< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Sajtóközlemény Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa/Az Európai Tanács következtetései a Covid19-ről, az energiáról, a kereskedelemről és a külkapcsolatokról, 2021. október 21. I. Covid191.

| Mobile | RSS

Sajtóközlemény Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa/Az Európai Tanács következtetései a Covid19-ről, az energiáról, a kereskedelemről és a külkapcsolatokról, 2021. október 21. I. Covid191.


22/10/2021 02:25 | Következtetések
|Az Európai Tanács következtetései a Covid19-ről, az energiáról, a kereskedelemről és a külkapcsolatokról, 2021. október 21. I. Covid191. Az Európa-szerte zajló oltási kampányok jelentős eredményeket hoztak a Covid19 elleni küzdelem terén. Mindazonáltal néhány tagállamban továbbra is nagyon súlyos a helyzet. Az Unión belüli átoltottsági arányok további növelése érdekében fokozni kell a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság felszámolására irányuló erőfeszítéseket, többek között a dezinformáció kezelése révén, mindenekelőtt a közösségimédia-platformokon. Továbbra is éber figyelemmel kell kísérni az esetleges új vírusvariánsok megjelenését és terjedését.2. A járványügyi helyzet alakulása tükrében az Európai Tanács további koordinációt sürget az Unión belüli szabad mozgás és az Unióba irányuló utazások megkönnyítése érdekében, és felszólít a két tanácsi ajánlás felülvizsgálatára. A Bizottságot arra ösztönzi, hogy gyorsítsa fel az igazolványok harmadik országokkal való kölcsönös elismerésére irányuló munkát.3. A Covid19-válság során szerzett tapasztalatokra építve meg kell erősíteni az EU válságokkal szembeni rezilienciáját és a válságokra való horizontális felkészültségét. Annak érdekében, hogy az Unión belül biztosítani lehessen a jövőbeli egészségügyi szükséghelyzetek megelőzésének, az azokra való felkészültségnek és az ilyen helyzetekre való reagálásnak a javítását, az Európai Tanács felszólít az egészségügyi unióra vonatkozó jogalkotási csomagról folytatott tárgyalások lezárására, valamint annak szavatolására, hogy a tagállamokat megfelelően bevonják az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA) irányításába. Emlékeztet rá, hogy gyors ütemben folytatni kell a gyógyszerekhez való – az összes tagállamon belüli – hozzáféréssel kapcsolatos munkát.4. Az Európai Tanács újólag hangsúlyozza, hogy az EU továbbra is elkötelezett aziránt, hogy hozzájáruljon a világjárványra adott nemzetközi válaszhoz, valamint hogy mindenki számára biztosítva legyen a vakcinákhoz való hozzáférés. Felszólít az oltóanyagok globális bevezetésének útjában álló akadályok gyors felszámolására, és felkéri a Bizottságot, hogy e tekintetben továbbra is közvetlenül a gyártókkal folytasson párbeszédet. Ez lehetővé teszi majd, hogy a tagállamok felgyorsítsák az oltóanyagok eljuttatását a leginkább rászoruló országokba. Az EU a továbbiakban is támogatni fogja az oltóanyagok partnerországokban történő gyártását és felvételét.5. A G20-ak soron következő találkozójával összefüggésben és az Egészségügyi Világközgyűlés novemberi rendkívüli ülésére készülve az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy támogatja egyrészt az Egészségügyi Világszervezet erőteljes központi szerepét a jövőbeli globális egészségügyi irányításban, másrészt pedig azt a célt, hogy sikerüljön megállapodásra jutni egy, a világjárványokról szóló nemzetközi szerződésről.[…]III. ENERGIAÁRAK11. Az Európai Tanács megbeszélést folytatott az energiaárak közelmúltbeli meredek emelkedéséről, és megvizsgálta az áremelkedéseknek a Covid19-világjárványból kilábalni próbáló polgárokra és vállalkozásokra – különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő polgárainkra és a kkv-inkre – gyakorolt hatását.12. Az emelkedő energiaárak kezeléséről szóló bizottsági közleményben ismertetett eszköztár hasznos intézkedéseket tartalmaz mind rövid, mind pedig hosszú távra.13. Az Európai Tanács felkéri:a Bizottságot, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) segítségével tanulmányozza a gáz- és villamosenergia-piacoknak, valamint az EU ETS piacnak a működését. Ezt követően a Bizottság felméri majd, hogy bizonyos kereskedési magatartásformák szükségessé tesznek-e további szabályozási intézkedéseket,a tagállamokat és a Bizottságot, hogy sürgősen és a lehető legjobban használják fel az eszköztárat egyrészt arra, hogy rövid távú segítséget nyújtsanak a legkiszolgáltatottabb fogyasztók számára, másrészt pedig arra, hogy támogassák az európai vállalatokat, figyelembe véve a tagállamok körülményeinek sokféleségét és sajátosságait,a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mihamarabb mérlegeljék olyan közép- és hosszú távú intézkedések foganatosítását, amelyekkel segítenék, hogy a háztartások és a vállalkozások megfizethető áron jussanak energiához, növelnék az EU energiarendszerének és a belső energiapiacnak a rezilienciáját, szavatolnák az ellátásbiztonságot és támogatnák a klímasemlegességre való átállást, figyelembe véve a tagállamok körülményeinek sokféleségét és sajátosságait, valamintaz Európai Beruházási Bankot, hogy vizsgálja meg, hogy – a jelenlegi tőkéje által biztosított mozgástéren belül – miként gyorsíthatók fel az energetikai átalakulást szolgáló beruházások, annak érdekében, hogy csökkenjen a jövőbeli zavarok kockázata, és teljesüljenek Európa globális konnektivitást célzó törekvései.14. A TTE Tanács (Energia) 2021. október 26-i rendkívüli ülése haladéktalanul folytatni fogja az ezzel kapcsolatos munkát. Az Európai Tanács folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását, és decemberben visszatér a kérdésre.[…]V. KERESKEDELEM22. Az Európai Tanács stratégiai megbeszélést tartott az uniós kereskedelempolitikáról.VI. KÜLKAPCSOLATOK23. Az Európai Tanács megvitatta a közelgő, 2021. november 25–26-i ASEM-csúcstalálkozó előkészületeit. Ebben az összefüggésben támogatja az indiai–csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó uniós stratégiát, és felkéri a Tanácsot, hogy gondoskodjon annak gyors végrehajtásáról.24. Az Európai Tanács megvitatta továbbá a keleti partnerség 2021. december 15-én tartandó csúcstalálkozójának előkészületeit. Az EU e régióval fenntartott kapcsolatai továbbra is kulcsfontosságú stratégiai jelentőséggel bírnak. Az Európai Tanács megismétli a belarusz hatóságokhoz intézett, minden politikai fogoly szabadon bocsátására vonatkozó felszólítását.25. A Glasgow-ban tartandó COP26-ra készülve az Európai Tanács ambiciózus világszintű reagálást sürget az éghajlatváltozással kapcsolatban. Alapvetően fontos, hogy a globális felmelegedés tekintetében meghatározott 1,5 °C-os határérték teljesítése elérhető közelségben maradjon. Az Európai Tanács ezért valamennyi felet felszólítja arra, hogy terjesszenek elő ambiciózus nemzeti célértékeket és politikákat, valamint hajtsák végre azokat. Arra sürgeti különösen azokat a meghatározó gazdaságokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy a COP26 előtt időben közöljék, illetve aktualizálják megnövelt és ambiciózus nemzetileg meghatározott hozzájárulásukat, és nyújtsanak be hosszú távú stratégiákat a nulla nettó kibocsátás 2050-ig történő elérésére vonatkozóan. Az Európai Tanács emlékeztet az EU-nak és tagállamainak a klímafinanszírozás további növelésével kapcsolatos kötelezettségvállalására. Felszólítja a többi fejlett országot, hogy sürgősen növeljék meg hozzájárulásukat a klímafinanszírozásra vonatkozó azon kollektív célkitűzésnek az eléréséhez, mely szerint 2025-ig évente 100 milliárd USD összeget kell mozgósítani.26. Az Európai Tanács nyugtázta továbbá a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei Kunmingban tartandó 15. konferenciájának az előkészületeit. Szorgalmazza, hogy ambiciózus 2020 utáni globális keret jöjjön létre a biológiai sokféleségre vonatkozóan annak érdekében, hogy meg lehessen állítani és vissza lehessen fordítani a biológiai sokféleség csökkenését.***Az antiszemitizmus elleni küzdelemről és az európai zsidó közösségek és intézmények hatékonyabb védelmének közös biztonsági megközelítéséről szóló, 2018. december 6-i tanácsi nyilatkozat, valamint az antiszemitizmus elleni küzdelem minden szakpolitikai területen történő általános érvényesítéséről szóló, 2020. december 2-i tanácsi nyilatkozat nyomán az Európai Tanács üdvözli az antiszemitizmus elleni küzdelemre és a zsidó élet előmozdítására vonatkozó, a Bizottság által 2021. október 5-én elfogadott uniós stratégiát. A holokauszt emlékezetéről és az antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló, 2021. október 13-i malmői nemzetközi fórum arra emlékeztet, hogy minden erőnkkel harcolnunk kell az antiszemitizmus, a rasszizmus és az idegengyűlölet valamennyi formája ellen.Felkeresem a honlapot SajtókapcsolatokBarend Leyts +32 2 281 5150 / +32 486 22 68 65

fecsego.eu/Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa
Leave a Reply 74 megnézve, 1 alkalommal mai nap |