| Mobile | RSS

Központi Nyomozó Főügyészség 1087. Budapest, Könyves Kálmán Krt 38./ Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség 6722 Szeged, Gyergyámos u. 13.

Központi Nyomozó Főügyészség E.mail: 1087. Budapest, Könyves Kálmán lrt 38./ Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség 6722 Szeged, Gyergyámos u. 13. e- mail

Dr. Vitéz Péter Katonaibüntetőeljárásra kijelőlt főügyészségi ügyész Úr!

A mai napon – 2021. nov.24-én 12 óra 31 perckor kerestem fel- telefonon tájékoztatás céljából az Ön által e-mailben kapott határozatáról

Sajnos a határozatából kimaradt a Kisteleki rk ,a Csongrád rk, és a Szegedi rk visszaélései velem szemben, ami érintette a családomat, főleg engem aláztak meg!!

Csongrádi rk-nál nem hallgatták meg Baks polgármesterét Búza Zsoltot, Dr. Faragó Péter jegyzőt sem!
Nem voltak meghallgatási, szembesitési, vizsgálati, végzési jegyzőkönyvvek! A mai napig nem kaptam meg csak a megalázó leveleiket. Irat betekintést kértem a jegyzőkönyvvekbe! A mai napig nem kaptam állampolgárként erre lehetőséget.

A Dr. Polyák József Zsolt DANDÁRTÁBORNOK- főkapitány Urat és DR.Zélity László ezredes urat is tájékoztattam erről a visszaélésekről, a megalázásaimról.

A Csongrádi- Szegedi -Kisteleki rk kapitányai nem vették figyelembe a bejelentéseiemt. Szándékosan MEGLÁZTAK EZZEL A HOZZÁÁLLÁSAIKKAL!

A Csongrádirk kapitánysága a mai napig sem engedet betekintést az iratokba. Nem voltak szembesitési, meghallgatási, jegyzőkönyvvek, az elkövetőket meg sem hallgatták. Nem teljesitették a CSCSMRFK utasitásait.

Ez csak egy dolgot jelenthet.

Ezeket a visszaéléseket folyamatosan jeleztem Dr. Zélity László ezredes, Dr. Polyák József Zsolt Dandártobornok Úrnak

5 db levél érkezett a Csongrádirk- tól a CSCSMRFK Dr. Zélity László ezredes Úr segitségével. Nem vették figyelembe a Csongrádi rk-nál a parancsot!

Ezekről a visszaélésekről permanesen tájékoztattam Dr. Polyák József Zsolt dandártábornokot-főkapitányt és természetesen Dr. Zélity László ezredes Urat!

A Szegedi rk folyamatosan visszaélt a lehetőségeivel, úgy gondolom, hogy a lejáratásom kronológia sorrendjét megtalálják a www.fecsego.eu nemzetköz hirportál blog2 oldalán, – valamint a Csongrádirk, Kistelekirk sorozatos visszaéléseiket! Az irásaimban a kapitányságokról, a munkájukról részletesen tájékoztatom az olvasóimat!

A jegyzőkönyvvekbe a kapitányságoktól nem kaptam iratbetekintési lehetőséget! Mi ez ha nem lealázás?!

Közlekedési balesetet szenvedtem a Sándorfalvi úton. Egy kivilágitatlan traktor fordult elém ki az útra. 45 km sebességel mentem. Kijöttek a Sándorfalvi rendőrök. Kértem hogy hivjanak mentőt, mivel rosszul vagyok.

Beültettek a mentőautóba. Valaki odanyujtotta a “papirt” hogy irjam alá. Aláirtam. Nem tudtam hol vagyok. A keletkezett károm 660 ezer Ft volt.
A mai napig nem szembesitettek az elkövetővel, nem kaptam vizsgálati jegyzőkönyvet , nem engedélyezték a traktorosról készült jegyzőkönyvbe való betekintést, (!) pedig kértem, mikor kijöttem a klinikáról! Kértem a szembesitést, ordibáltak velünk és a nejemmel, hogy lecsukatnak. A feleségem majdnem sirógörcsöt kapott.

Átirták a dátumokat, az időpontokat, a helyszint! Tőzsér alezredessel beszéltem szeretném látni-olvasni a jegyzőkönyvvet és szembesitsenek az elkövetővel. Nem jött válasz a kérésemre!

Kifogásoltam a Dandártábornok-főkapitány Urnál a visszaéléseket – többszőr is- nem történt semmi! Nem vették figyelembe a kapitányságok az utasitásokat?

Dr. Szenti Szabolcs alezredes irt egy semmitmondó levelet, ami inkább a megalázásaimról szólt!

Az óta sem láttam jegyzőkönyvveket, kértem a szembesitést, az iratbetekintést azt sem engedték, megfenyegettek.

Dr Harkai István akkor alezredes volt behivatott a titkárnőjén keresztűl, -telefonon- hogy beszélni akar velem.
Bementem. Fogadot. Mindenről beszélgetett csak arról nem ami a közlekedési balesetemet , a jegyzőkönyvveket érintette. Megkérdeztem, hogy mért nem készit jegyzőkönyvveket, azt válaszolta Ő okos és megjegyzi.

Kisteleki rk sándorfalvi örsparancsnoka Dr. Farkas László , akkor még örnagy volt. Jelentettem ,hogy a sándorfalvi autószerelő az autómat 33 napja nem adja ki! Ezzel megakadályozza hogy végezzem az oknyomozó-tényfeltáró újságirói munkámat. Nem volt vizsgálat, nem volt tanu, s mire beért a ügyészségre a “jegyzőkönyv” kiderült két tanu is volt, akivel nem szembesitettek! 330.000Ft veszteséget idézet elő a rendőrség, a Járási Ügyészség!

Dr. Lázár Szvetozár, Csányi Zsuzsa örmester meghamisitotta a jegyzökönyvveket, amit aláakartak iratni velünk mikor behivtak a kapitányságra. Megtagadtuk az aláirást!

Csányi Zsuzsa őrmester nem vette át a bizonyitékokat! Meghallgatáskor kértük a nejemmel, szondásztassanak meg bennünket , és Korom Ferenc gyanusitottat, mivel dőlt róla a szeszszag! Korom Ferenc testvére rosszul lett meghallgatás közben. Azt a jegyzőkönyvvet a mai napig nem láttuk! A mentő vitte el a Kisteleki rk -ról. Csányi Zsuzsa megtagadta a szondáztatást! Mikor lekisérte a gyanusitottat még a kapuban 31 percig beszélgettek. Korom Ferenc az óta sem rendezte a 200 ezer Ft. Elsimitották…

Tisztelt Dr. Vitéz Péter főügyészségi ügyész Úr!

Ezekről a visszaélésekről tájékoztattam a nemzetközi hirportálunk olvasóit, ami a www.fecsego.eu nemzetközi hirportálon megtalálható a blog2- ben.

2021 november 2-án szétzuzták a rólot+az ablakot.Beszoltunk az ügyeletre a nejemmel s tájékoztattuk a Kisteleki rk. Kijött a járőr beszélgetet, a keletkezett gigantikus zajra talán a bejárati ajtót dobálták meg, akkor nem vettük észre a rendőrőkkel közösen hogy az ablakot a rolót szétzuzták. Nem vett fel a járőr jegyzőkönyvvet és elment. Másnap kihivattuk a rendőrőket, mivel a nejem akkor észlelte a rombolást mikor bement a spájza. Hatalmas károk keletkeztek. A kijövő járőrök lefotozták a szétzuzott rolót és a szétzuzott ablakot, valamint a lábnyomokat is rögzitették. Nem vettek fel jegyzőkönyvet! Mi is lefotoztuk.

Kiss Gergő örnagyot a rombolást követően felhivtam – nov 22-én – érdeklődtem mikor lesz a meghallgatásunk. Azt válaszolta, talán nov. 25 -én. Vissza fog jelezni. Megtörtént. Elmentünk. Jegyzőkönyvvezte a vallomásomat. A nejemet viszont nem hallgatta meg, pedig ott volt. (!)

Ezt követően többé nem lehetet elérni az örnagyot, sem a Kisteleki kapitányságot sem telefonon, sem e-mailben!

Erről e-mailben tájékoztattam a CSCSMRFK Dr. Polyák József Zsolt dandártábornokát, és Dr. Zélity László r, ezredes Urat.

Ezt követően felkeresett Policz József igazgató ezredes hogy tájékoztassam ezekről a felmerült problámákról. Kérésének eleget téve megjelentem a megadott időpontban. Felkészült volt Policz József ezredes Úr! Egyetértettünk sok mindenben. Igéretet adott, hogy vizsgálni fogják a Kisteleki, Szegedi, Csongrádi rk – nál a a visszéléseket” és tájékoztatni fog. Legyek türelemmel.

Az örnyagy úr válaszra sem méltatott!
Az óta nem történt semmi, nem voltak szembesitések, vizsgálati jegyzőkönyvvek, meghallgatási jegyzőkönyvvek nem hallgatták ki a feltételezett elkövetőket a mai napig.

November 22 -én, telefonom érdeklődtem hogy áll a szembesités. Azt válaszólta Dr Farkas László, hogy folyamatban van legyek türelmes. Ezt követően 63 perc múlva visszahivott egy beosztott és azt közölte a Szegedi rk vizsgálja. Engem erről tájékoztatni kellett volna, (!) hogy az ügyet átvették vagy átadták Szegednek. Mi ez ha nem folyamatos megalázás a Kisteleki rk részéről

Felhivtam A Szegedi Rk -t az ügyeletest tájékoztattam hogy állitólag a Kisteleki rk átadta az ügyemet. Hogy hivják megmondtam a nevemet ,a lakcimemet. Igen meg van, Gerebicz ur foglalkozik az ügyével. átkapcsolta a telefont Megkaptam – nem értette miért- hamarosan tájékoztatni fog és meghallgatni.

Erről részletesebben megtalálják a blog 2-ben

Oláh István lászló
www.fecsego.eu nemzetközi hirportál főszerkesztője az EU, EP, ET média-sajtó partnere

Segitségüket, megértésüket előre is köszönöm!

Leave a Reply 59 megnézve, 4 alkalommal mai nap |