| Mobile | RSS

Magyarország megszállása folytatódik//// The occupation of Hungary continues

KÖZÉLETFrissítve: 2022 márc 1.

… avagy ne légy nyugodt, te következel!

Nem külső hatalomra gondoltam, hanem vezérünkre és köreire. Nagyon úgy tűnik, hogy az emberi gyengeséget jól szervezett elszigeteltséggel le lehet győzni, el lehet leplezni. Nem kell hozzá más, mint hogy ne engedjünk magunkhoz túl közel senkit, aki árthat nekünk és a renoménknak. Ennek egyik legjobb módja, ha közvetlen beszélgetésbe nem keveredünk nálunk okosabb, intelligensebb, értelmesebb emberekkel, szervezetekkel. Meg kell tehát akadályoznunk, hogy bárkinek is alkalma legyen közvetlenül hozzánk fordulnia az ügyes-bajos gondjaival, különösen, ha észérveket is fel tud hozni a vita hevében. Tehát célunk, hogy senki ne vitázzon velünk, és uralmunk alá vonjunk minden olyan szervezetet, ágazatot, amelyeknek látványos lehetőségük lenne erre, és amik az emberek lehető legnagyobb rétegeire hatással vannak, hogy minél nehezebben tudja bárki is kivonni magát a hatásunk alól.
A módszer a következő: hódítsunk meg széles tömegeket ígéretekkel, álszent vallási maszlaggal körítve a politikai nézeteinket. Ha a politikánk szinte már vallás, akkor híveink úgy fognak ránk tekinteni, mint az istenekre. Vessünk be nacionalista felhangot is, hogy még inkább nemzeti érzületűként állíthassuk be magunkat. Az emberek hiszékenyek, hiányzik belőlük minden politikai kultúra, azt sem tudják, mit jelent a politikai jobb, liberális vagy bal oldal fogalma (jó példa erre a “ballib” szó). Ránk fognak szavazni, mert bennünk látják a Messiást. Különösen igaz lesz ez azokra a nyugdíjasokra, akik gyarló életük minden bűnbocsánatát tőlünk remélik. Miután megválasztottak minket, mindenkinek küldjünk pár levelet az ő pénzükön, hogy tovább erősíthessük a hitüket: “érdekel a véleményetek”. Népszerűsítsük magunkat cégek megadóztatásával (akik aztán a közembertől beszedik a kiesett összeget). Ezzel tulajdonképpen le is tudtuk a magánembereket, már csak pár törvény kell a szerveződéshajlam gyengítésére. Ezután hódítsuk meg a gazdaságot: különböző pályázatokon kaparintsuk meg a megszerezhető állami önkormányzati vagy egyéb vagyont, és hogy végül senki ne tudjon bennünket zaklatni, teletűzdeljük az ágazatokat közbülső szervekkel, amelyek egyedül rendelkeznek minden olyan jogosítvánnyal, mellyel korábban az alájuk rendelt cégek rendelkeztek, vagy még ők se. Ezeken a szerveken minden próbálkozás el fog halni, hozzánk már el sem jut a probléma. Jó munkát végeztünk, elfoglaltuk az országot.

Nézzük meg, milyen cégek létrehozásával sikerült mindannyiunkat tehetetlen gyermekké visszaminősíteni, és itt javaslom mindenkinek, hogy figyelje meg, a saját tevékenységét hova sorolták, vagy fogják sorolni hamarosan, ha nem vigyáznak:

  1. minisztériumok össze-vissza vonása, államtitkárok és politikai tanácsadók rendszere – szakminiszterek hiánya esetén kit szólítson meg az érintett?
  2. NAV – megregulázzuk az adózókat és a cégeket
  3. MTVA – megregulázzuk a médiát
  4. BKK – megregulázzuk a közlekedés szereplőit
  5. Járások – megregulázzuk az önkormányzatokat
  6. KLIK és tankerületek – megregulázzuk az oktatást
  7. Pénzügyi Stabilitási Tanács – megregulázzuk a pénzügyi terület szereplőit

A lista nem teljes. Olyan elemekkel bővül, amelyekkel én nem is találkoztam, ezért folytassátok, hogy teljesebb lehessen! Köszönöm!

fecsego.eu/OLKT


The occupation of Hungary continues

March 2, 2022 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Public Life, Pictures of Life, EU Press Room, Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Consumer Protection, Editor-in-Chief Blog, GFHF Student Blog, HITA, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Nébih, Szeged Court, White House
PUBLICUpdated: 1 Mar 2022

… Or don’t be calm, you’re next!

I did not mean external power, but our leader and circles. It seems very much that human weakness can be overcome with well-organized isolation. All we need to do is not allow ourselves to be too close to anyone who could harm us and our reputation. One of the best ways to do this is to not engage in direct conversation with smarter, smarter, more intelligent people and organizations. We must therefore prevent anyone from having the opportunity to address us directly with their troublesome troubles, especially if they are able to raise arguments in the heat of the debate. So our goal is for no one to argue with us and to take control of every organization, sector that has a spectacular opportunity to do so, and that affects the widest possible range of people, so that it is as difficult as possible for anyone to withdraw from our influence.
The method is to conquer the broad masses with promises, garnishing our political views with a hypocritical religious mask. If our politics is almost a religion, our believers will see us as gods. Let us also introduce a nationalist overture so that we can set ourselves up to be even more national-minded. People are gullible, they lack all political culture, they don’t even know what the concept of political right, liberal or left means (a good example of this is the word “ballib”). They will vote for us because they see the Messiah in us. This will be especially true for retirees who expect all the forgiveness of their mortal lives from us. Once we are elected, let’s send everyone a few letters on their money so we can further strengthen their faith: “I care about your opinions”. Promote yourself by taxing companies (who then collect the lost amount from the common man). In fact, we have known the individuals, we only need a few laws to weaken the tendency to organize. Then conquer the economy: grab the available municipal or other property through various tenders, and so that no one can end up harassing us, we fill the sectors with intermediaries that alone have all the licenses previously held by the companies they subordinate to, or even neither are they. Every attempt on these organs will die, and the problem will not reach us anymore. We did a good job, we occupied the country.

Let’s see what companies we’ve all been able to downgrade to as helpless children, and here’s a suggestion for everyone to watch where their own activities have been or will be listed soon if they don’t take care:

Consolidation of Ministries, System of State Secretaries and Political Advisers – In the absence of line ministers, who should be addressed?
NAV – we regulate taxpayers and companies
MTVA – we regulate the media
BKK – we regulate the actors of transport
Districts – we regulate local governments
CLICK and tank areas – we regulate education
Financial Stability Board – regulate financial actors
The list is not exhaustive. It expands with items I haven’t even encountered, so keep going to be more complete! Thanks!

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 86 megnézve, 1 alkalommal mai nap |