| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2022. július 15.

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> küldőtől 2022-07-15 12:01

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/2805/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.630.281/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék és a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság támadott döntéseit. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó és volt házastársa bontóperével egyidejűleg a bíróság jóváhagyta egyezségüket a közös gyermekekkel való kapcsolattartásról. Az indítványozó volt házastársa a 2020 nyarára eső időszakos kapcsolattartáskor az indítványozó többszöri kérése ellenére is megtagadta a gyermekek okiratainak átadását abból a célból, hogy az indítványozó ne tudjon külföldre utazni a gyermekekkel. A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránt az indítványozó bírósághoz fordult, kérelmét azonban az elsőfokú bíróság elutasította arra hivatkozva, hogy az okmányok átadásának kötelezettsége nem volt benne a kapcsolattartást szabályozó bírósági döntésben. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta, továbbá rögzítette, hogy az okiratok átadása érdekében kapcsolattartás újraszabályozása iránti eljárás kezdeményezhető. Az indítványozó álláspontja szerint a joggyakorlatot és a vonatkozó jogszabályokat a bíróságok tévesen értelmezték és alkalmazták, amely következtében sérült a magán- és családi élethez, a kapcsolattartáshoz és a tisztességes eljáráshoz való alapjoga. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróság nem ismerte fel az ügy alapjogi relevanciáját, és a jogértelmezésével akadályozta a kapcsolattartáshoz való jognak a maga teljességében történő, az egyezség szerinti gyakorlását. Az Alkotmánybíróság döntésében hangsúlyozta: egyes igazolványok (például: személyazonosító okmány és TAJ-kártya) átadásának hiánya minden esetben akadálya az elvitel jogával rendelkező szülő alkotmányos jogai gyakorlásának, míg más igazolványok (például az útlevél) esetében ezek átadására nem minden esetben, hanem a körülményektől függően lehet szükség. Az Alkotmánybíróság tanácsa a vizsgált ügyben megállapította az Alaptörvény támadott rendelkezéseinek sérelmét, és a támadott bírói döntéseket megsemmisítette.
LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1955/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; becslés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1323/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/774/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/381/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.982/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/4791/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.256/2020/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági haszonbérlet; kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3947/2021.)
Az ügy tárgya: Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.153/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3946/2021.)
Az ügy tárgya: Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.154/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3945/2021.)
Az ügy tárgya: Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.126/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Az Alkotmánybíróság 2022. második negyedévi ügyforgalmi adatai
• Nyári ítélkezési szünet az Alkotmánybíróságon
   Az ítélkezési szünet ideje alatt a hírlevél szolgáltatás szünetel.

Leave a Reply 153 megnézve, 1 alkalommal mai nap |