határozza meg 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia végrehajtó testülete vasárnap jóváhagyta a konferencia plenáris ülésének összetételét és munkamódszerét.

Az Európa-napon (május 9-én) elfogadott dokumentum meghatározza, hogy a konferencia digitális platformján, paneljeiben és plenárisán a polgárok által legfontosabbnak tartott ügyek hogyan válhatnak uniós intézkedések alapjául szolgáló ajánlásokká. A most jóváhagyott szabályok kiegészítik a már korábban a végrehajtó bizottságban az európaiak részvételével kapcsolatosan elfogadottakat.

A Parlament ugyanezen a napon ad otthont Strasbourgban a konferencia nyitóeseményének.

Figyelembe veszik az európaiak hozzászólásait

A plenáris ülés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 108-108 képviselőjéből, 54 (azaz tagállamonként két) kormánytagból, három uniós biztosból és uniós polgárokból áll. A 108 európai a polgári panelekben és a többnyelvű digitális platformon felvetett ötletekről szóló vitákban vesz részt, az alábbi összetételben: 80-an az európai polgári panelekből, 27-en (tagállamonként egy-egy fő) a nemzeti polgári panelekből vagy a helyi konferenciákról érkeznek, és hozzájuk csatlakozik az Európai Ifjúsági Fórum elnöke. A polgári panelek legalább harmadának 25 év alatti fiatalokból kell állnia.

A vitákon emellett a Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak összesen 18 képviselője is részt vesz, akikhez a szociális partnerektől és a civil társadalomból további nyolc fő csatlakozik. Amikor a téma az Európai Unió nemzetközi szerepét érinti, akkor a plenárisra meghívják a legfontosabb érintetteket. A konferencia plenáris ülésén egyenlő arányban vesznek részt nők és férfiak.

A vitákat a polgári panelek ajánlásai és a többnyelvű digitális platformra beérkezett ötletek alapján témák szerint szervezik majd. A platform az a csomópont, ahol a konferencia különböző fórumain felmerült ötleteket összegyűjtik, elemzik és nyilvánosságra hozzák. Az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek képviselői által a plenárison elfogadott konszenzusos javaslatokat a végrehajtó testülethez terjesztik be, amely a plenárissal teljes körűen együttműködve és átlátható módon jelentést fogalmaz meg. A jelentést a többnyelvű digitális platformon hozzák majd nyilvánosságra.

A konferencia végeredményéről a közös elnökség számára jelentést nyújtanak majd be. Ezután a Parlament, a Tanács és a Bizottság megvizsgálja, hogy saját hatáskörében és az uniós szerződésekkel összhangban ki-ki milyen lépéseket tehet a jelentésben foglaltak hatékony megvalósításáért.

A végrehajtó testület parlamenti társelnöke, Guy Verhofstadt szerint „igazi, alulról építkező folyamatot szeretnénk. A konferencia során nem csupán meghallgatjuk, hanem konkrétan bevonjuk az európaiakat a közös európai jövőnk tervezésébe. Vannak már példák a digitális és a deliberatív demokrácia működésére, azonban ilyen széles körben, európai szinten még sosem próbálták ki ezeket. Garantáljuk, hogy a polgárok aggodalmaira és javaslataira politikai választ adunk. Izgalmas új fejezet indul ma.”

Az Európai Unió Tanácsát elnöklő Portugália részéről az uniós ügyekért felelős államtitkár, Ana Paula Zacariás hozzátette: „Ahogy Portóból Strasbourgba, az Európa jövőjéről szóló konferencia nyitóeseményére tartottam, Mario Soaers elnök 1976-os szavai jutottak eszembe: “Minden európainak feladata, hogy folyamatosan újragondolja Európát és annak jövőjét. Közös céljaink történelmi jelentősége fényében alázattal kell folytatnunk ezt a munkát”.

Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke és demokráciáért és demográfiáért felelős biztosa úgy véli: „Ilyen konferenciára eddig nem volt példa az Unióban. Olyan teret hoztunk most létre, ahol az európaiak egyenlő felekként vitázhatnak Európa jövőjéről a megválasztott képviselőkkel. Soha nem próbálkoztunk még ezzel, de biztos vagyok benne, hogy a folyamat mind az Európai Uniót, mind a képviseleti demokráciát erősebbé teszi. A május 9-i Európa-napnál nem is lehetne jobb alkalom ezt megünnepelni.”

A következő lépések

A végrehajtó testület hamarosan kitűzi az első plenáris ülés időpontját. Zajlanak a polgári panelek előkészületei, miközben a digitális platformon egyre nő a résztvevők és a tervezett események száma. Folytatódik az októberi európai ifjúsági esemény szervezése is azért, hogy a konferencia a lehető legnagyobb teret biztosíthassa a fiatalok elképzeléseinek.

Kapcsolatok:

fecsego.eu/Európai Parlament

Leave a Reply 64 megnézve, 1 alkalommal mai nap |