| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL 2021. szeptember 24.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról (III/2354/2021.)
Az ügy tárgya: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése, alkalmazási tilalom)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést. Az indítványozó Fővárosi Törvényszék az előtte folyamatban lévő közigazgatási perben az eljárás felfüggesztése mellett egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett a támadott rendelkezés alkalmazási tilalmának megállapítása iránt az előtte folyó, valamint bármely bíróság előtt folyamatban levő azonos tárgyú eljárásban. Az indítványban kifejtettek szerint az Alkotmánybíróság a 11/2021. (IV. 7.) AB határozatában (Abh.) megállapította, hogy támadott rendelkezés sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, a rendelkezést megsemmisítette, tehát az indítványozó bíróságnak az előtte folyamatban levő perben olyan rendelkezés alapján kellene elbírálnia a közigazgatási határozat jogszerűségét, amelyet az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősített és megsemmisített. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az Abh. indoklásában egyértelműen kifejtette, hogy az alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezés megsemmisítése okán nem kellett rendelkeznie az alkalmazási tilalom kérdésében, ezért erre a bírói indítvány okán sincs szükség. Az Alkotmánybíróság továbbá, ahogyan az Abh. indokolásában is, jelen határozatában is kifejtette, hogy a támadott rendelkezést az ügy tárgyát képező, folyamatban lévő eljárásban nem kell alkalmazni. A bírói kezdeményezés ezért nem megalapozott, így azt az Alkotmánybíróság elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/117/2021.)
Az ügy tárgya: Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény 5. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (pártfinanszírozás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/116/2021.)
Az ügy tárgya: Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 8. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (országos pártlista állítás feltételei)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/115/2021.)
Az ügy tárgya: Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés (országos lista kampányköltség támogatás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/644/2021.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1144/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/710/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.9792020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/725/2021.)
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.15.498/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal való visszaélés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/124/2021.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.51.529/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása, szülői felügyeleti jog gyakorlása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/526/2020.)
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pkf.III.25.530/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elutasítása idézés kibocsátása nélkül)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/910/2020.)
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdés i) pontja elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás iránti per, felülvizsgálat kizártsága)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/935/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.229/2020/5. számú végzése (házasság felbontása; kapcsolattartás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/652/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.481/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása veszélyhelyzet ideje alatt)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/945/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.766/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/837/2021.)
Az ügy tárgya: Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020. (X.16.) számú önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (változtatási tilalom a településképi eszközök változtatásának időtartamára)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/210/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.367/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/750/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.882/2020/3. számú végzése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a)-c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság)

• AB végzés döntés kijavításáról (IV/1043/2019.)
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/533/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 29.Beüf.11.085/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)

Leave a Reply 103 megnézve, 1 alkalommal mai nap |