< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Blog2, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, Rendőrségi hírek, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: / A mai napig nem válaszolt a Főkapitány Úr az állampolgári bejelentésre, a kérdésekre! Jogszabályokkal elégitettem ki az olvasóink kérését! / Szemezgetés a Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztályáról. A feltett kérdéseimre kaptam válaszokat.Hamarosan tájékoztatni fogom az Emberi Jogok Európai Biróságát/Laura Codruta Kövecsi Főügyész asszonyt!!

| Mobile | RSS

/ A mai napig nem válaszolt a Főkapitány Úr az állampolgári bejelentésre, a kérdésekre! Jogszabályokkal elégitettem ki az olvasóink kérését! / Szemezgetés a Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztályáról. A feltett kérdéseimre kaptam válaszokat.Hamarosan tájékoztatni fogom az Emberi Jogok Európai Biróságát/Laura Codruta Kövecsi Főügyész asszonyt!!

Szemezgetés a Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztályáról

Érdekes érdekfeszitő tanulmányt olvashattam. Nyolc kérdést tettem fel, – 06000-105/11-1/2018.RP. -amire válaszoltak.
Nem sorolom fel a kérdéseket csak azt ami az állampolgárokat érdekelheti.
Na lássuk és értékeljétek a kérdéseket és a megadott válaszok minőségét. Szeretettel várjuk a válaszotokat az oil@fecsego.eu hirportálunkra.

Előtte egy fontos törvényi előirást – szándékosan nem jelzem a jogszabályokat- izgalmas világát mutatom be.

” a polgároknak joguk van arra, hogy ” az őket irányitó hatóságokat és politikai intézméényeket kritizálhassák, akár harsányan, és durván is, vérmérséklettől függően”. A demokratikus jogállam intézményeinek szabad birálata- folytatta a biróság- az állampolgárok alapvető, alanyi joga, a demokrácia lényegi eleme, még akkor is , ha az ” becsületsértő értékitéletek formájában történik”

1. kérdésre a válasz

Magyarország Alaptörvénye XV. cikk (1) bekezdése szerint a törvény előtt mindenki egyenlő, a (2) bekezdés szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szin, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztositja.

2. kérdésre a válasz

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV, törvény 13,§ (2) bekezdése szerint a rendőr köteles a törvényrendelkezésének megfelelően, részrehajlás nélkül intézkedni.
Kiemelten fontos, hogy Mindkét törvényi előirás, az egyenlő bánásmód és hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét érvényesiteni kell a rendőrség működése során. Ez a Kisteleki Rk.- nál nem valósult meg velem szemben. Már több éve érzem a diszkriminációt,megalázásait a részükről…

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 13. § (2) bekezdése szerint a rendőr köteles a törvény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás nélkül intézkedni. Ez a KistelekiRk- nál a mai napig nem érvénesül velem szemben. a megalázásom permanens!

3 kérdésre a válasz

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV, törvény 3.§ (2) bekezdése szerint panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – a (4) bekezdésében foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. Sajnos nem először gáncsolnak- judó- el a Kisteleki Rk-nál. lsd a cikk cime VIII. Hallod haver… cimű cikkben egyetemlegesen tájékoztattalak benneteket. Érdemes újra elolvasni.

4.kérdésemre a válasz
A ” kihallgatás” tipikusan büntetőjogi fogalom. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX törvény 85-88.§-ai rögzitik a tanú kihallgatásának, 117- 169. § a terhelt vallomásának szabályait. A nyomozás iratainak megismerésére 193. § ad lehetőséget (1) (6) a nyomozás iratainak az (1) illetőleg a (3) bekezdés szerinti ismertetését követően a sértettet értesiteni kell arról, hogy a nyomozás iratait megtekintheti, és gyakorolhatja az őt a nyomozás során megillető más jogokat. Ezt a Kisteleki Rk- nál nem tehettem meg! Nem vizsgálták a büntetőügyi feljelentésünket, a nejemet meg sem hallgatták tanuként, a beadott tanukat sem hallgatták meg. Jegyzőkönyvvek nem készültek. A mai napig nem volt szembesités, nem hallgatták meg a gyanusitottakat, nem készült jegyzőkönyv a gyanusitottnál…
Határozat készitésére és kiközlésére a 169. § tartalmazza az előirásokat,a (4) bekezdés szerint ” A határozatot jegyzőkönyvbe, vagy más módon irásba kell foglalni, és azzal kell közölni , akire a rendelkezése vonatkozik, továbbá azzal is , akinek az eljárási jogait érinti” Sajnos ezeket a jogszabályokat a Kisteleki Rk elfelejtette velem szemben!

8, kérdésemre a válasz

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényy 1.§ (1) bekezdése előirja, hogy ” Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni. A Kisteleki Rk- nán megint elcsúszott velem szemben. Na a baksi önkormányzat sem veszi figyelembe, a törvényi rendelkezéseket!- hisz folyamatosan megalázza a közérdekű bejelentőt, azzal, hogy nem válaszól a baksi hivatalhoz érkező levelekre!

Talán válaszolnak, felülvizsgálják a Kisteleki rk ” vizsgálatait” és készitenek szembesitési jegyzőkönyvveket a- 4 személyel szemben.

Várom a kérdéseiteket az oil@fecsego.eu

Kedves barátaim, olvasóim!

Hamarosan tájékoztatni fogom az Emberi Jogok Európai Biróságát e- mailben Rusz Harry Ales Biró Urat!

Oláh I. László tulajdonos-főszerkesztő a fecsego.eu nemzetközi hirportál az EU, EP, EB médoia-sajtó partnere

Leave a Reply 343 megnézve, 1 alkalommal mai nap |