| Mobile | RSS

Sajtóközlemény Európai Parlament/ A Parlament megszavazta az Unió és az Egyesült Királyság közötti megállapodást

Sajtóközlemény PLENÁRIS ÜLÉS 2021.4.28. – 09:18  

  • A képviselőcsoportok túlnyomó többsége üdvözli a megállapodást
  • A Parlamentnek részt kell vennie a megállapodás működésének ellenőrzésében
  • A megállapodás május elsején, a Tanács végső jóváhagyását követően életbe lép
Two trucks take the direction of the Channel Tunnel shuttles  in Coquelles. ©DENIS CHARLET / AFP
A megállapodás kvóták és vámok nélküli kereskedemet tesz lehetővé az EU és az Egyesült Királyság között ©DENIS CHARLET / AFP 

A Parlament szerdán nagy többséggel hozzájárult az Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatot meghatározó megállapodáshoz.

A Parlament megszavazta az Unió és az Egyesült Királyság közötti megállapodást

A Parlament szerdán nagy többséggel hozzájárult az Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatot meghatározó megállapodáshoz.

keddi vitát követően a döntést 660 szavazattal, öt ellenszavazat és 32 tartózkodás mellett hozta meg a Ház, míg a döntést kísérő és a kereskedelmi és együttműködési megállapodásról alkotott parlamenti álláspontot 578 szavazattal, 51 ellenszavazat és 68 tartózkodás mellett fogadták el. A szavazás kedden történt, az eredményeket szerdán jelentették be.

A tárgyaló felek 2020. december 24-én egyeztek meg az Unió és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásról. Az elkerülhetetlen fennakadásokon túlmenő zűrzavar elkerülése érdekében a Parlament elfogadta, hogy a megállapodást 2021. január elsejétől április 30-ig ideiglenesen alkalmazzák, azonban a végleges alkalmazáshoz a most megadott parlamenti hozzájárulásra volt szükség.

A brit kilépés „történelmi hiba”, de a Ház üdvözli a megállapodást

A Parlament az állásfoglalásban határozottan üdvözli a kereskedelmi és együttműködési megállapodást, amely a „történelmi hibának” tekintett brit kilépés negatív következményeit csillapítja. A képviselők emlékeztetnek rá, hogy egy Unión kívüli ország nem élvezheti az uniós tagság előnyeit.

A képviselők üdvözlik a kvóták és vámok nélküli szabadkereskedelmi megállapodást, az egyenlő versenyfeltételeket garantáló szabályok pedig akár jövőbeli megállapodások számára is mintául szolgálhatnak, teszik hozzá. A Parlament egyetért a megállapodás halászattal, fogyasztókkal, légiközlekedéssel, energiával és adatvédelemmel kapcsolatos pontjaival is.

A képviselők azonban sajnálják, hogy az Egyesült Királyság a tárgyalások körét nem kívánta kiterjeszteni a kül-, a biztonság- és a fejlesztéspolitikára, és nem vesz részt az Erasmus+ diákcsere-programban.

Béke az ír szigeten

Az ír sziget békéjének megőrzése kezdetektől fogva a Parlament egyik fő célkitűzése volt. A képviselők ennek fényében elítélik a kilépési megállapodást sértő, egyoldalú, közelmúltbeli brit lépéseket. Felszólítják a brit kormányt, hogy „ jóhiszeműen járjon el, és haladéktalanul teljes körűen hajtsa végre az általa aláírt megállapodások feltételeit, azon hiteles és átfogó menetrend alapján, amelyet az Európai Bizottsággal közösen határoztak meg”.

Legyen szerepe a Parlamentnek a megállapodás ellenőrzésében

A képviselők hangsúlyozzák, hogy a Parlamentnek teljes körű szerepet kell játszania a megállapodás nyomon követésében és végrehajtásában, így többek közt be kell azt vonni az egyoldalú uniós lépésekről szóló döntésekbe is.

A jelentéstevők szerint

„Az Unió és az Egyesült Királyság megteremtette azt az alapot, amelyen egyenlő felekként működhetnek majd együtt. Azonban csak olyan megállapodásnak van jövője, ahol mindkét fél tartja magát a leírtakhoz. Sok fontos területen sikerült megegyezésre jutnunk, de még sok tennivaló maradt például a külpolitika vagy a diákcsereprogramok területén. A Parlamentnek szorosan figyelemmel kell kísérnie a megállapodás végrehajtását annak érdekében, hogy az európai lakosok érdekei is érvényesüljenek” – mondta Andreas Schieder (S&D, Ausztria), a parlamenti Külügyi Bizottság által delegált jelentéstevő.

„A megállapodás ratifikációja nem jelenti azt, hogy vak bizalommal állnánk ahhoz, hogy a brit kormány majd jószándékkal végrehajtja a közös megállapodás minden elemét. Ehelyett a döntésünk valójában biztosíték arra, hogy ne fordulhasson ismét elő az, hogy az egyik fél önhatalmúlag megsérti a közös szabályokat. A Parlament éber figyelemmel követi majd az eseményeket. Most pedig hívjuk össze a brit és az uniós parlamenti partnerségi közgyűlést, és folytassuk a kapcsolatok építését a Csatorna két partja között” – mondta Christophe Hansen (EPP, Luxemburg), a parlamenti Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentéstevője.

A következő lépések

A Parlament hozzájárulása után a megállapodás végleges életbe lépéséhez május elsejéig még egy tanácsi döntésre van szükség.

fecsego.eu/Európai Parlament

Leave a Reply 109 megnézve, 1 alkalommal mai nap |