| Mobile | RSS

Elképesztő kormányzati őrület: vissza a középkorba////Amazing government madness: back to the Middle Ages

Varga Mihály pénzügyminiszter jegyzi azt a  a Parlament honlapjára feltett javaslatot, mely szerint a kormánymegbízottak mostantól főispánok lesznek, így a már csak nyomokban meglévő köztársaságnak egy újabb gyomrost visz be az egyik legősibb magyar közjogi tisztség bevezetése.

Az egész átnevezés természetesen elrejtve, a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról című törvényjavaslatába lett belecsempészve, miközben ennek a költségvetéshez vajmi kevés köze van. Az indoklás pedig a következő képpen szól: „A főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek.”

De nézzük, mit is jelent a főispán elnevezés visszavezetése a jogrendbe! Az ispán vármegye király által kinevezett első emberét jelentette a középkorban, majd a  16. század elejétől tisztség neve főispán lett. Körmendi Ferenc szerint az ispán szó a görögből ered, az ógörög nyelvben az isz jelentése erő, hatalom, a pán értelme pedig teljes, így az iszpán

MAGYAR JELENTÉSE EGYÉRTELMŰEN TELJHATALOM!

Ha pedig azt is hozzávesszük, hogy a főispán címe a történelem során egyre inkább örökölhető pozícióvá vált, akkor kezdünk megrémülni, hogy lehet nem csak egy egyszerű archaizáló elnevezésről van szó, mint a kúria esetében. Mindez, egy költségvetésről szóló törvényben elrejtve. Lesz majd még itt bán, meg nádor, aztán csak eljutunk az igazi célhoz, és

MEGKORONÁZZÁK A PARLAMENTBEN I. VIKTORT, MINDEN MAGYAROK KIRÁLYÁT.

fecsego.eu/PestiBulvár

Amazing government madness: back to the Middle Ages
22 June 2022 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Public Life, Pictures of Life, EU Press Room, Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Court, White House

Minister of Finance Mihály Varga notes the proposal posted on the website of the Parliament, according to which the government commissioners will now be chiefs, so the introduction of one of the oldest Hungarian public law offices will bring another stomach to the already existing republic.
The whole renaming was, of course, hidden in the bill on the foundation of Hungary’s central budget for 2023, while it has little to do with the budget. The rationale reads as follows: “The reintroduction of the term chief into the Hungarian legal system creates an opportunity for today’s Hungarian administration to be more closely linked to the conceptual set of pre-communist Hungarian state administration and thus to survive the constitutional traditions of the millennial Hungarian statehood.”

But let’s see what it means to bring the name chief back to the legal system! It was the first man of the county appointed by the king in the Middle Ages, and from the beginning of the 16th century the title of chief became chief. According to Ferenc Körmendi, the word ispán comes from the Greek, in the ancient Greek the meaning of isz is power, and the meaning of pan is complete, so the Spanish

HUNGARIAN REPORT IS CLEARLY POWERFUL!

And if we also add that the title of chieftain has become an increasingly inheritable position throughout history, we begin to be frightened that it may not be just a simple archaizing name, as in the case of the mansion. All this, hidden in a budget law. There will be more remorse here, and a palatine, and then we will just get to the real goal, and

VICTOR I, THE KING OF ALL HUNGARIANS, IS CROWNED IN PARLIAMENT.

fecsego.eu/PestiBulvár

Leave a Reply 331 megnézve, 1 alkalommal mai nap |