< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Feloszlatták az olasz parlamentet: a pártok már az idő előtti voksolásra készülnek, miközben egymást hibáztatják a válságért/////Il parlamento italiano è stato sciolto: i partiti si preparano già al voto anticipato, mentre si incolpano a vicenda della crisi

| Mobile | RSS

Feloszlatták az olasz parlamentet: a pártok már az idő előtti voksolásra készülnek, miközben egymást hibáztatják a válságért/////Il parlamento italiano è stato sciolto: i partiti si preparano già al voto anticipato, mentre si incolpano a vicenda della crisi

Egy politikai korszak ismét véget ért a pártok túlkapásai miatt, de ezért várhatóan nagy árat kell fizetni.

Szerző
Rónay Tamás

Publikálva:2022.07.21. 20:10

Feloszlatták az olasz parlamentet: a pártok már az idő előtti voksolásra készülnek, miközben egymást hibáztatják a válságért
Fotó:FABIO FRUSTACI| Forrás:AFP

Mario Draghi olasz miniszterelnök csütörtökön, egy héten belül másodszorra, benyújtotta lemondását Sergio Mattarella elnöknek. Míg azonban múlt héten az államfő még marasztalta őt, ezúttal ennek már nem volt értelme, mivel előző nap megszűnt a kormány parlamenti többsége. A kabinet mögül kihátrált az Öt Csillag Mozgalom (M5S), amely eredetileg kirobbantotta a krízist, illetve Matteo Salvini Ligája és Silvio Berlusconi Forza Italiája. A két utóbbi párt kapva kapott az alkalmon, hogy megbuktassák Draghit, hiszen így minden felelősséget Giuseppe Conte volt miniszterelnök pártjára háríthattak a kialakult helyzetért, moshatták kezeiket és kicsikarhatták az idő előtti voksolást. Pedig egyik párt sem volt egységes a kérdésben. A Forza Italia két minisztere, Maria Stella Gelmini és Stefano Brunetta szolidaritást vállaltak Draghival és kiléptek a pártból. Két nagyágyúról van szó. A Ligánál sem lelkendeznek elsősorban azok, akik szóhoz jutottak a kabinetben, másrészt a párt regionális vezetői, de itt kilépésekről egyelőre nem hallani.

Bár Sergio Mattarella elviekben próbálkozhatott volna ismét egy szakértői kormány létrehozásával, mint azt tette tavaly februárban, amikor Draghira esett a választása, ez ezúttal nem volt járható út. Egyrészt azért, mert nem létezik olyan kaliberű személyiség Itáliában, aki képes lenne a világszerte elismert gazdasági szakember, az euró atyja örökébe lépni. Másrészt elképzelhetetlen, hogy a jelen körülmények között sikerüljön kormányzó többségre szert tenni akár a képviselőházban, akár a szenátusban. Így délután feloszlatta a parlamentet. A pártok már csak az idő előtti voksolásra készülnek, egymást hibáztatják a válságért. Valahogy azonban el kell számolniuk a választókkal. Itáliában ugyanis kisebbségben voltak azok, akik a kormány bukását akarták, s rég volt az országnak olyan népszerű kormányfője, mint Draghi. A balközép Demokrata Párt (PD) vezetője, Enrico Letta is azt emelte ki: meg kell büntetni azokat, akik veszélybe sodorták Olaszország stabilitását.

Nem csak a politikai egyensúly bomlott fel, gazdaságilag is nagyon nehéz időszak elé néz az ország. Draghinak a hét elején Algériában tett látogatása alkalmával sikerült elérnie azt, hogy hazája kevésbé függjön az orosz gáztól, mivel az észak-afrikai állam több a nyersanyagot exportál Itáliába. Csakhogy óriási az államadósság, és a súlyos gazdasági nehézségeket az uniós helyreállítási alapból befolyó pénzekből hidalnák át. Rómának ehhez egy sor házi feladatot kell teljesítenie. Egy újabb mintegy 20 milliárd eurós részletet sikerült is már biztosítani, de hogy a következőt mikor kapja meg az ország, teljes rejtély. Egy szeptember végén megrendezendő parlamenti választás után időbe telik az új kormány megalakulása. Ráadásul semmi biztosíték sincs arra, ha egy populista kormány alakul akár Giorgia Meloni, vagy akár (bár erre csekély az esély) Matteo Salvini vezetésével, akkor elfogadják az EU feltételeit. Ám ha ezt nem teszik meg, akkor csőd fenyegeti az országot. Salviniék úgy beszélnek az idő előtti voksolásról, mintha az jelentené a megoldást, de éppen csak a kérdőjelek sokasodnak.

Egyelőre nehéz megjósolni, melyik párt profitál a legtöbbet a kialakult válságból. Az utóbbi hetekben valamelyest nőtt a különbség a közvélemény-kutatások szerint a Giorgia Meloni-vezette jobboldali-populista Olasz Testvérek (FdI) és a második helyen álló baloldali Demokrata Párt (PD) között, de mesze hibahatáron belüli, ügynökségektől függően 0,2-1,7 százalékos előnyről beszélünka populisták javára. A kérdés, hogy a választásig az FdI továbbra is el tud-e orozni választókat a Ligáról, illetve a demokraták az Öt Csillag Mozgalomtól. A következő hetekben mindenki árgus szemekkel figyeli majd a közvélemény-kutatásokat.

Benyújtotta lemondását Mario Draghi olasz miniszterelnök

Az elnöki hivatal közleménye szerint Sergio Mattarella „tudomásul vette” a lemondást, és arra kérte…

fecsego.eu/népszava.hu

Il parlamento italiano è stato sciolto: i partiti si preparano già al voto anticipato, mentre si incolpano a vicenda della crisi

22 luglio 2022 | commenta | Corte costituzionale, Attualità, eventi, Corte dell’Unione europea, Corte/Procura/Giuria di Szeged, Profili/boulevard, Sala stampa dell’UE, Consiglio dell’Unione europea dell’Unione europea, europarl.europa.eu/news/en, europarl. hu, Notizie in chat, Protezione dei consumatori, blog del caporedattore, Vita pubblica, Cultura, Comitato di Helsinki ungherese, Tribunale di Szeged, Scienza/economia, Casa Bianca
Un’era politica è finita ancora una volta a causa degli eccessi di partito, ma si prevede che si pagherà un prezzo pesante.

Autore
Tamas Ronay
Pubblicato: 21.07.2022. 20:10

Il parlamento italiano è stato sciolto: i partiti si preparano già al voto anticipato, mentre si incolpano a vicenda della crisi
Foto: FABIO FRUSTACI| Fonte: AFP
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato giovedì le sue dimissioni al presidente Sergio Mattarella, per la seconda volta in una settimana. Tuttavia, mentre il capo dello Stato lo ha rimproverato la scorsa settimana, questa volta non aveva più senso, dal momento che la maggioranza parlamentare del governo era stata abolita il giorno prima. Il Movimento Cinque Stelle (M5S), che in origine ha innescato la crisi, e la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi si sono tirati indietro da dietro il gabinetto. A questi due ultimi partiti è stata data la possibilità di rovesciare Draghi, in quanto avrebbero potuto trasferire tutta la responsabilità della situazione sul partito dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lavarsi le mani e forzare una votazione anticipata. Tuttavia, nessuna delle parti era unita sulla questione. Due ministri di Forza Italia, Maria Stella Gelmini e Stefano Brunetta, hanno promesso solidarietà a Draghi e hanno lasciato il partito. Sono due grossi cannoni. Alla Lega non sono entusiasti nemmeno quelli che hanno avuto voce in capitolo nel gabinetto, d’altra parte i vertici regionali del partito, ma qui non si hanno notizie di uscite.

Anche se, in linea di principio, Sergio Mattarella avrebbe potuto riprovare a creare un governo di esperti, come ha fatto lo scorso febbraio quando è stato eletto Draghi, questa volta non è stata un’opzione praticabile. Da un lato, perché in Italia non esiste personalità di tale calibro che possa succedere allo specialista economico di fama mondiale, il padre dell’euro. D’altra parte, è inconcepibile che, nelle attuali circostanze, sia possibile ottenere la maggioranza sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Così ha sciolto il parlamento nel pomeriggio. I partiti si stanno solo preparando al voto anticipato, incolpandosi a vicenda per la crisi. Tuttavia, devono rendere conto agli elettori in qualche modo. In Italia, quelli che volevano la caduta del governo erano in minoranza, e il Paese molto tempo fa aveva un presidente del Consiglio così popolare come Draghi. Anche il leader del Pd di centrosinistra, Enrico Letta, ha sottolineato che vanno puniti coloro che hanno messo in pericolo la stabilità dell’Italia.

Non solo gli equilibri politici sono crollati, ma il Paese sta affrontando anche un periodo molto difficile dal punto di vista economico. Durante la sua visita in Algeria all’inizio di questa settimana, Draghi è riuscito a rendere il suo paese meno dipendente dal gas russo, poiché lo stato nordafricano esporta più materia prima in Italia. Tuttavia, il debito nazionale è enorme e le gravi difficoltà economiche sarebbero colmate dai soldi provenienti dal fondo di risanamento dell’UE. Roma ha una serie di compiti da fare per fare questo. Un’altra tranche di circa 20 miliardi di euro è già stata assicurata, ma quando il Paese riceverà la prossima rata è un mistero completo. Dopo le elezioni parlamentari che si terranno alla fine di settembre, ci vorrà del tempo per formare un nuovo governo. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che se si forma un governo populista sotto la guida di Giorgia Meloni o (anche se le possibilità sono scarse) di Matteo Salvini, accetteranno le condizioni dell’UE. Ma se non lo fanno, il paese è minacciato di bancarotta. I Salvini parlano di voto anticipato come se fosse la soluzione, ma i punti interrogativi si moltiplicano.

Per ora è difficile prevedere quale partito trarrà i maggiori benefici dalla crisi emergente. Secondo i sondaggi, la differenza tra il populista di destra Fratelli Italiani (FdI) guidato da Giorgia Meloni e il secondo di sinistra del Partito Democratico (PD) è leggermente cresciuta nelle ultime settimane, ma è ben al di sotto del margine errore, 0,2-1 a seconda delle agenzie, si tratta di un vantaggio del 7 per cento a favore dei populisti. La domanda è se la FdI possa continuare a distogliere gli elettori dalla Lega e i Democratici dal Movimento Cinque Stelle fino alle elezioni. Nelle prossime settimane, tutti guarderanno i sondaggi con occhio diffidente.

Il premier italiano Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni
Secondo un comunicato dell’ufficio del presidente, Sergio Mattarella “ha preso atto” delle dimissioni e ha chiesto…

fecsego.eu/népszava.hu

Leave a Reply 54 megnézve, 1 alkalommal mai nap |