< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Blog2, Deszki Közélet, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Katasztófavédelem, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, nébih, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: III. Mementó Búza Zsolt polgármester Baksi önkormányzat/Baks polgármesterének és a képviselő testületnek, avagy az Alsó – Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levele az önkormányzatnak

| Mobile | RSS

III. Mementó Búza Zsolt polgármester Baksi önkormányzat/Baks polgármesterének és a képviselő testületnek, avagy az Alsó – Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levele az önkormányzatnak

Baks polgármesterének és a képviselő testületnek, avagy az Alsó – Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levele az önkormányzatnak

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelem szakmai (4db) megállapításait át adta a fent nevezet címnek kivizsgálásra! Erről tájékoztatta a Fecsegő magazin szerkesztőségét is!

A Vízügyi Felügyelőség kötelezte a megállapítások vizsgálatát a Baksi önkormányzatnak!!!!!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal küldött nekem egy levelet ügyiratszám:CSB/01/4823-5/2013 Ügyintéző: Dr. Csongrádi Helga

amelyben Baksi önkormányzat így nyilatkozott:

Idézet a leveléből:

„Baks Község Önkormányzatának tájékoztatása szerint a Baks Váradi utca 16 szám alatti ingatlannal kapcsolatban több alkalommal érkezett bejelentés Baks Község Képviselő-testületéhez. A képviselő-testület a bejelentést minden alkalommal megvizsgálta, és a 205/2011.(IX.28.) Kt. határozattal, valamint a 255/2011(XI.30.) Kt. határozattal döntött a panasz elbírálásáról.”

Faluvezető úr!

Legyen szíves a vizsgálati jegyzőkönyveket vagy annak másolatait elküldeni a szerkesztőségünk címére, mivel, mint állampolgár egyetlen egyszer sem kaptam határozatot….!!! A digitális memória átverhetetlen…

Tudja, ha egy hivatal hoz egy határozatot, azt el kell küldeni a panaszosnak is. Ön ezt nem tette meg!
Tetszik érteni!

Az árok karbantartását mely években, mely hónapban hányadikán, mettől- meddig végezték s kivel végeztette el a feladatot! Visszamenőleg kérem, az adatokat tegye nyilvánossá!!!! A digitális memória átverhetetlen…

Idézek a Vízügyi Felügyelőség leveléből:

„ – A Vízgazdálkodásról szóló 1955.éviLVII. törvény 16.§(5) bekezdése b),c) pontjai szerint a helyi önkormányzatok feladata a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék –és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése” Tetszik érteni?

„A 72/1996.(V.22.)Korm. rendelet 25.§ (1)b)pontja szerint a jegyző dönt a települések belterületén a vizek természetes áramlásának. lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában – a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó Vizi munkák megvalósításától eltekintve – a természetes lefolyást biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról.

„ A Baks község belterületi vízelvezetése kapcsán felügyelőségünk által kiadott51007-3-10/2010. és 51007-5-8/2012. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyek nem vonatkoznak a Váradi utca vízelvezetésére, így az azzal kapcsolatos rendezési feladatok a települési önkormányzat feladat körébe tartoznak.”
Tetszik érteni?

Az előző nyílt levelemben leírt projektekben, ami pontosan erről szól, a Baks.hu találtam meg!!! Nem tagadhatja le…

Ez velem, mint magyar adózó polgárral szemben magas diszkrimináció.

Jogom van az alaptörvényben biztosított állampolgári jogaimhoz! – ami kiterjed az egészséges életmódhoz, valamint a tiszta környezethez is!!

2013. július 19
Oláh István László
főszerkesztő

Leave a Reply 116 megnézve, 1 alkalommal mai nap |