| Mobile | RSS

Amerikai konzervatív szerzők: nem szabad Ukrajnát felvenni a NATO-ba//US conservative authors: Ukraine should not be admitted to NATO

2022. február 7. 9:31

Írta: Szilvay GergelyA neokon héják az amerikai Republikánus Párt megújulásának útjában állnak három neves jobboldali szerző szerint, akik úgy látják, Bidenéknek újra kellene gondolnia az ukrán helyzetet.Hirdetés

Az Egyesült Államok liberális terjeszkedő politikája és az azt elfogadó neokonzervatívok ellen írt cikket a New York Timesban három vezető konzervatív szerző, Sohrab Ahmari, Patrick Deneen és Gladden Pappin – mindhárman jártak hazánkban az MCC vendégeként, Gladden Pappin ma is vendégkutató Budapesten. Szerintük a neokon héjják az új Republikánus Párt kialakulásának útjában állnak.Sohrab Ahrami iráni származású amerikai konzervatív publicista négy kötet szerzője és a Franciscan University vendégoktatója. Vele készült interjúnkat itt olvashatja: Brüsszel és Washington őrült meg, nem BudapestPatrick Deneen, a Notre Dame University világhírű politológia professzora, A liberalizmus kudarca című kötet szerzője többször járt nálunk, 2019-ben A liberalizmust saját sikere viszi a sírba címmel, 2021-ben Az EU nem alakíthatja át a tagállamok hagyományos kultúráját címmel beszélgettünk vele. Gladden Pappin, a University of Dallas professzora, a Mathias Corvinus Collegium vendégoktatója 2021 szeptemberében Ma Magyarország a konzervatív politikák laboratóriuma címmel nyilatkozott nekünk, 2021 januárjában pedig amerikai politikáról és a magyar családpolitika mintaszerűségéről beszélt.

Az amerikai jobboldal Donald Trump fellépése óta legalább két részre szakadt: a Bush elnökségéig meghatározó neokonzervatív vonal mellé felzárkózott egy patriótább, protekcionistább új jobboldal, sőt egyes megállapítások szerint van egy harmadik, a hagyományos nyugati konzervativizmust követő iskola is. A három szerző az utóbbihoz tartozik. Hozzátartozik mindehhez, hogy Donald Trump az egyik legbékésebb külpolitikát folytató elnök volt, száz éve a legkevesebbet háborúzott, és a kölcsönös elismerés pragmatizmusára alapozta külpolitikáját.Joe Biden és külügyminisztere, Antony Blinken viszont kitartanak az ideológiai konfliktusvállalások mellett.

Hazánk legjobban akkor érezte, milyen a liberális ideológiai expanzionista külpolitika, amikor Obama elnöksége és Biden alelnöksége idején jó ideig nem volt nagykövet Budapesten, ám a nagykövetség ügyvivője, André Goodfriend rendszeresen beavatkozott a magyar politikába, Hillary Clinton külügyminiszter pedig többek közt az LMBTQ-érdekek védelmét tekintette az amerikai diplomácia egyik fő feladatának.

Mint írják: a második világháború óta egy nagy ellentmondás uralja az amerikai Republikánus Pártot, mégpedig az, hogy elfogadta a liberális expanzionista politikát, ami George W. Bush politikájában teljesedett ki, ráadásul idővel ezt kezdték el konzervatívnak nevezni, pedig ennek fő képviselői Woodrow Wilson és John F. Kennedy voltak. Ráadásul mindeközben a republikánusok nem szívelhetik a liberális kulturális imperalizmust, a woke-eszmék terjesztését Amerikában belül és kívül, ami lényegében ugyanaz.

Azaz „ellenzik a liberális imperializmust az Egyesült Államokban – a progresszív elképzelések agresszív áterőltetését, amit gyakran támogatnak a nagy cégek is –, eközben viszont továbbra is támogatják ugyanennek a rendnek a terjesztését a világ széléig.” 

A szerzők szerinta republikánusoknak egyértelműen szakítania kell a „neo-neokonzervatív” politikával,

és a belpolitikára, a belső virágzás elősegítésére kell összpontosítaniuk. Nem „kereszteshadjárat-nemzetnek” kell lennie Amerikának, ami liberális elképzeléseket és demokráciát terjeszt, hanem „példamutató köztársaságnak”. Emellett véget kell vetni a „könyörtelen piaci ideológia” uralmának a jobboldalon, mivel az „kulturális szabadossághoz” vezet, valamint a családi értékek és a hagyományok eltűnéséhez – magyarán a szabadpiaci gondolkodás elsősége és kizárólagossága a konzervatívok közt a konzervativizmus aláásása. Ezt mutatja, hogy „a woke-kapitalizmus is a piacorientált gazdasági gondolkodás és a liberális arrogancia mérgező keveréke”.

Ha állandóan az oroszokat és a kínaiakat támadják, akkor az destabilizációs hatással bírhat – figyelmeztetnek a szerzők. Ők ezért azt javasolják,Amerika fogja vissza magát Ukrajna kapcsán, és deklarálja, hogy nem kívánja felvenni az országot a NATO-ba.

Emellett megjegyzik, hogy minden ellentét ellenére Kínával is meg kell találni az együttműködés kereteit, hiszen civilizációs nagyhatalomról van szó.

Nyitófotó: Biden és Blinken (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

fecsego.eu/mandiner

US conservative authors: Ukraine should not be admitted to NATO
7 February 2022 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of Public Life, Ministry of Life, Pictures of Life, EU Press Room, Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl .hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Court, White House

February 7, 2022 9:31 AM

By Gergely Szilvay Neon shells stand in the way of the renewal of the American Republican Party, according to three renowned right-wing authors who believe Biden should rethink the situation in Ukraine.

Three leading conservative authors, Sohrab Ahmari, Patrick Deneen and Gladden Pappin, all wrote an article in the New York Times against the liberal expansionist policies of the United States and the neo-conservatives who adopted them. According to them, the shells of the neocons are on the way to the formation of the new Republican Party. You can read our interview with him here: Brussels and Washington are crazy, not Budapest. Patrick Deneen, a world-renowned professor of political science at Notre Dame University, author of the book The Failure of Liberalism, visited us several times in 2019. We talked to him about The failure of the EU to transform the traditional culture of the member states in 2021. Gladden Pappin, Professor at the University of Dallas, Visiting Lecturer at the Mathias Corvinus Collegium In September 2021, Hungary spoke to us today as the Laboratory of Conservative Policies, and in January 2021, he spoke about American politics and the exemplary nature of Hungarian family policy.

The U.S. right has split into at least two parts since Donald Trump’s inauguration: a more patriotic, protectionist new right has caught up with the dominant neoconservative line until Bush’s presidency, and some say there is a third school following traditional Western conservatism. The three authors belong to the latter. Part of it is that Donald Trump was one of the most peaceful foreign policy presidents, he fought the least for a hundred years and based his foreign policy on the pragmatism of mutual recognition. Joe Biden and his foreign minister, Antony Blinken, insist on ideological conflicts.

Hungary felt the best of liberal ideological expansionist foreign policy when there was no ambassador to Budapest for a long time during Obama’s presidency and Biden’s vice presidency, but the embassy’s chief André Goodfriend regularly intervened in Hungarian politics. considered it a major task of American diplomacy.

As they write, a major contradiction has been dominated by the American Republican Party since World War II, namely the adoption of a liberal expansionist policy that culminated in George W. Bush’s policy, and over time it began to be called conservative, although its main representatives were Woodrow Wilson and They were John F. Kennedy. Moreover, meanwhile, Republicans cannot favor liberal cultural imperalism, the spread of woke-ideas within and outside America, which is essentially the same.

That is, “they oppose liberal imperialism in the United States – the aggressive reorientation of progressive ideas that is often supported by large corporations – while continuing to support the spread of the same order to the ends of the earth.”

According to the authors, Republicans should clearly break with the ‘neo-neoconservative’ policy,

and focus on domestic politics, promoting internal prosperity. America should not be a “crusade nation” spreading liberal ideas and democracy, but an “exemplary republic”. In addition, the dominance of the “ruthless market ideology” on the right must end, as it leads to “cultural freedom” and the disappearance of family values ​​and traditions – in other words, the primacy and exclusivity of free market thinking among conservatives undermines conservatism. This is shown by the fact that “woke-capitalism is also a toxic mixture of market-oriented economic thinking and liberal arrogance”.

If the Russians and the Chinese are constantly attacked, it could have a destabilizing effect, the authors warn. They therefore suggest that America will hold back on Ukraine and declare that it does not intend to admit the country to NATO.

They also note that, despite all the contradictions, a framework for cooperation must be found with China, as it is a great power of civilization.

Opening photo: Biden and Blinken (Photo: MTI / EPA / Jim Lo Scalzo)

fecsego.eu/mandiner

Leave a Reply 61 megnézve, 1 alkalommal mai nap |