| Mobile | RSS

Tanár szeretnék lenni, de nem egy olyan rendszerben, ahol csak kiábrándulás és leépülés vár/////I want to be a teacher, but not in a system where there is only disappointment and decline

Tanár szeretnék lenni, de nem egy olyan rendszerben, ahol csak kiábrándulás és leépülés vár
Fotó:Erdős Dénes| Forrás:Népszava

Szerdán a diákok tüntetéssel álltak ki a sztrájkba lépő tanáraikért Budapesten.

Olyan hatalommal állunk szemben, amely soha nem folytatott párbeszédet, mindig csak erőből politizált a szakmai érvek ellenében – sorolja a tüntetés “ellenérveit” Törley Katalin, a Tanítanék mozgalom alapítója. Arra a kérdésre, hogy akkor mégis mivel lehet tüzelni egy oktatási tüntetést 2022-ben, azt válaszolja, azzal, amit most láttunk a Kossuth téren a diákoktól, hogy felismerik, ez róluk szól, az ő bőrükre megy.

Törley Katalin azokra a középiskolásokra célzott, akik mintegy 1500-2000-en hangos támogatásukról biztosították szerdán a sztrájkoló pedagógusokat az Országház oldalában. Az épület előtt még javában bontották a kormány idei március 15-ei díszleteit, de az összegyűlt diákok ugyanazokat rigmusokat kiabáltak, mint “elődeik” a 2013-14-es diáktüntetéseken: „Semmit rólunk nélkülünk!”, “Szabad ország, szabad egyetem!”.

A felszólaló diákok és szülők személyes példáikon keresztül érzékeltették, miért fontos egy jó tanár, és miért baj, hogy nemcsak túlterhelik a pedagógusokat, hanem még tisztes megélhetést sem biztosít nekik a magyar állam: idővel nem lesz aki műtsön, nem lesz rendőr, sem tanár, sem bankár.

– Továbbra is tanár szeretne lenni – mondta lapunknak az iskola helyett a tömegben tüntető gimnazista Zsófi, majd úgy folytatta: éppen azért jött ki, mert nem akar olyan oktatási rendszerbe kerülni, ahol csak „kiábrándulás és leépülés” várja. Azt mondja, az a kisebbik baj, hogy heti akár hatvan órát is dolgoznia kell egy pedagógusnak, de az nem tartható, hogy emellett még máshol is munkát kell vállalnia, hogy meg tudjon élni. Mivel csak jövőre érettségizik, Zsófi bízik benne, hogy mire ő a pályára kerül, jobb lesz a helyzet.

A szintén gimnazista Marci bízik abban, hogy „a sztrájkot és a tömeget látva” meghátrál a kormányzat és felismeri, hogy csak jó oktatással lehet jó országot csinálni. Arra a felvetésre, hogy szinte ugyanezeket a mondatokat mondták el a jóval nagyobb számú és harciasabb tüntetők 2013-14-ben, és a helyzet azóta csak rosszabb lett, Marci azt válaszolja, akkor még csak tíz éves volt, majd kis gondolkodás után annyit mond, “azért ez elég gáz”.

Szerdán pedagógia szakos hallgatók is tartottak egy tüntetést az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik épülete előtt. A felszólalók a tananyag korszerűtlensége mellett leginkább megélhetési gondjaikról beszéltek: nem tudnak lakást fizetni maguknak, hó végén dönteniük kell, miről mondanak le, nyaralni esélyük sincs, és emellé még a nem tanárként dolgozó ismerőseik lesajnálását is el kell viselniük.

Tanársztrájk: több iskolában rendkívüli szünetet kellett elrendelni, diákok ezrei tüntetnek Budapesten

Elegük van, elkezdik a sztrájkot a pedagógusok

fecsego.eu/népszava.hu

I want to be a teacher, but not in a system where there is only disappointment and decline
March 17, 2022 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of Public Life, Ministry of Life, Pictures of Life, EU Press Room, Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl .hu, Talking News, Consumer Protection, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Court, Science / Economy, White House
I want to be a teacher, but not in a system where there is only disappointment and decline
Photo: Dénes Erdős Source: Folk word
On Wednesday, students stood up for a demonstration for their striking teachers in Budapest.

We are confronted with a power that has never engaged in dialogue, has always been politicized by force against professional arguments, says Katalin Törley, founder of the Teachers’ Movement. To the question of whether an educational demonstration could be fired in 2022, he answers, with what we have just seen from students in Kossuth Square, that they realize it is about them, it is in their skin.

Katalin Törley was targeting high school students who provided striking teachers to the House of Commons on Wednesday with their voiced support on about 1,500-2,000 people. The scenery of the government on March 15 this year was still being completely demolished in front of the building, but the gathered students shouted the same rhymes as their “predecessors” at the 2013-14 student demonstrations: “Nothing about us without us!”, “Free country, free university!” .

Through their personal examples, the students and parents spoke about the importance of a good teacher and the fact that it is not only that they overburden teachers, but that the Hungarian state does not even provide them with a decent livelihood: over time, there will be no surgeons and no teachers. neither banker.

“He still wants to be a teacher,” Zsófi, a high school student who protested in the crowd instead of the school, told us, and then he went out just because he didn’t want to get into an education system where he was just “disappointed and downtrodden”. He says the minor problem is that an educator has to work up to sixty hours a week, but it is untenable that he has to work elsewhere to live. As he will only graduate next year, Zsófi is confident that by the time he gets on the field, the situation will be better.

Marci, also a high school student, is confident that “seeing the strike and the crowd” the government will back down and realize that only a good education can make a good country. To the suggestion that almost the same sentences were told by a much larger and more militant protester in 2013-14, and the situation has only gotten worse since then, Marci replies, he was only ten years old then, and after a little thought he says so much, “That’s enough gas.”

On Wednesday, students majoring in pedagogy also held a demonstration in front of a building in the Department of Human Resources. In addition to the outdated nature of the curriculum, the speakers mostly talked about their livelihood problems: they could not pay for an apartment, they had to decide at the end of the month what to give up, they did not have a chance to take a holiday.

Teacher strike: extraordinary breaks had to be ordered in several schools, thousands of students demonstrate in Budapest

They have had enough of the teachers starting to strike
fecsego.eu/népszava.

Leave a Reply 81 megnézve, 1 alkalommal mai nap |