| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2022. május 27.

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> kűldőtől 2022-05-27 12:47

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/1659/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.684/2020/2. számú végzése végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Győri Törvényszék, valamint a Győri Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának támadott végzéseit. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt terjesztett elő kártalanítási kérelmet. Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok döntéshozataluk során figyelmen kívül hagyták a büntetés-végrehajtási törvény átmeneti rendelkezéseit, így olyan körülményt értékeltek a terhére, amelyet akkor még nem ismerhetett. A bíróságok eljárása ezzel a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközött, a jogállamiság alaptörvényi követelményét pedig kiüresítette azzal, hogy a jogszabály értelmétől eltért. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok a vizsgált időszakban még valóban nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával döntöttek az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről. Ezzel megsértették a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát, valamint figyelmen kívül hagyták az Alkotmánybíróság azonos tárgyban hozott döntéseit, így az Alkotmánybíróság tanácsa a támadott döntéseket megsemmisítette.
• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/3211/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.249/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria támadott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó ellen az eljáró hatóság jelentős mértékű adóbírságot szabott ki. A hosszas, megismételt bírósági és hatósági eljárásban a Kúria az indítványozó legutóbbi felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta, ez ellen a döntés ellen fordult az indítványozó az Alkotmánybírósághoz. Az indítványozó nézete szerint a Kúria azért járt el helytelenül, mert a joggyakorlat egységének, illetve továbbfejlesztésének biztosítása érdekében, a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége, továbbá az indítványozó alapvető eljárási jogának valószínűsíthető sérelme miatt indokolt lett volna a felülvizsgálati kérelem befogadása. Állítása szerint a jogerős döntés tévesen értékelt egy, az ügyhöz kapcsolódó ciprusi bírósági ítéletet, ezért indítványozta az EUB előzetes döntéshozatali eljárása kezdeményezését, erre azonban a támadott végzés indokolása nem tért ki. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben arról kellett döntenie, hogy az a tény, hogy a Kúria végzése nem tartalmaz utalást arra vonatkozóan, hogy az indítványozó kezdeményezte az EUB előzetes döntéshozatali eljárását, és az indokolás nem tért ki arra, hogy miért tartja azt szükségtelennek, olyan súlyú eljárási jellegű hiányosság-e, amely az adott esetben eléri az alaptörvény-ellenesség szintjét. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a bírósági eljárás több mint hét éve zajlik, többszöri hatályon kívül helyezést követően, megismételt eljárásban született meg a jogerős döntés. Eddig nem vetődött fel az előzetes döntéshozatal szükségessége, az indítványozó ilyen tartalmú kérelmet nem terjesztett elő, holott módja lett volna rá. Az adott esetben a Kúria nem ügydöntő határozatot hozott, hanem a felülvizsgálati kérelem befogadásának megtagadásáról döntött. E végzés az ügy érdemét nem érintette, és ezért a Kúria az előzetes döntéshozatal szükségességét nem is vizsgálhatta. Az eljárás egészét tekintve tehát az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Kúria támadott végzése nem sértette meg az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, ezért az indítványt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/938/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.409/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes visszatartása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2959/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.169/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2910/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.064/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, bíróság eljárása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/39/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.365/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/38/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.301/2021/7. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2905/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.209/2021/8. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3091/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.210/2021/8. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3809/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.249/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (etikai ügyben hozott igazságügyi szakértői kamarai határozat felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3813/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.061/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felszámolói névjegyzékbe való felvétel)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3538/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 48.K.701.184/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (menedékjogi kérelem benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/4330/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 5.Fkf.111/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (emberölés; fiatalkorú elkövető)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3095/2021.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.611/2020/16. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; nyomozás elrendelése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/540/2022.)
Az ügy tárgya: A köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (pedagógus sztrájk; még elégséges szolgáltatás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1168/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv. VI.22.023/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésszegés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1176/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.014/2020/2.számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiemelt jelentőségű perként kezelés)

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

Leave a Reply 58 megnézve, 1 alkalommal mai nap |